Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

Тема 1-2 (37-38 з 1 курсу )

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3 семестр. Організаційний модуль 5. Тема 1 (37 з 1 курсу)

Заняття 37 (2 години). Тема 1(37) Заохочувальна бесіда про європейську якість вивчення мови. Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 1: Адам Сміт. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту № 1. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3 семестр. Організаційний модуль 5. Тема 2 (38 з 1 курсу)

Заняття 38 (2 години). Тема 2(38) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ1: Адам Сміт. Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 - 464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 – 545.

7.Nursery Phymes. − Edinburgh Gate, Harlow:

8. English Dictionary / English-Ukrainian, Ukrainian – English // Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. Longman, 1998.

__________________________________________

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

 зрозуміти, чому англійська мова важлива у твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 як самостійно працювати із текстом на тему «Адам Сміт».

 як відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, в роботі із текстом на тему«Адам Сміт».

 як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 як шукати повний смисл слів у тексті на тему«Адам Сміт».

 як пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики на тему “Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done.

 як цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 як наближатися до провідної риси в навчанні в англомовній реальності, тобто неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

 як подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Адам Сміт» перед слухачами.

 як збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«Адам Сміт».

 як працювати із текстом на тему «Адам Сміт» на манер первинного опрацювання.

 чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему «Адам Сміт», готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту, а також вільного письмового висловлювання за темою.

 чому важливо читати текст на тему «Адам Сміт» вголос самому, тим більш енергійно робити це в разі нагоди почитати разом із викладачем.

 чому небезпечно заучувати текст на тему«Адам Сміт», якщо невірно промовляються слова.

 як розпізнавати граматичні форми “Infinitive”: “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing / have done; 2. wish to do / be doing / have done в тексті і шукати смисл цих граматичних виразів.

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.