Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

Тема 5-6 (41-42 з 1 курсу)

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3 семестр. Організаційний модуль 5. Тема 5 ( 41 з 1 курсу)

Заняття 41 (2 години). Тема 5(41) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання тексту №3: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні; письмо.

3 семестр. Організаційний модуль 5. Тема 6 ( 42 з 1 курсу)

Заняття 42 (2 години). Тема 6(42) Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз. Поглиблене опрацювання тексту № 3: Монологічне і діалогічне мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Дедуктивна граматика “Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. 3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською мовою на тему «Особистості, життя яких пов’язанe із економікою, зокрема фінансами: ТЕКСТ 3: М.Кейнз» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 самостійно працювати за текстом на тему«М.Кейнз».

 відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, працюючи за текстом на тему«М.Кейнз».

 навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 шукати повний смисл слів у тексті на тему«М.Кейнз».

 пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики “Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done.

 цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування для тебе.

 наближатися до провідної риси в стилі навчання, характерному для англомовної реальності, тобто неможливості нечесної поведінки в освіті, а надалі і в житті, як-то: списування, підказок тощо.

 долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «М.Кейнз» перед людьми.

 збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«М.Кейнз».

 працювати із текстом на тему «М.Кейнз» на манер первинного вивчення.

 працювати із текстом на тему «М.Кейнз» на манер поглибленого опрацювання.

 зрозуміти необхідність обов’язково навчитися писати текст на тему «М.Кейнз», готуватися до словникового диктанту та текстового диктанту; починати вільно висловлюватися на тему «М.Кейнз» у своїх 5-7 реченнях.

 запам’ятати, що важливо читати ТЕКСТ 3 на тему «М.Кейнз» вголос, а при нагоді, разом із викладачем.

 зрозуміти, що небезпечно заучувати ТЕКСТ 3 на тему«М.Кейнз», якщо ти невірно промовляєш слова .

 розпізнавати граматичні форми “Infinitive” : “Відверте бажання діяти” 1. want to do /be doing /have done; 2.wish to do /be doing /have done; 3. strive to do /be doing /have done;4. desire to do /be doing /have done в тексті і правильно шукати смисл таких граматичних виразів.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.