Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

Spelling Test

Для диктанту ТЕКСТ 2 (№8) “Листи подяки” за темою 13-14 ( 49-50) скорочено до одної третини від загального обсягу та спрощено до самих основних чи цікавих подій; цю навчальну роботу можна виконувати декількома частинами.

TEXT 2 (№8 з початку семестру)

Thank-you notes after the interview and at work

Your job interview went well. You would like to find out what the decision is. First, you write a thank-you note to the person who interviewed you. You should give the thank-you note about three days to arrive. Then you call to find out if a decision has been made. If there is no decision yet, you may ask if interviews for the job are still being conducted. Ask to let you know even if the decision is a negative one.

Sometimes recruiting by companies includes wining and dining as part of the process. It is appropriate to send a thank-you note to the recruiters. It is good manners, and it leaves a favorable impression about you and your courtesy.

When you know you are accepted for a position, you don’t have to write thank-you notes to all those corporations you turned down. But it is a good idea. You may want to work for that company someday. Your letter should be directed to the person whose final decision it was to offer you the job. It should express your thanks for the offer and again for the time he or she spent with you and should explain that you have accepted another position. You should not go into detail about the job you have accepted or justify your decision [Words 228; Symbols 1008].

Кінцевий результат аудиторного повторного опрацювання тексту може виглядати так: ТЕКСТ 2 “Листи подяки” (№8 з початку семестру) прослухано, прочитано, перекладено, частково прописано та обговорено. Індуктивне пояснення граматики ТЕКСТУ 2 “Листи подяки” (№8) прослідкувало граматичні випадки у вжитку, забезпечило їх осмислення і стисло визначило їх формальні ознаки. Дедуктивна граматика шкільної програми, на цей раз Infinitive-форми із смислом « Ілюзорність активності » : 7. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done; 8. seem to do/ to be doing/ to have done /to be done., практикувалися у спілкуванні викладача із студентами.

Кінцевий результат аудиторного початкового опрацювання тексту: ТЕКСТ 2 “Листи подяки” (№8 з початку семестру) має бути прослуханий, прочитаний та перекладений. У випадку слабкого початкового рівня групи, опрацьовується лише частина тексту на вибір викладача. Врешті, в тексті не має залишитися жодного граматичного явища, яке студенти не можуть зрозуміти: на це спрямоване індуктивне пояснення граматики конкретного тексту, зокрема ТЕКСТУ 2 (№8), що передбачає увагу викладача від граматичного випадку у тексті − до його осмислення студентами і, надалі, до стислого зауваження про формальні ознаки.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Домашнім завданням пропонуємо вважати відпрацювання читання ТЕКСТУ 2 “Листи подяки” (№8 з початку семестру), написання нових слів, складаючи їх список у зошитах, переклад тексту красивим зв’язним рідним мовленням, так, щоб можна було б перекласти його перед аудиторією на слух, спираючись на читання уривків викладачем. Готувати питання до викладача про те, що студенти не зрозуміли вважаємо незмінним елементом осмислення студентами своєї навчальної діяльності із предмету. Виконання вправ можна задати із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 114-115.

Домашнє завдання передбачає виконання вправ із підручника Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988. на cтор. 115-116. Дуже корисно для студентів підготувати самостійне монологічне висловлювання за темою. Така робота має охопити і тих, хто слабкої мовленнєвої підготовки, в такому разі у відповідях викладач буде пропонувати студентові опору в словах і реченнях на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, коли ми пам’ятаємо, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.

Cеместр 3.Організаційний модуль 6