Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

Тема 17-18 (53-54 з 1 курсу)

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3 семестр. Організаційний модуль 6. Тема 17-18 (53-54 з 1 курсу)

Заняття 53-54 (2 години). Тема 17-18 (53-54) Аудіювання зв’язного тексту. Практика в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал. Підсумки лексико-граматичного матеріалу семестру в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Загальне обговорення тем семестру.

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

6. Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1999.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

 отримати досвід публічного виступу про особистості, життя яких вважається багатством англомовної національної культури.

 навчитися одночасно врахувати вимоги письмового мовлення і усного публічної презентації.

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською мовою на теми семестру із використанням пройденого граматичного матеріалу, і як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 усвідомити, чи ефективно ви самостійно працювали за текстами з тем семестру .

 подумати, які труднощі зустріли, коли відпрацьовували вимову заради якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, користуючись текстами на теми семестру? Які труднощі ще належить подолати?

 узагальнити, чи зрозуміли ви, як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату?

 відчути, як пов’язуються власні думки із знанням англійської граматики, які відпрацьовувалися протягом семестру.

 підвести підсумок, чи залишилися у вас проблеми із подоланням ніяковості говорити перед людьми іноземною мовою, зокрема на теми семестру та із використанням пройденого граматичного матеріалу.

 осмислити, наскільки ви збагатилися знаннями про англійську культуру, працюючи за темами семестру.

 спостерігати, чи стали ви грамотніше писати на теми семестру та із використанням граматичного матеріалу відповідного періоду навчання.

 пересвідчитися, чи легко ви розпізнаєте граматичні форми, відпрацьовані в семестрі і чи розумієте їх смисл в текстах на теми семестру ?

Домашнє завдання на канікули взимку: Знайди англомовні книжки за своїм вибором і приходь порадитися із викладачем про способи самостійного читання та письма. Купи в магазині іноземної навчальної літератури саму просту книжечку із аудіо записами і технічно приготуйся до регулярного самостійного прослуховування. Як тільки такі матеріали отримані, тоді слід поспілкуватися із викладачем про способи самостійної роботи із урахуванням власних індивідуальних особливостей і стилю навчання.

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми.

Бібліографічний список

Основна література

 1. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

 2. English Dictionary / English-Ukrainian, Ukrainian – English // Під загальною редакцією Вячеслава Бусела. – Київ: Ірпінь , 2012. – 1549 с.2. English 3.Nursery Phymes. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1998.

 3. Great Britain. 190 Maps: Full-colour Chapter on Britain’s Greatest Architecture, Literature, Landscapes and Food. – London/Oakland: Lonely Planet Publications Pty Ltd., 2009. – 1052 р.

 4. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

 5. Malpas S. Music Box. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman,2000.

 6. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

 7. Papa M. Famous British & American Songs and their Cultural Background. − Edinburgh Gate, Harlow: Longman, 1999.

 8. Swan M. Practical English Usage / Michael Swan . – Oxford: Oxford University Press, 1980. − 480 p.

 9. Swan M. and Walter C. How English Works: a grammar practice book / Michael.

 10. Swan and Catherine Walter. – Oxford: Oxford University Press, 1997. 10. Thomson A.J. and Martinet A.V. A Practical English Grammar / A.J. Thomson and A.V. Martinet. – Oxford: Oxford University Press, 2009.

 11. The New Book of Popular Science /vol. 1-6 // Danbury, Connecticut: Grolier, 1996.– vol. 1 - 464 p.; vol. 2 -522; vol. 3 – 521 p.; vol. 4 – 594 p.; vol. 5 - 498  p.; vol. 6 - 545 p.

 12. United Kingdom of GB... (Map of the) / Reproduced from the Oxford-Hammond Atlas of the World. – Maplewood, New Jersey, USA: Hammond Incorporated, 1994. –2 p.

 13. USA Map / Base Map by US Geological Survey// United States Information Agency, 1994. –2 p.

Додаткова література

 1. Данилова З.В., Князевська І.Б. Ділова англійська мова: Основи бухгалтерського обліку. Фінанси. – Тернопіль, "Астон".

 2. Данилова З.Ф. та ін. Ділова англійська мова: Основи економіки та бізнесу. Навчальний посібник – Тернопіль, "Астон".

 3. Кучина Н.М. Типи англійського речення: Технологія формування граматичних навичок. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2002.

 4. Кучина Н.М., Духовна О.П. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина І. Модальні дієслова. Пасивний стан. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2004.

 5. Кучина Н.М., Літвішко Т.Є., Токун І.І. Вивчаємо граматику англійської мови: Технологія формування граматичних навичок. Частина ІІ. Неособові форми дієслова. Умовний спосіб. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009.

 6. Duhovna O.P. English for future business economists. - Dnipropetrovsk: DDFA, 2006.

 7. Kuchina N.M. English for future personnel managers. – Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.

 8. Tokun I.I., Yaremchuk L.I. English for future financiers. - Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.

 9. Yaremchuk L.I. English for future business economists. Part II. Texts for self-study. – Dnipropetrovsk: DDFA, 2010.

Навчально- методичне видання

Автор - укладач

Миронова Тетяна Юріївна

М – 64

Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до Методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (англійська мова) (нормативний курс)» для студентів ІІ курсу (3 семестр) денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 117с.

Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу (3 семестр) навчання у групах нормативного вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття, описаного із педагогічної точки зору в методичних матеріалах для викладачів щодо викладання англійської мови в межах названої структури.

Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад, творча робота із текстами (письмовими та усними), загальне спілкування або бесіди в невеликих групах, обов’язковим партнером в яких постає викладач, коректно підтримуючи висловлювання студентів; впевнене наближення навчального ефекту до В2 (за міжнародною класифікацією).

Послідовна й цілеспрямована робота за зібраними тут матеріалами здатна забезпечити досягнення мети навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» на ІІ етапі навчання в межах 3 семестру.