Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Збірка завдань Ден. ІІ курс (3 сем.) 2013.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
39.81 Mб
Скачать

Тема 11-12 ( 47-48 з 1 курсу)

В робочій програмі навчальної дисципліни зазначено:

3 семестр. Організаційний модуль 6. Тема 11 ( 47 з 1 курсу)

Заняття 47 (2 години). Тема 11 (47) Мовлення, пов’яза не із офісною діяльністю. Комунікативне мотивування із теми. Початкове опрацювання ТЕКСТУ 1 А-В «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» (№7 з початку семестру). Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо.

3 семестр. Організаційний модуль 6. Тема 12 ( 48 з 1 курсу)

Заняття 48 (2 години). Тема 12 (48) Мовлення, пов’язане із офісною діяльністю. Поглиблене опрацювання ТЕКСТУ 1 А-В «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» (№7 з початку семестру). Мовлення. Мотиваційна пауза: лінгвокультурний матеріал .Дедуктивна граматика “Infinitive”: Ілюзорність активності” 11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done..

Підручники:

1. Oxford Advanced Learners Dictionary // 7-th edition. Oxford: Oxford University Press. Impression 2008.

2. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cаmbridge University Press, 1988.

3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса: Учеб. пособие – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2004.

4. The New Encyclopædia Britannica in 30 volumes / 15 edition. Chicago / London and other: Encyclopædia Britannica, Inc. William Benton Publisher, 1943–1973, Helen Hemingway Benton, Publisher, 1973 – 1974. – 1976.

5.The Encyclopedia Americana. International Edition. Complete thirty volumes. First Published in 1829. – New-York: Americana Corporation, 1972.

Шановний студенте! Це заняття тобі допоможе:

 зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися англійською мовою на тему ТЕКСТУ 1 А «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» (№7 з початку семестру), як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 самостійно працювати за ТЕКСТОМ 1 А-В на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 відпрацьовувати вимову, наближену до якісних характеристик мовлення освіченої англомовної людини, за текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 як навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 шукати повний смисл слів у тексті на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 пов’язати власні думки із знанням із англійської граматики про “Infinitive”: «Ілюзорність активності» 11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done.

 цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 наближатися до такої провідної риси в навчанні в англомовній реальності як неможливість нечесної поведінки в освіті, тобто списування, підказування тощо.

 подолати ніяковість і навчитися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» перед людьми.

 збирати зернята знань про англійську культуру у тексті на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем».

 працювати із текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» на манер первинного вивчення.

 працювати із текстом на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» на манер поглибленого засвоєння.

 обов’язково навчитися писати текст на тему«Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем», підготуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно письмово висловлюватися на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» у своїх 5-7 реченнях.

 зрозуміти, чому важливо читати текст на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 застерегтися заучувати текст на тему «Поведінка підчас співбесіди із англомовним роботодавцем», якщо ти невірно промовляєш слова.

 розпізнавати граматичні форми“Infinitive”: Ілюзорність активності” 11. appear to do/ to be doing/ to have done /to be done і розуміти їх смисл в різних ситуаціях ділового спілкування, а також текстах.

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо) .

NOTE ! Не забувайте, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми: промовляйте навчальний матеріал, краще, якщо звертаючись до когось (друзі, батьки, сусіди в кімнаті тощо) .

NOTE ! Не забувайте прописувати та проговорювати вголос нові слова, краще в реченнях, бо існують декілька видів пам’яті, і ви можете на них спиратися. Це тим більш правда, що для якісного усного мовлення виконання завдань мовчки себе не виправдовує. Щоб розмовляти, треба включати в собі відповідні механізми.

NOTE ! Не забувайте складати власні приклади із новими словами, але це краще робити в міні-оповіді, принаймні із 3-4 простих речень.