Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

Додаткова література:

 1. Економічна статистика: Навч. посіб. / За наук. ред. д-ра екон. наук Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 2. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник.- К.: КНЕУ, 2004. – 324 с.

 3. Журнал “Статистика України”.

 4. Журнал “Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”.

 5. Журнал "Банківська справа"

 6. Журнал "Вісник НБУ"

 7. Щорічник наукових праць “Проблеми статистики”.

 8. Статистичний щорічник України за 1999 (за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) р. Держкомстат України / Під. ред. О.Г. Осауленка, - К.: Техніка, 2000. (2001 і т.д.).- 576 с.

4.3. Internet-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua

 2. http://zakon.rada.gov.ua

 3. http://economics.com.ua

 4. www.kmu.gov.ua/

 5. www.bank.gov.ua/

 6. www.minfin.gov.ua/

 7. www.me.gov.ua/

 8. www.lawukraine.gov.ua/

 9. www.nbuv.gov.ua/

 10. http://www.president.gov.ua/

 11. http://www.ukrstat.gov.ua

 12. http://www.dneprstat.gov.ua

 13. http://www.adm.dp.ua/

 14. http://www.rada.dp.ua/

 15. http://www.donetskstat.gov.ua/

 16. www.vous.vin.ua

 17. www.vous.in.lutsk.ua

 18. www.zapstat.zp.ua

 19. www.stat.uz.ua

 20. www.oblstat.kiev.ua

 21. http://stat.if.ukrtel.net/

 22. www.stat.lviv.ua

 23. www.oblstat.is.com.ua

 24. http://www.stat.nk.ukrpack.net

 25. http://www.od.ukrstat.gov.ua/

 26. www.poltavastat.gov.ua

 27. http://www.te.ukrstat.gov.ua/

 28. www.sumystat.sumy.ua/

 29. http://www.oblstat.rivne.com/

 30. www.uprstat.kharkov.ukrtel.net/

 31. www.stat.ks.ua

 32. http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm

 33. http://www.ck.ukrstat.gov.ua/

 34. http://www.oblstat.cv.ukrtel.net/

 35. www.chernigivstat.gov.ua

 36. http://www.gorstat.kiev.ua

 37. www.sevstat.sevinfo.com.ua

Курс лекцій з дисципліни «Статистика»: Електронний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"; 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"; 6.030504 "Економіка підприємства". Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 144 с.

Завдання даного курсу лекцій полягає у наданні допомоги студентам різних форм навчання у вивченні дисципліни "Статистика". Представлений посібник містить матеріали з усіх тем курсу, що допомагає студентам оволодіти знаннями щодо використання найбільш універсальних прийомів і методів проведення основних етапів статистичного дослідження, визначення системи показників для статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Автор-укладач: Н.А. Волошина – к.т.н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: В.О. Гуня – к.е.н., проф., завідувач кафедри обліку та аудиту Дніпропетровського національного університету

Н.Ю. Пікуліна – к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск: К.С.Жадько – к.е.н., в.о. завідувача кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Підп. до друку Формат 84х1081/32 Папір друк ксерокс

Ум. друк. арк. 6,5 Тираж прим. Замовлення №

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку

90