Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать
 • Тема 9. Індексний метод

План вивчення теми

  1. Суть індексів і їх роль в аналізі соціально-економічних явищ. Класифікація індексів

  2. Індивідуальні індекси

  3. Методологічні принципи побудови зведених індексів; агрегатні та середньозважені індекси

  4. Індексний метод економічного аналізу кількісного впливу чинників на наслідок

  5. Дослідження динаміки середніх величин індексним методом: індекси середніх величин змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок

Після вивчення теми студенти повинні:

 • знати: сутність і функції індексів; методологічні принципи побудови зведених індексів, умови використання індексів агрегатної форми та середньозважених індексів; системи взаємопов’язаних зведених індексів та індексів середніх величин;

 • уміти: обґрунтовано використовувати на практиці різні види та системи взаємопов’язаних індексів для аналізу динаміки складних соціально-економічних явищ; оцінювати абсолютні та відносні ефекти впливу чинників на динаміку індексованих показників.

Бібліографічний список: [7 – 10; 17 - 22 ]

  1. Суть індексів і їх роль в аналізі соціально-економічних явищ. Класифікація індексів

Індекс - це узагальнюючий відносний показник, що характеризує зміну рівня будь-якого явища чи процесу в часі, просторі чи порівняно з планом, нормою, стандартом. Індекси найчастіше використовують під час аналізу динаміки складних економічних явищ, які можуть бути представлені певними групами неоднорідних елементів, кількісні характеристики яких безпосередньо не піддаються додаванню.

Як відносна величина індекс подається у формі коефіцієнта або процента (якщо одержану величину коефіцієнта помножити на 100 %). Назва індексу відбиває його соціально-економічний зміст, а числове значення – інтенсивність зміни або ступінь відхилення (від норми, плану, стандарту).

Індекси застосовують для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного рівня з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів. Їх застосовують для оцінки ролі окремих факторів у зміні складних подій та явищ, динаміки середніх показників, зміна яких залежить від структурних зрушень. За допомогою індексу, вираженого у процентах, можна визначити на скільки відсотків змінилося досліджуване явище. Крім того, за допомогою індексу можна визначити не лише відносні зміни, а й абсолютні зміни як явища в цілому (наприклад, зміни товарообігу), так і зміни явища під впливом факторів. Так, зведений індекс цін характеризує зміни товарообігу під впливом зміни цін на окремі види товарів, а індекс фізичного обсягу характеризує зміни товарообігу під впливом змін кількості проданих товарів певного виду. Класифікація індексів наведена на рис. 9.1.

Індекси

За мірою охоплення явища чи процесу

Індивідуальні

Зведені

Загальні

Групові

За базою порівняння

Динамічні

Територіальні

Індекси середніх величин:

 • фіксованого складу;

 • змінного складу;

 • структурних зрушень

За періодом розрахунку

За формою побудови:

 • агрегатні;

 • середньозважені

Річні

За видом ваги-порівнювача