Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ (3).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
236.3 Кб
Скачать

План рахунків з пат «ХайдельбергЦемент Україна».

План рахунків є єдиним документом на всій території України, тому вживати рахунку потрібно в суворій відповідності з їх призначенням і номером у Плані рахунків (інакше в документації буде плутанина, особливо при міжфірмових операціях).

План рахунків бухгалтерського обліку представляє собою схему реєстрації та групування фактів господарської діяльності (фінансових, господарських операцій та ін) у бухгалтерському обліку. У ньому наведено найменування і коди синтетичних рахунків (або рахунків першого порядку) й субрахунків (або рахунків другого порядку).

Для обліку власних (специфічних) операцій підприємство може самостійно, але за погодженням з Міністерством фінансів (або іншим відповідним органом) вводити за необхідності в План рахунків додаткові синтетичні рахунки, використовуючи вільні коди рахунків.

Субрахунки, передбачені у Плані рахунків, використовуються з вимог аналізу, контролю і звітності на підприємстві. Підприємство може уточнити зміст окремих рахунків, виключати і об'єднувати їх, а також самостійно вводити додаткові субрахунки [19].

Інвентаризація.

Інвентаризації піддаються матеріальні цінності, грошові кошти. Вона необхідна для того, щоб вчасно виявити помилки в обліку і перевірити збереження матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб. Якщо, наприклад, проводиться інвентаризація матеріалів, то вони підраховуються, зважуються, оцінюється їх стан. В ході цієї роботи складається інвентаризаційний опис за формою додаток № 6.

Фактична наявність перевірених таким чином матеріальних цінностей звіряється з даними бухгалтерського обліку за документами, які значаться в бухгалтерії, тобто відомості інвентаризаційного опису, складеної в місці зберігання матеріальних цінностей, случаються із записами на бухгалтерських рахунках.

Для цього складається порівняльна відомість, в якій по кожному з видів матеріалів проводиться дві графи:«Фактичну наявність» (вказується кількість і загальна сума);«За даними бухгалтерського обліку» (також кількість і сума).

Як результат інвентаризації, після звірення виділяються надлишки (кількість і сума) і недостачі (кількість і сума) - для цього вводиться на інвентаризаційного опису окрема графа «при інвентаризації встановлено таке», куди і вноситься висновок про інвентаризацію.

Аналогічним чином проводять інвентаризацію основних засобів. У цьому випадку форма інвентаризаційного опису і порівнювальної відомості кілька змінюється - основні засоби записуються в них по кожному інвентарному об'єкту.

Проведення інвентаризації обов'язково в наступних випадках:

─ При передачі майна підприємства в оренду, при викупі, продажу, а також при перетворенні державного та муніципального підприємства в акціонерне товариство або товариство;

─ Перед складанням річної бухгалтерської звітності. Інвентаризація будівель, споруд та інших подібних об'єктів основних засобів може проводитися один раз на два-три роки.

─ При зміні матеріально-відповідальної особи.

─ При встановленні фактів розкрадання і зловживань, а також псування цінностей.

─ У разі пожежі або стихійних лих.

Виявлені при інвентаризації надлишки оприбутковуються і зараховуються в прибуток. Нестачі стягуються з винних осіб. Якщо винні не встановлені або якщо суд відмовив у позові, то недостачі відображаються як витрати виробництва, обігу (в межах норми) або збитки (якщо є перевищення норми).

Інвентаризація проводиться комісією обов'язково в присутності матеріально-відповідальної особи [10].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.