Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ответы полные

.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
33.9 Кб
Скачать

В якій з перелічених нижче локальних мереж відсутній пріоритетний доступ абонентських систем до передавального середовища?

ethernet

Визначте основні причини представлення Еталонної моделі у вигляді багаторівневої структури?

Можливість модифікації окремих компонент мережі незалежно від інших компонент

Визначте призначення канального рівня:

Забезпечення надійної передачі в передавальному середовищі

Визначте призначення мережевого рівня:

Маршрутизація та управління передачею інформацією в мережі передачі даних

Визначте призначення представницького рівня:

Преведення інформації до єдиного виду

Визначте призначення прикладного рівня:

Організація взаємодії користувачів у мережі

Визначте призначення сеансового рівня:

Організація сеансу обміну між абонентами мережі

Визначте призначення транспортного рівня:

Надійна передача інформації між користувачами

Вкажіть причину збільшення мінімального розміру кадру в GigabitEthernet до 512 байт?

для збільшення допустимої області колізій

Вкажіть спосіб передачі цифрової інформації, при якому вона передається вприродному вигляді на єдиній частоті.

Цифровий або вузькосмуговий

Для супутникової передачі оптимальний діапазон частот?

1 – 10 Ггц

Для швидкості вище 10 000 Мбіт / с єдиною доступною середовищем передачі є:

оптоволокно

Для широкомовного зв’язку ефективним є діапазон частот

30Мгц-1Ггц

До елементів маркера FDDI слід віднести

статус пакета

До яких наслідків може призвести двократний обрив кабелю в кільці FDDI?

Кільце розпадеться на два незв’язних сегмента

До якого рівня еталонної моделі відносяться концентратори?

Канального

До якого рівня еталонної моделі відносяться маршрутизатори?

мережевий

До якого рівня еталонної моделі відносяться повторювачі?

Домен колізій це?

частина езернет всі вузли якої розпізнають колізію

Допустима довжина мережі з множинним методом доступу з контролем несучої і виявленням колізій

дорівнює максимально допустимому PDV

З якою метою використовується манчестерське кодування в локальних мережах?

Для синхронизации передачи данных

За рахунок чого досягається більш висока продуктивність локальних мереж на основі комутаторів у порівнянні з мережами на основі концентратора.

одночасна передача між парами обон. систем

Кадр маркера Token Ring складається:

З адреси призначення, адреси джерела, статусу кадру

Кадр, розміром менше 512 байт, що передається в мережі Ethernet, називається?

карликовий

Керування мережею ІЕЕЕ 802.4 та реконфігурація логічного кільця здійснюється :

Централізованим способом

Керування мережею стандарту ІЕЕЕ 802.5 здійснюється :

Децентралізованим способом

Колізією називають?

Декілька абон ст. починають передачу та відбувається блокування

Конфігурація (топологія) локальної комп'ютерної мережі, в якій всі робочі станції з’єднані з файлом-сервером, називається?

Радіальною

Максимальна затримка повтору передачі в методі CSMA / CD становить

1024 ST

Максимальна швидкість передачі в мережі 10BASE-2 становить

10МБ

Мережа 100VG-AnyLan підтримує наступні формати кадрів:

802.3 Та 802.5

Між якими рівнями визначають взаємодію мережеві інтерфейси?

Між суміжними

Що визначається на мережевому рівні ?

Правила маршрутизації

На якому рівні Еталонної моделі формується кадр?

канальний

На якому рівні Еталонною моделі формується пакет?

мережевий

На якому рівні здійснюється доступ абонентських систем до передавального середовища в локальній мережі?

Фізичний

На якому рівні організовується взаємодія абонентських систем в комп'ютерній мережі?

Прикладний

Одинарні станції в мережах FDDI використовують:

Підвищити ефективність мереж Ethernet 10BASE-Т можна за допомогою:

Адаптера

Подвійні станції в мережах FDDI використовують:

Призначення прикладного рівня:

Орг. взаємодії користувачів у мережі

Причина виникнення зіткнень пакетів в мережі Ethernet:

Рівень LLC:

Забезпечує коректне спільне використання загального середовища, надаючи її у відповідності з певним алгоритмом у розпорядження тієї чи іншої мережі

Розвязання конфліктів при підключенні нових станцій до мережі ІЕЕЕ 802.4 здійснюється за допомогою:

Стандарт IEEE-802.2 встановлює?

інт мереж рівнем визнає сервіс що над протоколом верхнього рівня?????(слишком сократил)

Стандартом ІЕЕЕ 802.5 визначено наступні типи кадрів:

3 типа кадра – даних, маркер, переривань

Трансивер - це частина мережевого адаптера, що:

передача і прийом , защиту кабеля, проявление и исправление коллизий

У чому полягає головна функція преамбули і початкового обмежувача кадру в стандарті Ethernet?

Преамбула і початковий обмежувач супроводжують кадр даних

У яких мережах використовується множинний метод доступу з контролем несучої частоти і виявленням зіткнень (CSMA / CD).

езернет

У якій локальній мережі можуть одночасно передаватися кілька кадрів даних?

FFDI

У якій мережі мережеве навантаження не розділяється: з комутатором або з концентратором?

З концетратором

Чи можна поєднати логічну топологію «кільце» з фізичної «зірка»?

ТАК

Швидкість передачі даних в локальній мережі на основі коаксіального кабелю не перевищує:

10 Мбіт / сек

Що означає поняття «slottime» в Ethernet?

Час за який колізії гарантовано досягнуть вузла

Що позначають цифри 5 і 2 в назві стандарту Ethernet 10BASE 5 і Ethernet 10BASE 2?

Максимальну довжину сегмента мережі в сотнях метрів

Що представляє собою канал зв'язку?

сукупність технічних пристроїв, що забезпечують передачу і прийом сигналу від джерела до одержувача.

Яквираховуєтьсязатримкаповторної передачівметодіCSMA / CD?

затримка вибирається випадково і кратна 512 BT

Як називається протокол виявлення колізій, що використовується в 10Gigabit Ethernet?

Не використовує протокол виявлення колізій

Яка локальна мережа не забезпечує гарантований час доступу до передавального середовища?

Яка максимальна довжина кабелю в мережі Ethernet, побудованій на витій парі?

100м

Яка максимальна кількість вузлів може знаходитися в одному розділюваному сегменті Ethernet?

За рахунок можливості одночасної передачі інформації між декількома парами абонентських систем

Яка причина обмеження мінімальної довжини кадрів Ethernet?

Необхідність виявлення зіткнень пакетів(?)

Яке передавальне середовище є основним в мережі FDDI?

Оптоволокно

Який з перерахованих нижче методів доступу до середовища використовується за стандартом IEEE 802.11?

Довільний доступ

Який метод доступу до передавального середовища використовується в кільцевих локальних мережах?

Тактований метод доступу та маркерний метод доступу

Який метод доступу до передавального середовища використовується вмережі Token Bus (стандарт IEEE-802.4.)

Маркерний без приорітету

Який метод доступу до передавального середовища використовується в мережі Ethernet?

Який метод доступу до передавальної середовищі використовується в мережі Token Ring (стандарт IEEE-802.5.)

Маркерний пріоритетний метод доступу

Який метод доступу до середовища обміну/передачі використовується в мережі Ethernet?

CSMA / CD

Який пристрій дозволяє організувати обмін даними між двома мережами, що використовують різні протоколи взаємодії?

Шлюз

Який пристрій забезпечує збереження форми і амплітуди сигналу при передачі його на більшу, ніж передбачено даним типом фізичного передавального середовища, відстань.

повторювач

Який рівень еталонної моделі OSI відповідає за доставку інформації від процесу-відправника процесу-одержувачу?

Який рівень еталонної моделі OSI відповідає за доставку інформації від процесу-відправника процесу-одержувачу?

Який рівень еталонної моделі OSI відповідає за створення контрольних точок при взаємодії віддалених процесів?

сеансовий рівень

Який рівень еталонної моделі OSI розбиває потоки даних на невеликі сегменти і забезпечує передачу інформації з тим рівнем надійності, яка необхідна верхнім рівням моделі OSI?

транспортний

Який стандарт IEEE 802 визначає специфікацію Gigabit Ethernet 1000Base-SX?

802.3Z

Яким чином колізії впливають на роботу мережі?

Погіршують продуктивність мережі

Які допустимі параметри визначає правило 5-4-3 для Мережі Ethernet на основі коаксіального кабелю?

5 – загальна кількість сегментів, 4 – кількість повторювачів, 3 – кількість активних сегментів

Які елементи мережі FDDI забезпечують відмовостійкість?

Мережеві адаптери і концентратори, підключені за схемами DAS і DAC відповідно

Які мережеві пристрої використовуються для побудови мережі Ethernet 10BASE T?

Концентратори і коммутатори

Які мережеві пристрої використовуються для побудови мережі Ethernet 10BASE 5?

Трансівери та адаптори

Які параметри мереж Ethernet і Token Ring підтримує мережева технологія 100VG-AnyLAN?

Які рівні еталонної моделі взаємодії відкритих систем реалізуються у вузлах комутації?

Фізичний, канальний, мережевий

Які умови передачі синхронних даних у мережі FDDI?

У будь-який момент часу при появі маркера

Яку конфігурацію має мережа Token Ring в загальному випадку:

Комбіновану "зірково-кільцеву" конфігурацію

Яку функцію виконуєко нцентратормережі Token Ring?

Об'єднання точок підключення абонентів