Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

Список літератури

 1. 4. Гарманов Є. Н, Дорожное строительство. Организация, планирование, управление-М. Транспорт, 1981-224с

 2. 5. Куц Ю. Ф., Пащенко В. І. Дорожньо-будівельні роботи. Норми, розцінки і правила - Київ., Будівельник, 1980, - 584с.

 3. 6. Сиденко В.М., Липский Г.Е., Батраков О.Т. Организация, планирование й управление строительством автомобильных дорог - К.: Вища школа, 1987.- 263с.

 4. Конструкция дорожных одежд с использованием местных каменных материалов. Альбом №1. Книга №1. К.: УкрТипПроект. –1995. –140с.

 5. Сборник карт трудовых процессов на строительство автомобильных дорог (Выпуск V) / [ Марголина Е.М., Ульянова О.К., Страхова Т. В., Федорович И. М.]. — М. : Республиканский центр организации труда и экономических методов управления Минавтодора РСФСР. – 1990. – 103 с.

 6. Система проектної документації для будівництва. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення: ДСТУ Б А.2.4-29:2008 – [Чинний від 2010-01-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, – 2009. – 31с. – (Національний стандарт України).

 7. Споруди транспорту. Автомобільні дороги : ДБН В.2.3–4:2007. – [Чинний від 2008-03-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, – 2007. – 91с. – (Національний стандарт України).

 8. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу: ВБН В.2.3-218-186-2004. –[Чинний від 01.01.2005]. –К.: Укравтодор. -2004. -175с.

 9. Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг: ДБН В.2.3–16:2007. - [Чинний від 2008-01-01]. –К.: Мінрегіонбуд України. –2007. –27с. – (Національний стандарт України).

 10. Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг: ВБН В.2.3–171:2002. - [Чинний від 2002-02-06]. – К.: Укравтодор. 2002. – 143с.

 11. Страхова Т. В. Сборник карт трудовых процессов на строительство автомобильных дорог (Выпуск IV) / Т. В. Страхова, И. М. Федорович. – М. : Республиканский центр организации труда и экономических методов управления Минавтодора РСФСР. – 1990. – 103 с.

 12. Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України: П-Г.1–218–113:2009. – [Чинний від 2009-01-07]. – К., Харків: Укравтодор. –2009. –258с.

Додаток а вихідні данні до виконання курсової роботи

Таблиця А.1 – Склад дорожньо-будівельних матеріалів

Вид та тип матеріалу

Вміст компонентів, %

щебінь

пісок

мінеральний порошок

бітум

цемент

ґрунт

Грубозернистий асфальтобетону типів:

А

Б

62

46

28

42

10

12

6

6

-

-

Дрібнозернистий асфальтобетону типів:

А

Б

65

43

25

45

10

12

5

5

-

-

Піщано-щебенева суміш оптимального складу

83

17

-

-

-

-

Щебінь укріплений бітумом на місці будівництва

100

-

-

12

-

-

Щебінь укріплений бітумом в установці

100

-

-

8

Ґрунт укріплений цементом

-

-

-

-

7

93

Ґрунт укріплений бітумом

-

-

-

16

-

100

Ґрунт укріплений щебенем

33

-

-

-

-

67

Таблиця А.2 – Геометричні розміри поперечного профілю насипу

Параметри

Значення при категорії дороги

I

II

III

IV

V

Ширина верху земляного полотна, м

28,5

15

12

10

8

Ширина проїзної частини, м

15

7,5

7

6

4,5

Закладання укосів

1:4

1:3

1:2

1:1,75

1:1,5

Таблиця А.3 - Вихідні дані до розрахунку

Параметр

Передостання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Технічна категорія

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Початок будівництва

2,02

7,02

10,02

14,02

18,02

20,02

25,03

1,03

6,03

12,03

Кінець будівництва

1,11

4,11

7,11

10,11

13,12

16,11

19,11

22,12

25,11

28,11

Довжина з’їзду до кар’єру піску, км

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Довжина з’їзду до кар’єру щебеню, км

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

Довжина з’їзду до АБЗ (ЦБЗ), км

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

Довжина з’їзду до з/д станції, км

3

7

3

7

3

5

6

4

4

5

Параметр

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Довжина дороги, км

15

17

19

21

22

12

14

16

18

20

Товщина рослинного шару, см

0,4

0,38

0,36

0,34

0,32

0,3

0,28

0,26

0,24

0,22

км з’їзду до кар’єру піску

5

9

8

4

6

7

4

3

11

12

км з’їзду до кар’єру щебеню

10

11

12

13

15

5

6

7

8

9

км з’їзду до АБЗ (ЦБЗ)

12

13

14

15

16

10

11

9

15

17

км з’їзду до з/д станції

4

5

6

8

5

6

3

5

6

4

Варіант схеми робочих відміток (табл. А.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примітка. «*1» - 1 – ґрунт укріплений цементом; 2- ґрунт укріплений бітумом; 3- ґрунт зміцнений щебенем;

«*2» - 1 – грубозернистий асфальтобетон типу А; 2- грубозернистий асфальтобетон типу Б;

«*3» - 1 – щебінь укріплений бітумом на місці будівництва; 2- щебінь укріплений бітумом в установці; 3 – піщано-гравійна суміш оптимального складу;

«*4» - 1 – дрібнозернистий асфальтобетон типу А; 2- дрібнозернистий асфальтобетон типу Б;

«*5» - 1 – пісок А; 2- гравій;3 – щебінь.

Таблиця А.4 – Зведена відомість робочих відміток

Варіант №1

км

0-2

2-6

6-8

8-11

11-13

13-15

h

0,7

1,0

2,0

1,6

1,1

0,9

Варіант №2

км

0-1

1-5

5-9

9-12

12-15

15-17

h

2,1

1,8

1,4

1,0

0,8

0,5

Варіант №3

км

0-4

4-6

6-7

7-10

10-16

16-19

h

0,5

0,9

1,8

1,6

1,4

1,0

Варіант №4

км

0-6

6-9

9-11

11-13

13-15

15-21

h

0,7

0,9

1,1

1,5

1,7

2,0

Варіант №5

км

0-5

5-6

6-9

9-11

11-16

16-22

h

0,7

0,9

1,4

1,8

1,6

1,2

Варіант №6

км

0-3

3-5

5-6

6-8

8-10

10-12

h

0,9

1,1

1,7

1,9

1,5

1,0

Варіант №7

км

0-4

4-6

6-7

7-9

9-11

11-14

h

0,7

1,1

1,4

1,8

2,0

1,6

Варіант №8

км

0-2

2-6

6-8

8-12

12-14

14-16

h

1,1

0,9

1,3

1,7

2,0

1,8

Варіант №9

км

0-5

5-7

7-10

10-11

11-15

15-18

h

1,3

1,5

1,7

1,9

1,5

1,1

Варіант №10

км

0-5

5-6

6-11

11-13

13-15

15-20

h

0,8

1,3

1,6

1,9

1,4

0,9

Таблиця А.5 – Зведена відомість параметрів водопропускних труб

Параметр

Передостання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

км розташування з/б труби №1

3

5,7

4

2

1,8

2,2

2,8

3,4

3,8

4,3

км розташування з/б труби №2

6

7

5,5

3,8

5,8

4,1

3,7

4,6

5,4

6,7

км розташування з/б труби №3

9

10

11

12

13

10,5

13

15

17

19

Параметр

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Діаметр отвору труби №1, м

1

1,25

1,5

2

2*1

2*1,25

2*1,5

2*2

3*1

3*1,5

Діаметр отвору труби №2, м

3*1,25

3*1

2*2

2*1,5

2*1,25

2*1

2

1,5

1,25

3*2

Діаметр отвору труби №3, м

2*1,25

3*1,25

2*1

3*1,5

2*1

2*1,5

1,25

2

1,5

3*1

Довжина труби №1, м

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Довжина труби №2, м

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Довжина труби №3, м

12

11

14

13

16

15

18

20

18

19

Тип укрепления2 у труби №1*1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Тип укрепления2 у труби №2*2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

Тип укрепления2 у труби №3*3

3

2

1

3

2

1

3

1

2

2

Примітка:«*1» - 1 – зміцнення монолітним бетоном, 2 – зміцнення блоками П-1, 3 - зміцнення блоками П-2 ;

Таблиця А.6 - Зведена відомість конструкції дорожнього одягу

Параметр

Передостання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Матеріал нижнього шару дорожнього одягу*1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Матеріал нижнього шару покриття*2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Матеріал основи*5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Параметр

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Матеріал верхнього шару дорожнього одягу*3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Матеріал верхнього шару покриття*4

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

Товщина основи, см

8

9

10

11

12

8

9

10

11

12

Товщина нижнього шару дорожнього одягу, см

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

Товщина верхнього шару дорожнього одягу, см

16

17

18

19

20

21

22

23

24

16

Товщина нижнього шару покриття, см

12

10

9

8

7

12

10

9

8

7

Товщина нижнього покриття, см

8

7

6

5

5

6

7

8

9

10

Таблиця А.3 – Вихідні дані для розрахунку

Характеристика

Остання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Автомобіль-самоскид*1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Авто гудронатор *2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Цементовіз *3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Примітка:«1» - 1–КамАЗ-55102, 2- КамАЗ-55118, 3- КамАЗ-МСК, 4- КамАЗ-55111, 5- КрАЗ-6510, 6- КрАЗ-65032, 7- МАЗ-5516, 8- КрАЗ-65034, 9- КамАЗ-6520, 10- НефАЗ-9509;

«2» - 1– ДС-182-01; 2- ДС-39Б, 3- ДС-142Б, 4- СД-203, 5- СДК-100, 6- БЦМ-07, 7- ДС-182-01;

«3» - 1–ТЦ-26, 2- ТЦ-11Б, 3- ТЦ-11Б-1, 4- ТЦ-15, 5- ТЦ-25, 6- ТЦ-25-5, 7- ТЦ-12;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]