Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

4.2 Визначення продуктивності транспортних засобів

При визначенні продуктивності транспортних засобів прийнято:

  • кв - коефіцієнт використання автотранспорту (кв=0,85 - для автосамоскидів, кв=0,8 - для автогудронаторів та цементовозів);

  • v – середня експлуатаційна швидкість руху автотрантспорту приймається (відповідно до виду транспортних засобів та покриття дороги);

  • tпр - час простою транспортного засобу під завантаженням та розвантаженням (відповідно до вантажопідйомності транспортних засобів та виду вантажу).

Продуктивність автомобіля-самоскида визначимо за формулою:

, (4.3)

де Т - тривалість зміни, (t = 8 годин);

g - вантажопідйомність автомобіля, т;

к - коефіцієнт використання автотравнспорту за зміну;

L - середня дальність перевезення вантажу, км;

V - середня швидкість руху, км/год;

tпр - час простою транспорту під навантаженням-розвантаженням.

4.3 Визначення кількості транспортних засобів

Розрахунок кількості транспортних засобів (автомобіль самоскид, автогудронатор, цементовіз) виконуємо окремо за кожним місяцем для матеріалів які доставляються на АБЗ та безпосередньо на ділянку автомобільної дороги. Результати розрахунку заносимо у табл. 4.1 - 4.2

Таблиця 4.1 – Завезення матеріалів до АБЗ

Матеріал

Місяць

Середня відстань

Продуктивність транспорту

Обсяг матеріалу

Кількість транспорту

Щебінь для д/зернистого а/б

Щебінь для г/зернистого а/б

Таблиця 4.2 – Завезення матеріалів безпосередньо на будівельний майданчик

матеріал

Місяць

Середня відстань

Продуктивність транспорту

обсяг матеріалу

Кількість транспорту

Ґрунт для земляного полотна

Пісок для основи д.о.

Висновки

В процесі даної курсової роботи отримано практичні навики по проектуванню засобів організації будівельних робіт із будівництва ділянки автомобільної дороги.

В процесі проектування виконано: розрахунок термінів початку та закінчення по улаштуванню кожного конструктивного елементу; визначена потреба у ґрунті та дорожньо-будівельних матеріалах для улаштування (згідно із завданням) земляного полотна та конструкції дорожнього одягу; розрахована продуктивність транспортних засобів; визначена потреба у транспортних засобах. За результатами розрахунку побудовані епюри потреби у дорожньо-будівельних матеріалах та транспортних засобах.

Розрахунок був проведений з урахуванням актуальності та кліматичних умов району будівництва.

В курсовій роботі було наведено відомість руху дорожньо-будівельних матеріалів на будівництві ділянки автомобільної дороги.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]