Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

Кафедра «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг»

Методичні вказівки до курсової роботи

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.060101 «БУДІВНИЦТВО»

(ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

12/33-2013-02

Г

орлівка –2017

М

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»

М. М. Чальцев

. .201 р.

Кафедра «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

6.060101 «БУДІВНИЦТВО»

(

12/33-20 -

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Навчально-методична комісія

факультету «Автомобільні дороги»

Протокол № від 20 р.

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Кафедра «Будівництво і експлуатація автомобільних доріг»

Протокол № від. 20 р.

Горлівка – 2017

У

ДК 625.7(071)

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Організація будівництва» (для студентів напряму підготовки 6.0060101 «Будівництво» (денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] / укладач: І. В. Шилін. – електронні данні. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ,  2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 97–2000. – Назва з титул. екрану.

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо використання студентами навчальних посібників та нормативних документів, які є в наявності у бібліотеці АДІ ДВНЗ «ДонНТУ», а також роздаткового матеріалу, який застосовується на лекційних заняттях. Для кожного практичного заняття приведено список запитань, які повинні допомогти студентам самостійно підготуватися до проміжного та заключного видів контролю.

Укладачі: Шилін І. В., к.т.н., доц.

Відповідальний за випуск: Скрипник Т. В., к.т.н., доц.

Рецензент: Гончаренко В. В., к.т.н., доц. каф. «Проектування доріг і штучних споруд»

© Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут, 2017

ЗМІСТ

ВСТУП 9

1 ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗМІН РОБОТИ ІЗ БУДІВНИЦТВА ШТУЧНИХ СПОРУД 10

2 ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ ІЗ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ 11

3 ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ 17

4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 26

ВИСНОВКИ 0

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1

ДОДАТОК А 2

ДОДАТОК Б 0

ДОДАТОК В 1

ДОДАТОК Г 1

ВСТУП

Організація будівництва це процес забезпечення найбільш раціональної взаємодії виконавців, оснащених знаряддями виробництва з ціллю своєчасного вводу об’єктів в експлуатацію при високій якості виконуючих робіт та найменшій їх вартості. Вона може здійснюватися потоковим, рівнобіжним, послідовним, циклічним і комбінованими методами.

Організація будівництва автомобільних доріг потребує обліку усіх факторів та умов які впливають на протікання будівельних процесів у просторі та у часі, а саме: різноманітність дорожньо-будівельньої продукції, лінійно- розосереджений характер будівництва, нерівномірне розподілення об’ємів робіт по довжині захватки. Будівництво автомобільних доріг характеризуються великими об’ємами робіт, які потрібно виконувати з високою інтенсивністю, що визначає велику роль у дорожньому будівництві заготівельних та транспортних робіт. Основною метою заготівельних робіт є - виготовлення та підготовка до використання на будівництві дорожньо-будівельних матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій. Основною метою транспортних робіт є - перевезення матеріалів від місця їх отримання або переробки до місця застосування на будівельно-монтажних роботах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]