Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

2.2 Визначення середньої швидкості потоку будівництва

Для розрахунку середньої швидкості потоку будівництва:

1) згідно із завданням за областю будівельних робіт встановлюємо дорожньо-кліматичну зону і район будівництва по карті дорожнього районування України;

2) у залежності від заданої конструкції дорожнього одягу і температури повітря в районі будівництва встановлюємо групу виконання робіт (додаток В табл. В.1);

3) згідно із завданням та кліматичними умовами району будівництва приймаємо початок робіт (Zп) і закінчення робіт (Zз) за кліматичних умов (додаток В табл. В.3);

4) визначаємо тривалість робіт за кліматичних умов:

. (2.1)

5) згідно з конструкцією дорожнього одягу (матеріалом конструктивних шарів) та з урахуванням відповідних організаційних і технологічних перерв приймаємо початок робіт (Zп`) і закінчення робіт (Zз`) за технологічними умовами (додаток В табл. В.5);

6) визначаємо тривалість робіт за технологічними умовами:

. (2.2)

Розрахунок виконуємо для всіх шарів дорожньої конструкції відповідно до завдання в табличній формі (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Визначення тривалості робіт

Конструкційний елемент автомобільної дороги

Група робіт

Початок робіт за кліматичних умов

Кінець робіт за кліматичних умов

Тривалість будівництва, Тк

Початок робіт за технологічними вимогами

Кінець робіт за технологічними вимогами

Тривалість будівництва, Тт

Земляне полотно

штучні споруди

Основа

Нижній шар дорожнього одягу

Верхній шар дорожнього одягу

Нижній шар покриття

Верхній шар покриття

Примітка: в графі «конструкційний елемент автомобільної дороги» записуємо матеріал конструкційного шару відповідно до завдання

7) згідно із визначеними термінами виконання робіт за технологічними умовами для кожного конструкційного елементу автомобільної дороги визначаємо кількість робочих змін за місяцями.

Розрахунок виконуємо у табличній формі (табл.. 2.2);

Кількість робочих днів (Nр) в будівельному сезоні;

(2.3)

Таблиця 2.2 – Кількість робочих змін за місяцями

 

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Конструкція

 

кількість святкових днів

кількість днів із складними погодними умовами

земляне полотно

календарні дні

робочі дні

чисті дні

основа

календарні дні

робочі дні

чисті дні

нижній шар дорожнього одягу

календарні дні

робочі дні

чисті дні

верхній шар дорожнього одягу

календарні дні

робочі дні

чисті дні

нижній шар покриття

календарні дні

робочі дні

чисті дні

верхній шар покриття

календарні дні

робочі дні

чисті дні

Кількість чистих днів (Nч) в будівельному сезоні;

(2.4)

де - календарна тривалість будівельного сезону, днів (відповідно для земляного полотна або дорожнього одягу згідно до розрахунку);

- кількість вихідних днів, що доводяться на період календарної тривалості сезону Nк ;

- кількість святкових днів, що доводяться на період календарної тривалості сезону Nк ;

Nм - число неробочих днів за метеорологічних умов, що доводяться на період календарної тривалості сезону Nк (додаток В табл. В.4);

Визначивши розрахункову кількість чистих днів для улаштування конструкційних шарів визначаємо розрахункову мінімальну швидкість потоку та уточнюємо потрібну кількість чистих днів згідно прийнятої швидкості потоку.

Мінімальна швидкість комплексного потоку для будівництва ділянки автомобільної дороги в задані терміни розраховується як:

  • для земляного полотна

(2.5)

  • для дорожнього одягу та покриття

(2.6)

де L - довжина ділянки автомобільної дороги, м (згідно завдання);

Отримані значення швидкості потоків порівнюємо із припустимими значеннями (мінімальними економічно обґрунтованими) швидкостями спеціалізованих потоків, які в курсовій роботі прийняті:

– земляне полотно

150 п.м/зміну

– основа

150 п.м/зміну

– шари дорожнього одягу

200 п.м/зміну

– шари покриття

400 п.м/зміну

Якщо значення розрахункової швидкості потоку менша за припустиму у подальших розрахунках приймають значення припустимої швидкості потоку, якщо більша – округляють до десятків метрів (збільшують) та призначають її за прийняту.

За прийнятою швидкістю спеціалізованих потоків визначають потрібну кількість чистих днів. Розрахунок виконуємо у табличній формі (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Середньорічна швидкість спеціалізованих потоків за конструкційними шарами

Конструкційні шари

розрахункова кількість чистих днів

розрахункова швидкість потоку

прийнята швидкість потоку

потрібна кількість чистих днів

земляне полотно

основа

нижній шар дорожнього одягу

верхній шар дорожнього одягу

нижній шар покриття

верхній шар покриття

Визначивши потрібну кількість чистих днів уточнюємо дати початку та закінчення робіт за відповідними конструкційними шарами (табл. 2.4).

Таблиця 2.4 – Скореговані дати початку та закінчення робіт

Найменування шару

Група робіт

Початок робіт

Закінчення робіт

Земляне полотно

Основа

Нижній шар дорожнього одягу

Верхній шар дорожнього одягу

Нижній шар покриття

Верхній шар покриття

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]