Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_organizatsiya_kursovoy.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
946.69 Кб
Скачать

3.3 Визначення потреби в матеріалах з обліком природних втрат та страхового запасу

Постачання матеріалів планують по кварталах і по місяцях. У процесі навантаження-розвантаження і збереження частина матеріалів втрачається (природні втрати), тому при рахуванні загальної потреби необхідно врахову­вати природні втрати. У таблицю 3.10 зводимо план потреби в матеріалах з обліком природних втрат (додаток ).

Для матеріалів, що зберігаються на складі, визначаємо розмір стра­хового запасу згідно із додатком та за залежністю

, (3,4)

де - потреба у матеріалах на захватку з урахуванням коефіцієнта ущільнення, м3;

= 1,1 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів;

Т - розрахунковий період у днях;

- норми добового запасу матеріалів на складах, діб (табл. Г.1 додатка Б).

к =1,3 - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів.

Таблиця 3.10 - План потреби матеріалів з обліком природних втрат

Найменування шару

Найменування матеріалів і напівфабрикатів

Потреба у матеріалах з урахуванням природних втрат, м3

страховий запас, м3

на захватку

на дорогу

основа

нижній шар дорожнього одягу

верхній шар дорожнього одягу

нижній шар покриття

верхній шар покриття

3.4 Визначення потреби у дорожньо-будівельних матеріалах за місяцями

На підставі табл. 3.9 будуємо сумарну епюру потреби автомобілів (табл. А.1 додатку А). Відповідно до технології пристрою земляної полотнини і дорожнього одягу на підставі нормативних документів комплектуємо нормативний склад МДЗ. На підставі таблиці А.1 додатку А будуємо сумарну епюру потреби в робочій силі (рис. А.1-А-6 додатку А).

4 Організація роботи автомобільного транспорту

4.1 Загальні зведення про організацію роботи транспорту

Від своєчасної доставки вантажів залежать темпи робіт, продуктивність праці, терміни введення об'єктів в експлуатацію. Тому раціональна робота транспорту в дорожньому будівництві в значній мірі визначає такі найважливіші ТЕП будівництва, як вартість, продуктивність праці, терміни введення об'єктів у дію.

Методика розрахунку кількості транспортних засобів залежить від виду транспорту. Для визначення необхідної кількості одиниць циклічного транспорту попередньо знайдемо:

1. Дальність транспортування вантажів

2. Об'єм перевезень.

3. Продуктивність.

4. Складемо схему перевезень.

При упорядкуванні схеми транспортних перевезень у неї включають всі активні вантажоутворюючі точки. Відстань перевезень повинна бути мінімальною. Її визначають на основі вишукувань, аналізу топографічних карт, довідок автотранспортних підприємств.

Оскільки дальність возіння кожний місяць буде змінюватися, то кількість автомобілів, необхідних для будівництва, теж буде змінюватися.

Кількість транспортних засобів для кожного вантажопотоку розраховуємо по формулі:

, (4.1)

де Пдоб - добова продуктивність автомобіля;

Qдоб - добовий вантажообіг, т.

Необхідну кількість транспортних засобів у зміну визначимо за формулою:

, (4.2)

де Qзм- кількість вантажів, перевезених за зміну, т.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]