Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalny_posibnik_Naturni_doslidzhennya_dorozh...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
39.93 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»

М.М. Чальцев

Кафедра «Транспортні технології»

Толок О.В., Волошин С.О.

НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

навчально-методичний посібник

(для підготовки бакалаврів

напряму 6.070101 «Транспортні технології»)

16/ - 2011-13

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Методична комісія факультету

«Транспортні технології»

Протокол № від

«РЕКОМЕНДОВАНО»

Кафедра

«Транспортні технології»

Протокол № від

Горлівка 2011

УДК 656.021.2+656.05

Толок О.В. Натурні дослідження дорожнього руху [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів з транспортних технологій / О.В. Толок, С.О. Волошин. – 80 Min / 700 MB. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; Windows 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану.

Містить методичні рекомендації з організації й проведення натурних досліджень дорожнього руху й обробці їх результатів. У посібник включені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху».

Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху» і «Організація перевезень і управління на транспорті».

Рецензенти: А.В. Куниця, д.т.н., професор, зав. кафедрою «Транспорті технології» Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ»;

Ю.Л. Суходольський, начальник відділу ДАІ з ОАТ м. Горлівка та АТІ при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області, підполковник міліції.

© Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Автомобільно-дорожній інститут, 2011

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів і скорочень 4

Вступ 5

1. Дослідження дорожнього руху 7

2. Натурні дослідження дорожнього руху 11

2.1. Обстеження схеми організації руху транспорту й пішоходів і дислокації технічних засобів організації дорожнього руху на ділянці вулично-дорожньої мережі 11

2.2. Дослідження параметрів транспортних і пішохідних потоків 14

2.2.1. Методи дослідження параметрів транспортних і пішохідних потоків 14

2.2.2. Дослідження інтенсивності руху й складу транспортного потоку 17

2.2.3. Дослідження швидкості руху транспортного потоку 22

2.3. Дослідження характеристик пішохідного руху 29

2.4. Експериментальні методи визначення затримки транспорту 33

2.5. Експериментальні методи визначення потоку насичення 38

3. Лабораторні роботи 44

3.1. Організація і проведення лабораторних робіт 44

3.2. Лабораторна робота №1. Обстеження схеми організації руху транспорту й пішоходів і дислокації й режимів роботи технічних засобів організації дорожнього руху на ділянці ВДМ 45

3.3. Лабораторна робота №2. Дослідження параметрів транспортних потоків на перегоні вулиці 50

3.4. Лабораторна робота №3. Дослідження параметрів транспортних і пішохідних потоків на нерегульованому перехресті 58

3.5. Лабораторна робота №4. Комплексне дослідження регульованого перехрестя 63

Перелік літератури 68

Додаток А Правила безпеки при проведенні транспортних обстежень 71

Додаток Б Умовні позначення технічних засобів та елементів регулювання дорожнього руху 72

Додаток В Умовні позначення периферійних засобів регулювання дорожнього руху 75

Додаток Д Умовні позначення способів розташування технічних засобів організації дорожнього руху 76

Додаток Ж Графічне нанесення елементів світлофорного обладнання на схему перехрестя 77

Додаток З Схеми організації дорожнього руху (приклади) 78

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]