Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MIKROEKON_1.docx
Скачиваний:
109
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

31 Ефект масштабу виробництва та його види

Ефект масштабу виробництва— зміна обсягу випуску внаслідок зміни обсягу всіх виробничих ресурсів в однаковій пропорції.

Закон ефекту масштабу виробництва - виражає зміни економічної ефективності при зростанні масштабів господарської діяльності. Цей закон пояснює як буде змінюватися масштаб виробництва при змінах певних чииників.

Розрізняють такі види ефектів масштабу:

- зростаючий,

- незмінний,

- спадний.

 • Зростаючий характер включає в себе:

- підвищення продуктивності праці та засобів праці,

- чим більше підприємство, тим його можливість у розширенні та модернізації буде більшою чим невелике підприємство.

 • Незмінний ефект масштабу полягає в тому, що як підприємець не удосконалював своє підприємство, його продуктивність не змінюється.

 • Спадний ефект масштабу полягає в тому, що коли підприємство вводить або виводить з виробництва певні чинники, його продуктивність зменшується.

Отже головною особливістю виробництва є потреба в аналізі. Виробник повинен перед удосконалення виробництва зробити розрахунки, які б показали -- чи варто робити модернізацію чи ні.

32 Загальна характеристика економічних витрат фірми. Зовнішні та внутрішні витрати

Витрати підприємства — це сукупність матеріальних витрат і витрат живої праці, що характеризує вартість виробництва для підприємства. Щоб визначити витрати підприємства, слід з розміру суспільних витрат вирахувати суму прибутку. Витрати виникають в процесі формування і використовування ресурсів для досягнення певної мети. Звичайно вони є різноспрямованими, діляться на:

 • інвестиційні (основані на інвестиціях) та

 • поточні (операційні), пов'язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції (місії) — виготовленням продукції (наданням послуг).

1. Інвестиційні витрати -- основані на інвестиціях)

Витрати виражаються в натуральній і грошовій формах.

Собівартість продукціїце грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення і збут продукції.

Непродуктивні витрати підприємства, пов'язані з виробництвом.

Прийнято розрізняти:

 • загальні (сукупні) витрати і

 • витрати на одиницю продукції.

По ступеню однорідності витрати діляться на:

 • елементні і

 • комплексні.

Виділяють також:

 • Постійні витрати складі яких - умовно-постійні витрати)

 • Змінні витрати—виділяють витрати пропорційні і непропорційні. Непропорційні витрати підрозділяються на прогресуючі і дегресуючі.

Важливе практичне значення має розподіл витрат на прямі і непрямі за способом їх числення на одиницю продукції.

Розрізняють витрати підприємства внутрішні і зовнішні. Внутрішні витрати — це витрати на власні ресурси ( наприклад, сільськогосподарські підприємства відгодовують худобу власними кормами — зерном, сіном, буряком, картоплею тощо). Зовнішні витрати — це плата за куповані ресурси, витрати підприємства на придбання машин, верстатів, устаткування, сировини, матеріалів, виплату заробітної плати працівникам тощо Підприємство виплачує ці гроші зовнішнім щодо неї господарюючим суб'єктам. Зовнішні витрати іноді ще називають бухгалтерськими.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]