Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MIKROEKON_1.docx
Скачиваний:
106
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

60 Модель ринку монополістичної конкуренції, її характеристика.

Модель ринку монополістичної конкуренції описує множина реально існуючих ринків. Його характеристики достатньо точно відповідають більшості галузей сфери обслуговування (у якості прикладів можна назвати мережу ресторанів, станцій технічного обслуговування, сферу банківських послуг, у виробничих галузях - це виробництво одягу, безалкогольних напоїв, прального порошку, обчислювальної техніки, комп'ютерів). Монопольність у такій моделі полягає в тому, що кожна фірма в умовах диференціації продукції володіє в деякій мірі монопольною владою над своїм товаром; вона може підвищувати і понижувати ціну на нього поза залежністю від дій конкурентів, хоча ця влада й обмежується наявністю виробників аналогічних товарів. Крім того на монополістичних ринках поряд із дрібними і середніми фірмами існують достатньо великі. При такій моделі ринку фірми ринуться розширювати свою область преваг шляхом індивідуалізації своєї продукції. Це відбувається насамперед за допомогою товарних знаків, найменувань і рекламної компанії, що однозначно виділяють розходження товарів. Монополістична конкуренція відрізняється від досконалої поліполії по таких ознаках: --- на поліпольному ринку продаються не гомогенні, а гетерогенні товари; ---для учасників ринку немає повної прозорості ринку, і вони діють не завжди відповідно до економічних принципів; ---підприємства намагаються розширити свою область преваг шляхом індивідуалізації своєї продукції; ---доступ до ринку для нових продавців при монополістичній конкуренції ускладнений у силу наявності преваг; ---єдиний продавець (монополіст). Реалізований продукт унікальний, тому покупець змушений сплачувати встановлену монополістом ціну (або відмовитися від покупки даного товару); ---повний контроль монополіста над ціною товару й обсягом продаж.

61 Умови досягнення рівноваги на ринку монополістичної конкуренції в короткостроковому і довгостроковому періодах

Умови досягнення рівноваги в короткостроковому періоді:

1. Фірма буде максимизувати свої прибутки або мінімізувати свої збитки, виробляючи такий обсяг продукції, що позначений перетинанням кривих граничних витрат і граничного прибутку.  Фірма виробляє обсяг продукції, призначає ціну і може одержати сукупний прибуток.

2. Умови входження в галузь нових фірм в умовах монополістичної конкуренції досить складні. Тому вже існуючі монополісти будуть отримувати досить сталі прибутки.

3. Коли фірма буде максимізуваги прибуток або мінімізувати збиток, виготовляючи такий обсяг продукції, що відповідає координатам точки перетину кривих граничних витрат і граничної виручки (див. малюнок).

Фірма на ринку з монополістичною конкуренцією схильна до беззбитковості, тобто  до одержання нормального прибутку у довгостроковому періоді. Умови досягнення рівноваги У довготривалому періоді:

1. існує тенденція до одержання нормального прибутку, або, іншими словами, до беззбитковості, для фірм, що діють при монополістичній конкуренції.

2. Умови входження в галузь нових фірм в умовах монополістичної конкуренції досить складні. Тому вже існуючі монополісти будуть отримувати досить сталі прибутки.

3. Фірма володіє унікальною маркою, або унікальним різновидом товару, які іншим фірмам важко або неможливо скопіювати. Наприклад, бензозаправна станція може займати єдине доступне місце на самому пожвавленому перехресті в місті. Або фірма має патент, що дає їй більш-менш  довгострокову перевагу над суперником.

4. Немає стимулу для вступу в галузь більшого числа фірм, бо у ході конкуренції економічні прибутки ліквідовуються.

 5. У випадку одержання збитків у короткостроковому періоді можливо очікувати, що відбудеться масовий вихід фірм із галузі в довгостроковому періоді. Зіткнувшись із меншою кількістю  конкуруючих видів продуктів і зростанням долей сукупного попиту, фірми, що лишилися, виявлять, що їхні збитки поступово поступаються місцем майже нормальним прибуткам.

6. Прийнятне зображенням дійсності: наприклад, власники невдало розташованої закусочної примирились з невисоким прибутком і не бажають зайнятися іншим, більш прибутковим бізнесом, тому що їхня діяльність є для них способом життя. Перукар у пригороді може ледь сводити кінці з кінцями, тому що стрижка волосся - це "усе, що він хоче робити". Проте з урахуванням усього сказаного ймовірно, що рівновага, яка забезпечує одержання нормального прибутку в довгостроковому періоді є прийнятним зображенням дійсності.

7. Ціна на товар встановлюється на рівні середніх витрат LAC. При довгостроковій рівновазі криві попиту і криві витрат не перетинаються, а мають лише одну спільну точку, тобто: Р = LAC.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]