Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori_vp2.docx
Скачиваний:
224
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
176.35 Кб
Скачать

61. Загальні для всіх видів вантажного транспорту показники

Показники матеріально-технічної бази.

 1. .Довжина мережі шляхів сполучення

 2. Густота

 3. Щільність мережі шляхів сполучення, яка віднесена до одиниці площі певного регіону

 4. Загальна вартість транспортних одиниці

 5. Пропускна спроможність транспортної мережі т.з. за одну годину або добу

 6. Провідна спроможність елементів транспортної мережі.

Показники експлуатаційної роботи.

 1. Середня дальність перевезень

 2. Швидкість доставки внтажу км/год

 3. Коефіцієнт використання вантажності т.з.

 4. Час обороту т.з.

 5. Середньодобовий пробіг т.з.

Показники економічної ефективності та фінансів.

 1. Собівартість перевезень;

 2. Доходи;

 3. Витрати;

 4. Прибуток;

 5. Ефективність;

62. Основні техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники на автомобільному вантажному транспорті.Автомобільний транспорт характеризується показниками експлуатаційно-технічної якості, які разом з даними за конкретними умовами експлуатації служать для вибору рухомого складу тієї або іншої марки.До таких показників відносяться характеристики автомобіля по його габаритам, масі, вантажопідйомності, прохідності, швидкості і інших динамічних якостей, стійкості і маневреності і, нарешті, по економічності. Ефективність використання автомобільного транспорту визначається такими показниками, як собівартість перевезень, їх продуктивність, енергоємність і ін Привабливість автотранспорту частково пояснюється його відносним перевагою над іншими за всіма п'ятьма характеристиками за винятком вантажопідйомності. Ця обставина дозволяє розглянути експлуатаційні характеристики (показники) автотранспорту більш докладно. Робота рухомого складу автомобільного транспорту оцінюється системою техніко-експлуатаційних показників, що характеризують кількість і якість виконаної роботи. Техніко-експлуатаційні показники використання рухомого складу в транспортному процесі можна розділити на дві групи. До першої групи слід віднести показники, що характеризують ступінь використання рухомого складу вантажного автомобільного транспорту:

• коефіцієнти технічної готовності, випуску та використання рухомого складу;

• коефіцієнти використання вантажопідйомності і пробігу,

• середня відстань їздки з вантажем і середня відстань перевезення,

• час простою під навантаженням-розвантаженням;

• час в наряді;

• технічна і експлуатаційна швидкості.

Друга група характеризує результативні показники роботи рухомого складу:

• число поїздок;

• загальна відстань перевезення і пробіг з вантажем;

• обсяг перевезень і транспортна робота.

63. Собівартість автомобільних перевезень вантажів Знання працівниками організацій впливу експлуатаційних показників на собівартість 1 т-км дозволяє правильно використовувати транспортні засоби при доставці продукції споживачам і тим самим знизити собівартість перевезень вантажів. Зі збільшенням технічної швидкості і скороченням часу простою під навантаженням і розвантаженням зростають пробіг і продуктивність автомобіля при незмінній сумі постійних витрат, що дозволяє знизити собівартість перевезень, що припадають на 1 т-км. При підвищенні коефіцієнтів використання вантажопідйомності і пробігу рухомого складу різко знижується собівартість перевезень, оскільки при цьому зменшується сума і змінних і постійних витрат, що припадають на 1 т-км.

Оскільки собівартість перевезень залежить від обсягу виконаної роботи і витрачених на неї коштів, основною умовою її зниження є зростання продуктивності праці водіїв та інших працівників автотранспортних підприємств, економія матеріальних ресурсів (зниження витрат палива, матеріалів, запасних частин і т. п.), а також скорочення адміністративно-управлінських витрат шляхом раціоналізаціїуправління автотранспортними підприємствами. Величезну роль у зниженні собівартості перевезень грають ефективна організаціяперевезень і комплекснамеханізаціявантажно-розвантажувальних робіт. Раціональне вирішення цих питань дозволяє максимально використовувати вантажопідйомність автомобілів і забезпечити мінімальний їх простій при навантаженні і розвантаженні. Значне зниження собівартості досягається застосуванням причепів, які різко збільшують продуктивність автомобіля і сприяють підвищенню коефіцієнта використання пробігу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]