Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
464
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

Контрольні питання:

1.Які існують покривні тканини?

2.Будова та функції корка.

3. Які існують типи видільних тканин?

Розділ 1. Загальна анатомія рослин.

Тема 1.2. Рослинні тканини. План лекції:

1.Механічні тканин.

2.Провідні тканини її класифікація.

3.Типи судинно-волокнистих пучків.

Мета заняття: ознайомити студентів із покривними та видільними тканинами.

Література:

  1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.30-42.

  2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.30-43.

  3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.34-40.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.35- 40.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с34-45.

1.Типи механічних тканин.

Сукупність механічних тканин є каркасом, який підтримує усі органи рослини, протидіє зламу і розриву.

Ці тканини складаються з клітин із товстими стінками, часто (але не завжди) здерев'янілі. У багатьох випадках це мертві клітини.

В осьових органах це в основному прозенхімні клітини, в листках і плодах - паренхімні.

Залежно від форми клітин, хімічного складу клітинних стінок і способу їхнього потовщення механічні тканини поділяють на три групи:

1 )коленхіму, 2 ) склеренхіму, 3 )склереїди.

Коленхіма. Складається з живих, звичайно паренхімних клітині нерівномірно потовщеними целюлозними стінками.

Якщо потовщення розташовані у кутах, то таку коленхіму називають кутовою.

Якщо потовщуються дві протилежні стінки, а дві інші залишаються тонкими, коленхіму називають пластинчастою.

Стінки коленхіми здатні розтягуватися, бо мають тонкі ділянки, тому вона є опорою молодих ростучих органів.

Коленхіма характерна для дводольних рослин.

Рис. 1. Поперечный срез через механическую ткань стебля - колленхиму:

А - рыхлая; Б - пластинчатая; В - уголковая.

1 - первичная оболочка, 2 - утолщенная оболочка, 3 - межклетник, 4 - протопласт.

Склеренхіма. Складається з прозенхімних клітин з рівномірно потовщеними стінками. Живі лише молоді клітини.

З віком вміст їх відмирає. Це дуже поширена механічна тканина вегетативних органів наземних рослин.

За хімічним складом стінки клітини розрізняють два види склеренхіми:

1 )волокна лубу - стінка целюлозна або трохи здерев'яніла,

2 )волокна деревини (лібриформ) - стінка завжди здерев'яніла.

Склереїди - це мертві паренхімні клітини з рівномірно потовщеними здерев'янілими стінками.

Вони звичайно бувають у плодах (кам'янисті клітини), листках (опорні клітини) та інших органах.

2.Провідні тканини.

Рослина має два полюси живлення - в листках відбувається повітряне живлення, корені забезпечують ґрунтове живлення.

Відповідно до цього є два основних шляхи руху поживних речовин: шлях, по якому вода і мінеральні солі піднімаються від кореня по стеблу до листків, і шлях, по якому органічні речовини з листків рухаються у всі органи рослин, де вони споживаються або відкладаються про запас.

Судини (трахеї) і трахеїди. Це провідні тканини, якими рухається вода і мінеральні солі.

Судини (трахеї) - трубки, які складаються з члеників.

Вони диференціюються з вертикального ряду клітин прокамбію або камбію, в яких потовщуються і дерев'яніють бічні стінки, відмирає вміст, а у поперечних стінках утворюється одна або кілька перфорацій.

Середня довжина судин 10см.

Трахеїди – це прозенхімні клітини, мертві в стінках яких містяться облямовані пори. Довжина трахеїд у середньому 1мм.

Залежно від форми потовщень стінки судини і трахеїди бувають кільчасті, спіральні, сітчасті.

Кільчасті і спіральні судини мають невеликий діаметр. Вони характерні для молодих органів, бо стінки їх мають нездерев'янілі ділянки і здатні розтягатися. Сітчасті і пористі судини значно більшого діаметру, стінки їх повністю дерев'яніють. Вони утворюються пізніше, ніж кільчасті і спіральні судини із камбію.

Судини і трахеїди виконують і механічну функцію, надаючи міцності рослині.

Вони функціонують кілька років, доки не закупорюються живими клітинами паренхіми, що оточують їх.

Вирости клітин паренхіми, які проникають крізь пори у порожнину судини, називають тілами.

Ситоподібні трубки.

Провідна тканина, по якій рухаються органічні речовини, що синтезуються в листках. Це вертикальний ряд живих клітин (члеників), в яких поперечні стінки пронизані перфораціями (ситоподібними пластинками).

Стінка членика ситоподібної трубки целюлозна, ядра немає. Поряд з члеником звичайно бувають розташовані одна або кілька так званих супровідних клітин (клітин - супутниць), які мають ядро.

Членик ситоподібної трубки і супровідна клітина, що прилягає до нього, утворюються з однієї клітини меристеми внаслідок поділу її вертикальною перегородкою.

Деякі рослини, наприклад хвойні, не мають супровідних клітин. Ситоподібні трубки функціонують найчастіше лише один рік.

Восени ситоподібні пластинки стають непроникними для пластичних речовин внаслідок закупорювання перфорацій особливою речовиною – кальозою.

За структурою провідних тканин можна говорити про еволюційний рівень рослин.

Трахеїди – більш примітивні утворення, ніж судини.

Серед судин більш примітивні ті, в яких кінці члеників скошені і мають кілька перфорацій. Одна велика перфорація – ознака прогресивна.

Ситоподібні трубки з косо розташованими пластинками, які мають багато ситоподібних полів, вважають примітивними, а з горизонтальними ситоподібними пластинками і невеликою кількістю ситоподібних полів - прогресивними.