Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
464
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

3.Типи судинно-волокнистих пучків.

Судини, трахеїди і ситоподібні трубки розташовані у тілі рослини, як правило, не безладно, а зібрані в особливі комплексні групи - провідні пучки. Розрізняють чотири типи пучків.

 • Прості пучки за структурою найпримітивніші. Вони складаються з однорідних гістологічних елементів - лише з трахеїд або лише з ситоподібних трубок.

 • Загальні пучки складаються з судин, трахеїд і ситоподібних трубок.

 • Складні пучки, крім провідних тканин, мають ще тканини паренхіми.

 • Судинно-волокнисті пучки складаються з елементів складного провідного пучка, оточених механічною тканиною. Ці пучки дуже міцні.

В пучках розрізняють дві частини: ксилему і флоему.

Ксилема (деревина) складається із судин і трахеїд, паренхіми деревини і (не завжди) волокон деревини (лібриформу). По ксилемі пересуваються вода і мінеральні речовини.

Флоема (луб) складається з ситоподібних трубок і супровідних клітин, луб'яної паренхіми і (також не завжди) луб'яних волокон. По флоемі пересуваються органічні речовини.

Якщо між флоемою і ксилемою є камбій, то такі пучки називають відкритими. Завдяки діяльності камбію утворюються нові елементи ксилеми й флоеми, внаслідок чого пучок згодом розростається. Відкриті пучки характерні для дводольних і голонасінних. У закритих пучках між флоемою і ксилемою камбію немає, тому розростання не відбувається. Закриті пучки мають однодольні і як виняток, деякі дводольні, в яких камбій дуже рано перестає функціонувати (наприклад, жовтець).

Пучки класифікують за розташуванням флоеми і ксилем.

Колатеральний - флоема і ксилема розташовані бік у бік, причому флоема обернена до периферії органа, а ксилема - до центра.

Біколатеральний - флоема прилягає до ксилеми з обох боків, зовнішня ділянка флоеми більша, ніж внутрішня: характерний для гарбузових.

Концентричний - буває двох типів: ксилема оточує флоему, в основному однодольних; флоема оточує ксилему, буває у папоротей.

Радіальний - ксилема розташована у центрі, утворює до периферії радіальні виступи, які чергуються з ділянками флоеми, бувають лише в коренях за первинної будови.

За кількістю виступів ксилеми розрізняють радіальні пучки діархні (2 виступи), триархні (3 виступи), тетраархні (4 виступи) іполіар-ні (більш як 4 виступи).

Контрольні питання:

1.Які існують механічні тканини?

2.Типи провідних тканин?

3.Яка існує класифікація судинно-волокнистих пучків?

Розділ 2. Морфологія та анатомія органів рослин.

Тема 2.1.Коренева система рослин. Планлекції:

 1. Визначення та функції кореня.

 2. Різноманіття коренів.

 3. Типи та форми кореневих систем.

 4. Анатомічна будова кореня.

 5. Метаморфози кореня.

Мета заняття: надати теоретичних знань з теми.

Література:

 1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.42- 50.

 2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.43- 54.

 3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.40-46.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.40-48.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с45- 50.

 1. Визначення та функції кореня.

Корінь у типових випадках є осьовим полісиметричним підземним органом, який невизначено довго наростає в довжину верхівкою, захищеною чохликом, і ніколи не утворює листків.

Корінь виконує різноманітні функції:

 • поглинає воду, мінеральні і подекуди органічні речовини з грунту і передає їх у стебло;

 • закріплює рослину в субстраті;

 • синтезує деякі органічні речовини;

 • здійснює зв'язок з мікроорганізмами грунту — грибами, бактеріями; є вмістищем запасних речовин;

 • служить для вегетативного розмноження.

 • у орхідей виконує функцію фотосинтезу.