Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
453
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

Контрольні питання:

 1. Який корінь називається головним?

 2. Дайте визначення кореневої системи?

 3. Для якої зони кореня властивий ріст?

 4. Які існують метаморфози кореня?

Розділ 2. Морфологія та анатомія органів рослин.

Тема 2.2. Пагін та стебло рослин. План лекції:

 1. Пагін та його частини.

 2. Будова бруньок. Листкорозташування.

 3. Наростання пагона. Напрямок росту пагона.

 4. Видозміни стебла та пагона.

 5. Анатомія стебла: первинна і вторинна.

Мета заняття: нати теоретичні знання з теми.

Література:

 1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.54-67.

 2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.43-56.

 3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.40-65.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.40-48.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с34-45.

 1. Пагін та його частини.

Стебло - осьовий полісиметричний орган необмеженого росту.

Збільшення його в довжину відбувається шляхом верхівкового і вставного росту, галуження і закладання бруньок здійснюється зовні (екзогенно).

На стеблі розташовані листки і бруньки.

Стебло забезпечує зв'язок між листками і коренями, зумовлює утворення міцної асиміляційної поверхні листків і найкраще розташування їх щодо світла, є вмістищем запасних продуктів.

Стебла і корені деревних рослин можуть досягати віку 4- 6 тис. років (мамонтове дерево, драконове дерево). У деяких трав вік стебла обмежений лише 30 - 45 днями (рослини-ефемероїдів).

Форма поперечного зрізу стебла найчастіше циліндрична, але у трав'янистих рослин трапляються стебла тригранні (осоки), чотиригранні (глуха кропива), крилаті (чина лісова), плоскі (рдесник).

Довжина стебел коливається у великих межах: від 280 - 300м (лазячі стебла ротангових пальм) до 1,5мм (водяна рослина вольфія).

Пагін - орган, який утворюється з верхівкової меристеми і розчленяться на ранньому етапі морфогенезу на спеціалізовані частини - стебло, листки, бруньки.

ункції пагона:

 • Фотосинтез;

 • частини пагона можуть бути органами розмноження;

 • накопичення запасних продуктів, води.

Частини пагона.

Ділянку стебла, від якої відходить листок, називають вузлом,

а ділянку стебла між двома вузлами - міжвузлям.

Над вузлом у пазусі листка утворюється пазушна брунька.

Якщо міжвузля видно чітко, пагін називають подовженим.

Якщо вузли розташовані близько і міжвузля практично непомітні, то це вкорочений пагін (плодушка, розетка).

Метамерія. Звичайно пагін має кілька вузлів і міжвузлів.

Таке повторювання відрізків пагона, що мають однойменні органи, називають метамерією.

Кожен метамер типового пагона складається з вузла з листком і пазушною брунькою і міжвузля, що розташоване нижче.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.