Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
облік запасів.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
514.56 Кб
Скачать

Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ і. Загальні положення

1. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі - установи).

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають такі значення:

балансова вартість запасів - вартість запасів, за якою вони включаються до підсумку балансу;

запаси - це активи, які:

утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі звичайної діяльності установи для подальшого споживання;

перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи;

операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (робіт, послуг) або їх споживанням чи безоплатним розподілом (передачею) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи;

первісна вартість запасів - історична (фактична) вартість запасів, за якою вони оприбутковані на баланс установи;

переоцінена вартість запасів - вартість запасів після проведення їх переоцінки;

справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.

3. Для цілей бухгалтерського обліку запаси установи включають:

виробничі запаси, зокрема сировину і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт, будівельні матеріали, інші виробничі запаси;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, зокрема молодняк тварин на вирощуванні, тварин на відгодівлі, птицю, звірів, кролів, сім'ї бджіл, дорослу худобу, вибракувану з основного стада, худобу, прийняту від населення для реалізації;

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації, малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення;

матеріали і продукти харчування, зокрема матеріали для навчальних, наукових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тару, матеріали в дорозі, запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання, інші матеріали;

готову продукцію, до якої включаються вироби виробничих (навчальних) майстерень;

продукцію сільськогосподарського виробництва, до якої включається продукція підсобних (навчальних) сільських господарств.

4. Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

5. За місцем зберігання всі запаси повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження запасів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.