Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НАРГЕОМ.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
4.46 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Практикум з нарисної

ГЕОМЕТРІЇ

(для студентів 1 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.120102 ‑ “Містобудування”)

Харків ‑ ХНАМГ – 2006

“Практикум з нарисної геометрії” (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 7.120102 – “Містобудування”)./Укл. Усачова О.Ю., Дудка О.М. ‑ Харків: ХНАМГ, 2006. ‑ 51 с.

Укладачі: Олена Юріївна Усачова,

Олена Миколаївна Дудка

Рекомендовано кафедрою архітектурного і ландшафтного проектування,

протокол № 13 від 22.06.2006р.

ПЕРЕДМОВА

Цей практикум призначений для студентів спеціалізації “Архітектурне та ландшафтне проектування”. Він охоплює такі розділи : ортогональне і аксонометричне проекцювання та побудову тіней на ортогональних і геометричних кресленнях ліній та поверхонь.

Виконуючи завдання, слід користуватися такою системою позначок. Основні площини проекцій позначати Н,V, W. Точки у просторі позначати великими латинськими літерами (А, В, С ...), їх проекції на основні площини проекцій малими латинськими літерами (а, а, а ...). Поверхні позначати великими грецькими літерами ( ∆,Ө,Ω…), кути – малими літерами грецького алфавіту ( α, β, γ…).

Більшість завдань має 30 варіантів, що дозволяє забезпечити індивідуальним завданням кожного студента групи.

Кілька завдань складається з одного варіанта, спільного для всіх студентів. Ці завдання стосуються найпростіших питань курсу.

Креслення виконують олівцем з обов'язковим дотриманням типів ліній: контурних, осьових, розмірних тощо.

Допоміжні лінії, які треба провести, щоб розв'язати завдання, повинні бути найтонкішими і блідими.

Графічне оформлення завдань, що наводиться в посібнику, спрямоване на розвиток у студентів просторової уяви, а також надання виключно геометричних відомостей щодо об'єктів проекцювання.

Розділ 1. Проєцювання прямої лінії Завдання 1.1

За наданими координатами кінців відрізку АВ, побудувати його наочне зображення і комплексне креслення. Визначити положення відрізку відносно площин проекцій.

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

координати

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

x

y

z

50

20

15

10

20

15

30

10

25

30

40

25

35

30

5

35

30

40

40

26

35

0

26

35

32

6

28

32

46

28

40

40

25

4

40

25

36

30

40

36

30

0

45

24

15

10

24

15

30

0

38

30

44

38

33

8

30

33

48

30

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

координати

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

x

y

z

28

30

12

28

30

45

50

28

35

15

28

35

45

30

28

0

30

28

32

30

10

32

30

45

32

10

34

32

42

34

40

12

25

40

46

23

33

8

30

33

48

30

50

20

15

10

20

15

40

40

25

4

40

25

30

0

38

30

44

38

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

координати

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

x

y

z

33

8

32

33

48

32

35

30

5

35

30

40

37

30

40

37

30

0

45

30

28

0

30

28

40

40

25

4

40

25

29

32

12

29

32

45

42

12

25

42

46

25

34

9

30

34

18

30

30

7

28

30

46

28

32

0

38

32

42

38