Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ_сам_прак_ПГС_4.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
1.98 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.О.Гуцал, г.І. Благодарна методичні вказівки

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

(для студентів 3 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів 0921 (6.060101) – Будівництво, спеціальностей Промислове і цивільне будівництво, Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель, Охорона праці у будівництві, Міське будівництво та господарство

та слухачів другої вищої освіти)

Харків - ХНАМГ – 2009

Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни Водопостачання та водовідведення (для студентів 3 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів 0921 (6.060101) - Будівництво, спеціальностей Промислове і цивільне будівництво, Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель, Охорона праці у будівництві, Міське будівництво та господарство та слухачів другої вищої освіти). Укл.: Гуцал І.О., Благодарна Г.І. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с.

Укладачі: І.О.Гуцал,

Г.І. Благодарна

Рецензент: проф.. С.С.Душкін

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та очистки вод, протокол №2 від 1.10.2009 р.

ЗМІСТ

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ............................................................................................... 5

Загальні вказівки.......................................................................................... 5

ЗМ.1.1. Зовнішні мережі й споруди систем водопостачання і

водовідведення........................................................................................ 6

ТЕМА 1. Системи й схеми водопостачання ............................................. 6

ТЕМА 2. Джерела водопостачання та водозабори................................... 7

ТЕМА 3. Споруди й мережі водопостачання........................................... 7

ТЕМА 4. Системи й схеми водовідведення.............................................. 9

ТЕМА 5. Очищення стічних вод................................................................. 10

ЗМ.1.2. Водопостачання і каналізація будинків та окремих споруд.......... 10

ТЕМА 6. Системи й схеми внутрішніх водопроводів............................ 10

ТЕМА 7. Системи і елементи внутрішньої каналізації….................... 11

Завдання для контрольної роботи з теоретичної частини………. 12

2. Методичні вказівки до практичних занять та

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ....................................... 13

Загальні вказівки...................................................................................... 13

ЗМ.1.1. Зовнішні мережі й споруди систем водопостачання і

водовідведення........................................................................................ 13

ЗАНЯТТЯ 1. Режими водоспоживання, розрахункові витрати води та

необхідні напори в мережі………………………………. 13

Приклади розв’язання задач з І заняття …………………….…………… 20

Варіанти задач для розв’язання ………………………..………………… 29

ЗАНЯТТЯ 2. Водозабірні споруди для прийому води з поверхневих і

підземних джерел………………………………………... 35

Приклади розв’язання задач з ІІ заняття …………………..…………… 39

Варіанти задач для розв’язання ……………………………………...….. 41

ЗАНЯТТЯ 3. Основи розрахунку та схеми трасування зовнішніх

водопровідних мереж………………………………….….. 42

Приклади розв’язання задач з ІІІ заняття ………………………………. 44

Варіанти задач для розв’язання …………………………………...…….. 45

ЗАНЯТТЯ 4. Розрахункові витрати стічних вод та основи

розрахунку зовнішніх мереж водовідведення.……….. 46

Приклади розв’язання задач з ІV заняття ………………………………. 51

Варіанти задач для розв’язання ……………………………...………….. 55

ЗАНЯТТЯ 5. Склад стічних вод та умови скидання їх у водні об'єкти. 56

Приклади розв’язання задач з V заняття ………………………………… 58

Варіанти задач для розв’язання ………………………………………….. 59

ЗМ 1.2 Водопостачання та каналізація будинків та окремих споруд 60

ЗАНЯТТЯ 6. Проектування та розрахунок внутрішніх систем

водопостачання…………………………………………... 60

Приклади розв’язання задач з VІ заняття ……………………….……… 63

Варіанти задач для розв’язання …………………………………...…….. 66

ЗАНЯТТЯ 7. Характеристика внутрішньої каналізації, основи

проектування та розрахунку……………………………. 67

Приклади розв’язання задач з VIІ заняття……………………………… 69

Варіанти задач для розв’язання………………………………………….. 71

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................... 72

Додаток I...................................................................................................... 73

Додаток II. Варіанти контрольної роботи з практичної частини........... 75

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.