Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
464
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

Контрольні питання:

1. З яких тканин складається стебло?

2. В чому полягає подібність та відмінності первинної будови стебла і кореня?

Розділ 2. Морфологія та анатомія органів рослин.

Тема 2.3.Листя рослин. План лекції:

1. Лист, його частини і функції. Будова та функції листа.

2. Жилкування листа.

3. Різноманітність форми листа.

4. Відозміни листа.

5. Листопад рослин.

6.Анатомія плаского листка та хвої.

Мета заняття: ознайомити студентів з теми.

Література:

 1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.60-69.

 2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.67-78.

 3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.57-69.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.56-67.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с67-73.

1. Лист, його частини і функції. Будова та функції листа.

Листок - це бічний орган обмеженого росту, який наростає основою шляхом вставного росту (у однодольних) або всією поверхнею (у дводольних).

Листок (лат. folium, грец. phýllon) - вегетативний орган вищих рослин, похідне пагону, що виконує функції фотосинтезу, транспірації та газообміну. Розміри листків найчастіше знаходяться в межах 3-10 см, однак є й цікаві виключення.

Наприклад, Вікторія амазонська, з родини німфейних, має листки діаметром до 2 м, які можуть витримати вантаж більше 50 кг, а деякі тропічні пальми мають листки довжиною 20–25 м (разом із черешком).Це бічна,зазвичай плоска,зеленого кольору частина пагона. Першими листками насінних рослин є сім'ядолі зародка. Потім завдяки заросткам верхівкової меристеми формуються надземні або підземні листки.

Листкова пластинка виконує основні функції листка. Черешок виконує опірну і провідну функції,регулює положення листкової пластинки відносно напрямку світла. По черешку проходять судинно-волокнисті пучки,які з'єднують стебло з листковою пластинкою.

Прилистки також можуть мати різну форму й розміри.

У дерев і кущів - це тимчасовий орган.

У більшості рослин листок складається з більш або менш широкої пластинки, прикріпленої до стебла за допомогою черешка (черешковий листок).

Пластинка виконує основні функції листка.

Черешок орієнтує пластинку відносно джерела світла.

Якщо черешка немає, листок називають сидячим.

Якщо пластинка сидячого листка приростає до стебла на деякій відстані, утворюється нисхідний листок.

Часто біля основи черешка утворюються парні бічні вирости - прилистки, зелені або плівчасті.

Звичайно, вони менші за пластинку, але у деяких рослин більші і функціонують як пластинка (бобові).

Якщо прилистки зростаються, то утворюється розтруб (гречишні).

Іноді основа черешка розширяється у піхву, що охоплює стебло (зонтичні).

У злаків листок складається з довгої трубчастої піхви і вузької пластинки. Біля основи пластинки розташований плівчастий придаток - язичок, а іноді ще два вирости по боках - вушка.

Основні функції листа:

 • фотосинтез,

 • газообмін,

 • транспірація (фізіологічний процес випаровування води рослиною).

 • у листках можуть відкладатися запасні продукти,

 • в деяких випадках листок є органом вегетативного розмноження.

У однорічних рослин тривалість життя листка приблизно дорівнює тривалості життя стебла, у багаторічних - значно коротша.

У більшості рослин листок живе не більш як рік - півтора, але часто менше.

У вічнозелених рослин листок функціонує 1-5 років, а у деяких - до 10-15 років (у ялини, араукарії).

Винятком є рослина африканських пустинь - вельвічія, в якої листок є постійним органом і живе 90-100 років.

 1. Розрізняють такі типи жилкування:

Як правило на листку добре помітні жилки, що являють собою провідні пучки, по яких листок отримує воду з мінеральними речовинами, а синтезовані в листку органічні речовини, відводяться до інших органів рослнини.

Жилки також виконують і опорну функцію для клітин листка.

Розрізняють такі типи жилкування:

 • просте - листкову пластинку від основи до верхівки пронизує лише одна жилка (провідний пучок).Спостерігається у вищих спорових (мохоподібних, плауноподібних), багатьох голонасінних (хвойних) і деяких покритонасінних (елодеї);

 • дихотомічне – жилки галузяться вилчасто (дихотомічно).З насінних рослин відоме у (гінкго дволопатеве);

 • сітчасте – від однієї або кількох великих жилок відгалужуються бічні, які утворюються густу сітку; це найпоширеніший тип жилкування; буває перисте і пальчасте;(кропива, клен, дуб).

 • дугове -жилки знизу і зверху листка зближуються (напр., подорожник, конвалія).

 • паралельне -жилки розташовані вздовж листка паралельно одна одній (напр., злакові).

Інші типи жилкування показані на малюнку нижче.

1. Паралельне; 2. Дугоподібне; 3. Перістопетльовідноє; 4. Пальчатопетльовідноє; 5. Перістокраєбежноє; 6. Пальчатокраєбежноє; 7. Перістосетчатоє; 8. Пальчатосетчатоє;

9. Дихотомічне