Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
453
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

4. Значення рослин для людини тобто зв’язок ботаніки і агрономії.

Ботаніка та агрономія тісно пов'язані загальним об'єктом вивчення, загальними методами роботи і загальною історією розвитку.

Ботаніки досліджують закономірності будови і розвитку, видовий склад природних (дикорослих) рослин та їх угруповань, агрономи ж мають справу з культурними рослинами.

Однак часто об'єктами вивчення ботаніків є сільськогосподарські рослини, особливо ті, які вперше вводяться в культуру, а об'єктами вивчення агрономів - дикорослі, наприклад, рослини пасовищ і сіножатей з метою підвищення їхньої продуктивності.

Отже, різкої межі між ботанікою і агрономією провести не можна.

І це не випадково, оскільки агрономія виникла у надрах ботаніки і є її галуззю, точніше, додатком ботаніки до рослинництва.

Перед агрономами і ботаніками поставлена одна мета - більш повне використання рослин для практичних потреб людини, тобто вирощування максимального врожаю насіння, плодів, зеленої маси.

Не менш тісні контакти і взаємне проникнення методів є у ботаніків з ґрунтознавцями і агрохіміками.

Так, індикаційна ботаніка дає ґрунтознавцям і агрохімікам один з методів для характеристики якості ґрунтів і підгрунтів, фізико-хімічного складу їх, гідрологічних умов.

Контрольні питання:

1.Значення рослин для природи та їх унікальні властивості.

2.Значення рослин для людини.

3.Що вивчае ботаніка?

4.Які існують розділи ботаніки?

Розділ 1. Загальна анатомія рослин.

Тема 1.2. Рослинні тканини. План лекції:

1. Тканини та їх класифікація..

2.Твірні тканини та їх класифікація.

3.Меристемні культури їх використання та значення у промисловому квітництві.

Мета заняття:надати теоретичні знання з теми.

Література:

  1. Григора І.М, Якубенко Б.Є ,І.М.Алейніков., В.І.Лушпо та ін. Ботаніка. Практикум: навчальний посібник, 5-е вид,перероблене та доповнене.- К.:Арістей, 2006.- с.5-27

  2. Ткаченко Н.М., ПрокопенкоТ.С., Ткаченко М.Ф. Підруч.для студ.вищ.фарм.навч. закладів. I-II рівнів акрид. – Х.:Вид-во НФаУ: МТК-книга, 2004.-с.5-19.

  3. Решетнюк Т.А. Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетнік, І.А.Бобкова,

Л.В. Варлахова.-К.:Здоровя,2006.-296с.-Бібліогр.:с.5-19.

4. Якубенко Б.Є.,Алейніков І.М., Лушпа В.І., Шабарова С.І., ЦаренкоП.М. Практікум з ботаніки. 7-е видання, перероблене і доповнене. К.: Фітосоціоцентр, 2012.-с.5-20.

5. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника.- М.: ВО Агропромиздат, 1989, с5-23.

1. Тканини та їх класифікація.

У процесі історичного розвитку з одноклітинних рослин утворилися складні багатоклітинні організми з диференціацією тіла на тканини.

Сукупність клітин схожих за будовою, виконуваною функцією і походженням називають тканиною.

Із тканин формуються органи, а з органів – організм вищих росин.

Основоположниками науки про тканини є італійський вчений М.Мальпігі і англійський вчений Н.Грю (1671).

Розрізняють 6 типів рослинних тканин:

  • твірні (меристемні);

  • покрівні;

  • основні (паренхіми);

  • механічні (арматурні);

  • провідні;

  • видільні.

Як і клітини, усі тканини в багатоклітинному організмі між собою взаємопов’язані і тканини є структурним елементом багатоклітинного організму.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.