Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Органи і тканини.doc
Скачиваний:
453
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
5.28 Mб
Скачать

2.Різноманітність коренів.

Залежно від походження розрізняють: головний корінь, додаткові і бічні.

 • Головний корінь утворюється лише з зародкового корінця.

 • Додаткові корені ростуть від стебла і листка або їхніх видозмін. Від головного і додаткового коренів відходять.

 • бічні корені — осі вторинного і наступних порядків галуження.

За формою корені дуже різноманітні:

 • ниткоподібні, шнуроподібні, конусоподібні, веретеноподібні, ріпоподібні, бульбоподібні.

По відношенню до субстрату розрізняють такі корені:

 • земляні, водяні, повітряні і гаусторії (присоски рослин-паразитів).

Наведена класифікація не охоплює всієї різноманітності коренів.

Так, виділяють скоротливі (контрактильні) корені, які втягують у грунт пагони з бруньками відновлення, а також кореневі мички — короткочасні ниткоподібні корені, які утворюються близько до поверхні грунту у зв'язку з сезонним зволоженням або поливом.

3. Типи та форми кореневих систем.

Коренева система - це сукупність усіх коренів рослини, які утворюються в результаті наростання їх і галуження.

Є три основних типи кореневих систем:

 • головного кореня, що утворюється з корінця зародка і складається з головного кореня (ось першого порядку) і бічних коренів різних порядків;

 • додаткових коренів, що утворюються з будь-якої частини стебла або листка;

 • змішана, що складається з системи головного кореня і системи додаткових коренів, які функціонують одночасно.

Розміри кореневої системи залежать як від життєвої форми рослин (дерево, кущ, трава), так і від зовнішніх умов (екології).

У водяних і болотяних рослин коренева система невелика.

Рослини посушливих місцезростань, наприклад степових або пустинних, мають дуже міцну кореневу систему. Так, у пшениці, яка росте на богарі, підземна маса у 140 разів перевищує надземну.

За формою кореневі системи бувають:

 • стрижневі, якщо вісь першого порядку переважає над останніми за розмірами (у бобових);

 • мичкуваті, які складаються з багатьох однакових за розміром коренів (у злаків);

 • гіллясті, якщо осі другого порядку за міцністю ледве поступаються осям першого порядку (у дерев).

4. Анатомічна будова кореня.

Головний, бічний і додаткові корені мають дуже подібну будову.

Зони кореня. Корінь за довжиною можна поділити на кілька зон, які мають різну будову і виконують різні функції.

 • Виділяють зони поділу клітин, розтягання клітин, всмоктування (кореневих волосків), проведення (галуження).

 • Зони поділу і розтягання клітин розташовані на самому кінчику.

Це невелика гладенька з поверхні ділянка з кореневим чохликом на верхівці. Кореневий чохлик складається з тонкостінних клітин.

Він захищає конус наростання від пошкодження часточками грунту.

Поверхневі клітини кореневого чохлика злущуються, що полегшує просування кореня.

Чохлик вкриває зону поділу клітин, яка складається з первинної меристеми. Вище поділ клітин поступово припиняється, клітини збільшуються, витягуються у довжину, це зона розтягання клітин. Іноді ці дві зони об'єднують в одну - зону росту.

 • Зона всмоктування розташована вище, ніж зона розтягання.

В цій зоні на поверхні кореня з'являється багато горбочків, які витягуються і перетворюються на кореневі волоски.

Кожен кореневий волосок являє собою довгий (0,15-1мм) виріст однієї з поверхневих клітин.

Стінка волоска тонка целюлозна, ядро звичайно розташоване у кінчику його. Кореневі волоски поглинають з грунту розчин мінеральних речовин.

Вони функціонують 10-20днів.

У верхній частині зони вони постійно відмирають, а в нижній - постійно утворюються знову.

Тому зона всмоктування мовби пересувається весь час вниз і завжди розташована поблизу кінчика кореня.

Довжина її звичайно дорівнює кільком міліметрам. Одночасно з утворенням кореневих волосків відбувається диференціація внутрішніх тканин цієї зони.

 • Зона проведення. Вона тягнеться аж до кореневої шийки і становить більшу частину кореня. В цій частині уже немає кореневих волосків, на поверхні розташована покривна тканина. На цій ділянці кореня відбувається галуження.

Первинна анатомічна будова кореня.

Диференціація тканин кореня відбувається у зоні всмоктування. За походженням це первинні тканини, оскільки вони утворюються з первинної меристеми зони росту. Тому мікроскопічну будову кореня у зоні всмоктування називають первинною.

На цьому етапі у корені розрізняють:

центральний циліндр і первинну кору, вкриту одним шаром клітин з кореневими волосками - епіблемою.

Первинна кора складається з таких шарів:

 • Зовнішній шар первинної кори - екзодерма - складається із щільно зімкнених многокутних клітин, стінки яких згодом корковіють і виконують захисну функцію.

 • За екзодермою розташована основна паренхіма, яка являє собою основну масу первинної кори.

 • внутрішній шар первинної кори - ендодерма — складається з одного шару клітин, радіальні і внутрішні стінки яких потовщені. Стінки клітин ендодерми більш або менш корковіють, а у деяких рослин дерев'яніють. Серед товстостінних клітин подекуди трапляються тонкостінні живі клітини, які називають пропускними, бо крізь них вода надходить у центральний циліндр. Вони розташовані майже напроти дрібних судин ксилеми. Таким чином, ендодерма регулює надходження води у ксилему.

Центральний циліндр складається з таких шарів:

 • Зовнішній шар центрального циліндра - перицикл - складається з одного шару живих паренхімних клітин. З перициклу утворюються бічні корені і додаткові бруньки.

 • Центральну частину центрального циліндра займає радіальний провідний пучок. Ксилема розташована у центрі і утворює ряд гострих виступів у вигляді променів, які закінчуються зовні дрібними судинами. Між виступами ксилеми розташовані ділянки флоеми, відокремлені від ксилеми невеликим прошарком тонкостінної паренхіми.

У однодольних рослин первинна будова зберігається і у зоні проведення. В цій зоні немає лише епіблеми, а захисну функцію виконує екзодерма.

Вторинна анатомічна будова кореня.

У дводольних і голонасінних рослин уже в ранньому віці в центральному циліндрі кореня формується камбій, діяльність якого призводить до вторинних змін і значного потовщення кореня.

Камбій утворюється між флоемою і ксилемою з клітин паренхіми. До центра він відкладає клітини, які диференціюються в елементи вторинної флоеми.

У тих місцях, де судини первинної ксилеми стикаються з перициклом, клітини перициклу також перетворюються на камбій, який диференціюється лише в паренхіму, утворюючи радіальні промені.

Спочатку шар камбію має звивисту форму, а потім округлюється і відсувається від центра.

Разом із збільшенням вторинної ксилеми і вторинної флоеми первинна флоема відсувається на периферію.

З клітин перициклу утворюється корковий камбій, який утворює зовні шар корка. Завдяки цьому первинна кора ізолюється від центрального циліндра, відмирає і відпадає. Залишається лише центральний циліндр, вкритий корком.

Таким чином, за вторинної будови у центрі кореня розташована первинна ксилема.

Від її променів починаються радіальні промені — ділянки тонкостінної живої паренхіми.

З радіальними променями чергуються широкі ділянки вторинної ксилеми з великими судинами і дрібноклітинною паренхімою деревини.

Вони оточені камбіальною зоною, яка складається з дрібних тонкостінних клітин, розташованих правильними радіальними рядами.

Зовні від камбіальної зони, напроти кожної ділянки вторинної ксилеми, розташована вторинна флоема.

Камбій, з якого утворюється паренхіма радіальних променів, мало помітний.

Зовні він відкладає також основну паренхіму. Тканини, розташовані зовні від камбію (флоема, основна паренхіма, фелодерма та корковий камбій), називають вторинною корою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.