Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать

3. Розрахунок режим початку руху й розгону

3.1. У клітинках колонки V, м/с розрахувати швидкість руху на початковій ділянці розбігу за формулою:

(41)

У формулі як величину l вказати координату колонки l, м цього ж ряду, а як величину іД1 – координату колонки і, 0/00.

3.2. Результати розрахунок скопіювати до ряду, в якому значення швидкості V, м/с буде ледве перевищувати величину Vгод.

3.3. У колонку V, км/год ввести формулу розрахунку відповідного значення швидкості та скопіювати їх до закінчення розрахунку V, м/с.

3.5. У колонку «Режим» ввести відповідний режим руху, а саме «Розбіг».

3.6. У першу клітинку колонки час руху t, c ввести = 0.

3.7. Час руху tm+1, на кожному наступному кроці інтегрування (m+1) визначається як попередній час руху tm і час руху на віддалі кроку інтегрування h за шляхом. Останній дорівнює кроку інтегрування поділеному на середню швидкість:

Для розрахунку часу руху у клітинку другого ряду колонки t, c ввести знак =, вказати адресу попередньої клітинки колонки, ввести знак +, величину 2* h, ввести знак ділення та в дужках вказати суму адрес клітинок колонки V, м/с першого й другого рядка.

3.8. Скопіювати формулу розрахунку часу руху в наступні клітинки колонки.

3.9. Зафарбувати клітинки розрахункової таблиці цього режиму руху одним кольором.

4. Розрахунок режиму руху за тяговою характеристикою при 100% магнітному полі

4.1. У клітинки, починаючи з останнього ряду розрахунку режиму розбігу, замість розрахованих значень ввести формули числового інтегрування рівняння руху згідно з методом Рунге-Кутта 4-го порядку, а саме значення V, K1, K2, K3, K4. Формули, які потрібно записувати – це формули (36’) – (39’). Більш детально вони розшифровані нижче з урахуванням формул сил, що діють на рухому одиницю електротранспорту. Вводити формули потрібно обережно, оскільки можливі помилки під час вводу, які приведуть до невірних результатів розрахунку. Порядок вводу описано далі.

4.2. Записати значення сили, яка діє на рухому одиницю під час руху, на тяговій характеристиці двигуна при 100% магнітному полі. Вона, згідно з формулою (30), рівна

FД100-Мо*g*Кт-Kа*Vm^2-Мо*g*iд1/1000. (42)

4.3. Підставити одержане в попередній задачі значення тягової сили FД100, в рівняння коефіцієнта К1, наприклад:

((EXP(EXP(-0,0407*Vm+2,5297))-Мо*g*Кт-Kа*Vm^2- (43)

-Мо*g*iд1/1000)/Мс)/Vm.

4.4. Ввести формулу розрахунку коефіцієнта К1 клітинку колонки зі знаком = на початку формули. В якості величини Vm слід вказати на клітинку, у якій розміщене попереднє розраховане значення швидкості, тобто на клітинку колонки Vm розміщену одним рядком вище.

4.5. У клітинку колонки К2 ввести формулу обрахунку коефіцієнта на кроці Vm+1 згідно з формулами (30) і (37’). Ця формула така:

=((EXP(EXP(-0,0407*(Vm+h*К1/2)+2,5297))-Мо*g*Кт-

- Kа*(Vm+h*К1/2)^2-Мо*g*Ід1/1000)/Мс)/(Vm+h*К1/2). (44)

Як величину Vm потрібно вказати клітинку попереднього ряду колонки Vm, як величини Ід1, К1 вказати клітинки відповідних колонок рядка вводу, а як величину h – адресу клітинки з величиною кроку інтегрування.

Зауваження. Адреса клітинки у формулу розрахунку вводиться за допомогою мишки, яку позиціюють у відповідній клітинці.

4.6. У клітинку колонки К3 ввести формулу обрахунку коефіцієнта на кроці Vm+1 згідно з формулою і (38’), аналогічно як і коефіцієнта К2.

4.7. Аналогічним чином у клітинку колонки К4 ввести формулу обрахунку коефіцієнта К4 на кроці Vm+1 згідно з формулою (39’) Врахувати, що в формулі розрахунку коефіцієнт К3 не ділиться на 2, як у попередніх клітинках при розрахунках коефіцієнтів К2 та К3.

4.8. У клітинку колонки V, м/с цього ряду ввести формулу (36) розрахунку швидкості Vm+1 на кроці m+1 за значенням швидкості Vm на кроці m.

4.9. У клітинку ряду «Режим» ввести позначення 100%.

4.10. Клітинки ряду, починаючи з клітинки колонки V, м, вказати кольором, відмінним від кольору попередніх клітинок.

4.11. Скопіювати значення щойно введеного рядка в подальші рядки для розрахунку швидкості.

4.12. Проаналізувати характер руху за зміною швидкості й відмітити рядок, з якого слід перейти на понижене значення магнітного поля. Перехід слід здійснювати тоді, коли зростання швидкості сповільниться і виникне потреба збільшення потужності двигуна для подальшого прискорення руху.