Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать

7. Побудова залежності моменту сили тяги двигуна (м, н*м) від швидкості обертання його ротора (n, об/хв.)

7.1. Викликати в панелі інструментів побудову точкової діаграми.

7.2. Як змінні за віссю х вказати: значення швидкості, n, об/хв., виділивши їх у табл.5.

7.3 Як змінні за віссю у вказати: значення моменту сили М, Н*м., виділивши їх у табл.5.

7.4. Побудувати графіки для трьох значень магнітного поля.

  1. Побудова залежності сили тяги рухомої одиниці f, h від її швидкості (V, м/c) та виконання апроксимації залежності математичними формулами

8.1 Згідно з варіантом завдання (див. табл. 2) ввести: варіант рухомої одиниці, значення діаметра колеса DK , передатне число трансмісії , та присвоїти імена змінним.

8.2. Побудувати шапку таблиці, вказавши у колонках таблиці значення швидкості рухомої одиниці (V, м/c) та сили тяги (F, H) (див.табл.6).

Таблиця 6 – Залежність швидкості рухомої одиниці й тягової сили від величини струму при ослабленні магнітного поля

, А

100%

73%

40%

100%

73%

40%

LnLn(I)

V, m/c

F, Н

V, m/c

F, Н

V, m/c

F, Н

Ln(Ln(F))

0

23,4

 

32,1

 

58,5

 

 

 

 

 

20,5

17,4

472

23,9

347,2

43,5

192

1,82

1,76

1,66

1,106

41,1

14,1

1252

19,4

918,1

35,3

506

1,96

1,92

1,83

1,312

8.3. У колонках таблиці обрахувати значення швидкості й сили тяги, використовуючи дані залежності моменту сили від швидкості обертання вала двигуна (див.табл.5) згідно з формулами:

; (21)

. (22)

8.4. Побудувати графіки залежності тягової сили двигуна від швидкості рухомої одиниці.

8.5. Виконати лінеаризацію залежності моменту сили від швидкості. Лінеаризація досягається, якщо обрахувати подвійний логарифм моменту на валу, а саме: Ln(Ln(F)). Для цього ввести три колонки таблиці для розрахунків подвійного логарифма тягової сили при різному магнітному полі двигуна (див.табл.6) й виконати розрахунки.

8.6. За результатами розрахунків побудувати точкову діаграму залежності подвійного логарифма тягової сили від швидкості. Під час побудови графіка рекомендується включити тільки значення, що відповідають струму двигуна більше 40 А. Пересвідчитись, що графіки близькі до лінійних.

8.7. Побудувати лінії тренду у вигляді лінійної залежності, й вивести формули лінії тренда, скористувавшись відповідними пунктами меню. Формат формул встановити числовим з виведенням 4 розрядів після десяткової коми.

8.8. Згідно з одержаними формулами записати залежності сили тяги від швидкості рухомої одиниці, для заданих значень намагнічування двигуна, наприклад:

для 100% магнітного потоку Fд100= EXP(EXP(-0,0407*V+2,530)),

для 73% магнітного потоку Fд70 = EXP(EXP( -0,0309*V + 2,507)),

для 40% магнітного потоку Fд40 = EXP(EXP(-0,0183*V + 2,464)).

Зауваження. У формулах апроксимації бажано вказувати три значущі цифри.

8.9. Побудувати таблицю сили тяги згідно з формулами апроксимації при заданих значеннях швидкості рухомої одиниці.

8.10. Побудувати графіки порівняння залежностей сили тяги від швидкості з величинами, розрахованими згідно з формулами апроксимації. Переконатися в якості апроксимації.