Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать

2. Розрахунок і побудова швидкісної характеристики двигуна V(I)

Розрахунок швидкісної характеристики виконують за формулою (1). Порядок побудови описано в [1].

3. Розрахунок і побудова графіка залежності коефіцієнта корисної дії (ккд) від величини струму

Розрахунок коефіцієнта корисної дії η(і) виконують за формулою (2) . Під час виконання розрахунку потрібно обрахувати такі величини:

втрати двигуна складаються з втрат в обмотках, , втрат у сталі , втрат у перехідному шарі щіток , втрат у підшипниках, додаткових втрат .

Втрати в обмотках:

. (9)

Втрати в сталі двигуна:

. (10)

Тут втрати в сталі якоря

, (11)

де ma – маса якоря, кг.

, (12)

де Dя, Di – зовнішній і внутрішній діаметри якоря (внутрішній діаметр якоря приймають рівним Dі = 0,04 м);

Lя – довжина якоря;

kc – коефіцієнт заповнення сталлю об’єму якоря, kc = 0,95;

γc – питома маса сталі γc= 7850 кг/м2;

Ра – питомі втрати в сталі, Вт/кг, обраховують за формулою:

, (13)

де f – частота перемагнічування якоря:

, (14)

р – число пар полюсів;

n– швидкість двигуна, об/хв;

Ва – індукція магнітного поля, Тл:

, (15)

де Sп – поперечний перетин магнітного потоку полюса двигуна, м2:

, (16)

де Кхх – коефіцієнт, залежний від типу сталі, Кхх =1,8.

Втрати у перехідному шарі щіток , визначаються згідно з формулою:

. (17)

Втрати у підшипниках :

. (18)

Додаткові втрати :

, (19)

де КД – коефіцієнт додаткових втрат можна обрахувати згідно з формулою:

КД = 0,124(iягод)2 - 0,0283 (iягод) + 0,209. (20)

Порядок розрахунку на комп’ютері описано далі.

3.1. Для виконання розрахунків рекомендується ввести додаткові вхідні дані, присвоївши їм відповідні імена:

Внутрішній діаметр якоря, Di, м 0,04;

Коефіцієнт заповнення сталлю, kc = 0,95;

Питома маса сталі, γc, кг/м 7850;

Коефіцієнт типу сталі, Кхх 1,8.

3.2. Виконати розрахунок маси якоря двигуна згідно з формулою (12).

3.4. Доповнити виконані розрахунки таблицею розрахунку втрат, наприклад табл.3

Таблиця 3 – Розрахунки втрат у двигуні та моменту на валу двигуна

f

Вя

Pa

ΔPc

ΔPд

ΔPщ

ΔPп

ΣΔP

ККД

М

0

260

0,327

23,8

4555

952

0

0

5507

54

193

0,436

24,0

4589

952

110

22

5730

49,28%

4,57

Зауваження 1. Оскільки результати розрахунку потрібно роздрукувати в звіті з РГР на аркушах стандартного розміру А4, таблицю можна розбити на дві окремі таблиці, розміщених одна услід за одною.

Зауваження 2. Щоб уникнути повідомлення про помилку, на зразок: #ДЕЛ/0!, в клітинки першого ряду таблиці формули розрахунку коефіцієнта корисної дії (ККД) і моменту на валу двигуна (М) вводити не треба.

У колонки таблиці вводять формули розрахунків таких величин:

  • втрат в обмотках згідно з формулою (9);

  • частоти перемагнічування якоря, f (14);

  • напруженості магнітного поля в якорі, Вя (14);

  • питомих втрат у сталі якоря, Pa (13);

  • втрат у сталі двигуна, ΔPc (10);

  • додаткових втрат, ΔPД (19);

  • втрат у перехідному шарі щіток, ΔPщ (17);

  • втрат у підшипниках, ΔPп (18);

  • сумарних втрат,

  • розрахунку ККД згідно з формулою (2).