Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать

10. Побудова графіка споживання струму і розрахунок втрат електроенергії на рух

10.1. Доповнити таблицю інтегрування рівняння руху колонками величини струму І, А й затрат електроенергії Q, Вт*год.

10.2. У колонку величини струму І, А режиму розгону ввести значення струму, рівне струмові годинного режиму Ігод.

10.3. У рядках руху в режимі тяги при повному, пониженому та мінімальному магнітному полі двигуна ввести формули розрахунку величини струму за швидкістю транспортного засобу, одержані під час виконання задачі 1, як значення швидкості вказати відповідні клітинки колонки V, м/с цього ж рядка й виконати розрахунки впродовж усього руху в цих режимах.

10.4. У рядках руху в режимі вибігу та гальмування ввести нульове значення величини струму (=0).

10.5. Побудувати точкову діаграму зміни величини струму впродовж усього шляху, вказавши за віссю Х значення шляху рух (колонка l, м), а за віссю У значення величини струму.

11. Розрахунок втрат електроенергії на рух транспортного засобу

11.1. Ввести в другу клітинку колонки затрат електроенергії Q, Вт*год формулу розрахунку, а саме

. (45)

Як величини іm, im+1, tm, tm+1 вказати координати клітинок колонок попереднього та цього ряду

11.2. Скопіювати формулу розрахунку у всі рядки таблиці числового інтегрування.

11.3. У кінці таблиці інтегрування ввести знак «Автосумма» та підрахувати загальні втрати у Вт*год. У клітинці нижче перерахувати ці втрати у кВт*год.

l, м

ід

Vm, м/с

К1

Vm, км/год

Режим

руху

I, A

t, c

Q, Вт*час

0

-27

0,00

0

Розгін

205,4

0,0

10

-27

2,10

7,58

Розгін

205,4

9,5

325,1

20

-27

2,98

10,71

Розгін

205,4

13,4

134,7

12. Коригування режиму руху з врахування значень величини струму

Будуючи криві руху, ми довільно здійснювали перехід з одного режиму до іншого. Під час руху транспортного засобу такі переходи довільно робити не можна, оскільки система керування дозволяє здійснювати перехід з одного режиму роботи двигуна до іншого тільки при певних значеннях величини струму. При цьому система керування не допускає різкого збільшення величини струму двигуна в момент переходу. Тому після побудови кривих руху потрібно проаналізувати величину струму в моменти переходу і скоригувати режими руху так, щоб значення струму не перевищували величини 1,2 – 1,5*Ігод. Коригуючи режими руху, слід також враховувати величину сумарних затрат електроенергії на рух транспортного засобу.

13. Виконання аналізу результатів розрахунку кривих руху та затрат електричної енергії

Виконуючи аналіз, слід дати відповіді на такі запитання:

1. Які середні затрати електроенергії на перевезення одного пасажира в даному транспортному засобі на 10 км.

2. Як залежать затрати електроенергії від режиму руху.

3. Яка середня швидкість руху транспортного засобу на перегоні.

4. В якій мірі можна збільшити середню швидкість руху на перегоні.

5. Як зміняться затрати електроенергії на перевезення пасажира при зміні середньої швидкості руху.

5. Чи достатньою є потужність двигуна транспортного засобу для перевезення пасажирів.

6. Чи раціональними є значення ослаблення магнітного поля в двигуні для забезпечення руху транспортного засобу згідно умов завдання.

7. Як впливає зміна профілю шляху на характер руху.