Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до РГР з дисципліни Моделювання електромеханічних систем (№655).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
775.68 Кб
Скачать
  1. Розрахунок тягової характеристики двигуна (залежності від моменту сили на валу від величини струму)

Розрахунок виконують за формулою (3). Для виконання розрахунку достатньо таблицю доповнити колонкою з розрахунком моменту сили М (3) залежно від струму якоря (див. табл.3).

  1. Побудова графіків швидкісної характеристики, моменту на валу і ккд двигуна при різних значеннях напруги живлення

Побудову виконують в два кроки, а саме: побудова таблиці з результатами розрахунку і побудова графіка за даними таблиці. Порядок побудови наступний.

5.1. Ввести шапку таблиці на зразок, показаний в табл. 4. Ввести значення напруги відповідно до варіанта завдання (див. табл.1).

Таблиця 4 – Розрахунок швидкісної характеристики двигуна при різних значеннях напруги живлення

Ія, А

n, об/хв

U = 400 B

U = 500 B

U = 600 B

5.2. Скопіювати колонку розрахункової таблиці зі значеннями струму двигуна в амперах Ія, А.

5.3. Вставити значення колонки Ія, А у створену таблицю, скориставшись пунктом меню „СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА > ЗНАЧЕНИЯ”.

5.4. Ввести у вхідних даних лабораторної роботи №1 потрібне, згідно з варіантом завдання (див. табл.1), значення напруги двигуна Uдв.

5.5. Скопіювати колонку швидкості обертання якоря n, об/хв у розрахунковій таблиці.

5.6. Вставити скопійовані значення в таблицю, використовуючи пункт меню „СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА > ЗНАЧЕНИЯ”.

5.7. Змінити значення напруги і вставити в таблицю відповідні значення швидкості обертання якоря.

5.8. Згідно із створеною таблицею побудувати точкову діаграму.

5.9. Аналогічним чином побудувати діаграми моменту сили на валу і ККД двигуна.

  1. Дослідження характеристик двигуна при різних значеннях магнітного поля

6.1. Ввести напругу двигуна Uдв у вхідних даних, рівну максимальній величині для свого варіанта (див. табл.1).

6.2. Побудувати шапку таблиці (див. табл.5). Значення магнітного поля двигуна вибрати відповідно до варіанта роботи (див. табл. 1).

Таблиця 5 – Залежність швидкості обертання якоря двигуна і моменту сили від величини струму при ослабленні магнітного поля

Iя, А

100%

73%

40%

n, об/хв

М, Н*м

n, об/хв

М, Н*м

n, об/хв

М, Н*м

0

5435

 

7445

13587

 

20,5

4044

22,3

5540

16,4

10111

9,1

41,1

3278

59,3

4491

43,5

8195

23,9

6.2. Ввести в таблицю колонку значень струму двигуна, скопіювавши їх з розрахункових таблиць.

6.3. Обрахувати значення магнітного поля годинного режиму Фгод при заданому ослабленні магнітного поля (згідно з варіанту роботи) і ввести розраховане значення у вхідні дані розрахунків замість величини Фгод (визначається за номером студента у журналі викладача), на зразок:

73% Фгод = Фгод*0,73 = 0,01236 = 0,009023.

6.4. Скопіювати обраховані електронною таблицею значення швидкості двигуна n, об/хв. та моменту на валу і вставити у створену таблицю.

6.5. Поміняти значення магнітного потоку і повністю заповнити табл.5.

6.6. Побудувати графіки залежності моменту сили на валу двигуна від величини струму при заданих значеннях магнітного потоку.

6.7. Зробити висновки відносно залежності швидкості двигуна та моменту на валу від струму двигуна.