Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

VIII. Перспективні плани складаються задля:

1) швидкого виправлення виявлених в процесі державного, відомчого і громадського контролю недоліків в стані охорони праці;

2) реалізації заходів із покращення умов праці;

3) ліквідації наслідків аварій або стихійного лиха;

4) створення, відповідно до нормативних актів з охорони праці, умов праці, пов'язаних з перспективними змінами підприємства.

IX. Який документ у санітарному законодавстві визначає "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку"?

1) ДСН 3.3.6 – 039 – 99;

2) ДСН 3.3.6 – 037 – 99;

3) СН 245 – 71;

4) ДСН 3.3.6 – 042 – 99.

X. Струм якої сили викликає миттєву зупинку серця, минаючи стан фібриляції?

1) навіть 1 А;

2) від 2 А до 5 А;

3) 5 А;

4) понад 5 А.

ВАРІАНТ №18

Завдання 1 (тести)

І. Заходи Цивільного захисту поширюються на:

1) всю територію України;

2) виробничі об’єкти та їх персонал, які знаходяться на території України;

3) соціально незахищені верстви населення;

4) всю територію України, за винятком заповідників та інших місць в яких не проживає населення.

II. Блокувальні пристрої НЕ можуть бути:

1) механічними;

2) електричними;

3) електролітичними;

4) електронними.

При проектуванні машин і механізмів обов’язково повинні враховувати:

1) санітарні вимоги;

2) ергономічні вимоги;

3) електробезпеку;

4) пожежобезпеку.

IV. Виробнича санітарія – це:

1) визначений діапазон виробничого середовища, який є безпечним з точки зору збереження нормально життєдіяльності та здоров’я людини;

2) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці, і обґрунтовує заходи та засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників;

3) сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечуються ефективним використанням робочого часу, устаткування, виробничих навичок, усунення важкої ручної праці і здійснення сприятливих впливів на організм людини;

4) система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.

V. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з:

1) Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232;

2) МОН за погодженням з відповідним профспілковим органом;

3) Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;

4) Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Vі. Який з перелічених аспектів описаний у розділі іх "Прикінцеві положення" Закону України "Про охорону праці"?

1) роботодавець зобов'язаний інформувати працівника про умови праці, виплачувати компенсацію за шкідливі умови праці, забезпечувати соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;

2) роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, наведені обов'язки працівників;

3) правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці та ін.;

4) про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.