Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

Vіі. Діючі стандарти ссбт мають шифр системи (12) і поділяються на 5 груп, яким надано відповідний шифр (шифр підсистеми). Який шифр надано групі "Стандарти вимог до засобів захисту працюючих"?

1) 3;

2) 2;

3) 1;

4) 4.

VIII. В організаціях із чисельністю до 20 працюючих службу охорони праці представляє:

1) інженер, призначений за сумісництвом;

2) спеціаліст на договірних засадах , що має відповідну підготовку;

3) роботодавець;

4) головний фахівець.

IX. Гігієнічний норматив – це:

1) сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечуються ефективним використанням робочого часу, устаткування, виробничих навичок, усунення важкої ручної праці і здійснення сприятливих впливів на організм людини;

2) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці, і обґрунтовує заходи та засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників;

3) визначений діапазон виробничого середовища, який є безпечним з точки зору збереження нормально життєдіяльності та здоров’я людини;

4) система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь.

X. У якому варіанті неправильно вказані системи, які працюють під тиском?

1) парові та водогрійні котли;

2) електричні машини;

3) компресори;

4) трубопроводи для стиснення повітря, газу, пари.

Варіант № 2

Завдання 1 (тести)

I. Вогнестійкість конструкції - це:

1) один з найпоширеніших у будівництві заходів для запобігання можливості розповсюдження пожежі на сусідні будівлі та споруди;

2) такі конструкції, які мають нормовану межу вогнестійкості і перешкоджають поширенню вогню;

3) здатність конструкції зберігати несучі та огороджувальні функції в умовах пожежі;

4) протипожежні стіни, перегородки, перекриття, зони, тамбури-шлюзи, двері, вікна, люки, клапани, гребні тощо.

ІІ. До робіт з піднімально-транспортними механізмами та пристроями допускаються особи:

1) молодші 18 років;

2) старші 20 років;

3) старші 18 років;

4) старші 25 років.

III. У чому полягає зміст поточного санітарного нагляду?

1) у контролі за дотриманням діючих санітарно-протиепідемічних норм і правил при проектуванні, будівництві і зведені різних об’єктів з різним призначенням;

2) у контролі за дотриманням чинних санітарних норм при експлуатації різних об’єктів, у тому числі й промислових підприємств;

3) у профілактиці захворювань, розробці нормативів та правил, а також для контролю за їх дотриманням під час здійснення певної діяльності;

4) у досягненні значного покращення умов і безпеки праці шляхом заборони виробництва і використання високо токсичних речовин.

IV. Спеціальному розслідуванню підлягають:

1) нещасні випадки із смертельними наслідками і групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;

2) випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових) обов'язків;

3) нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;

4) всі перечислені варіанти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.