Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

IX. До надзвичайної ситуації воєнного характеру відносяться порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті внаслідок:

1) протиправних дій терористичного і антиконституційного спрямування;

2) геофізичних, геологічних чи гідрологічних явищ, деградації грунтів чи надр, пожеж у природних екологічних системах, зміни стану повітряного басейну, інфекційної захворюваності та отруєння людей, тварин;

3) застосування звичайної зброї або зброї масового ураження;

4) пожежі, вибуху, аварії з викиданням небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд.

Х. Вимірювач потужності дози ДП-5В (рентгенометр) призначений для:

1) виявлення радіоактивного випромінювання;

2) вимірювання рівня γ-радіації на місцевості і радіоактивної зараженості поверхні різних предметів за γ-випромінюванням;

3) виявлення β-випромінювання;

4) усі вище названі;

Варіант № 9

Завдання 1 (тести)

I. До основних завдань комісії з питань тбб та нс не належать:

1) координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаних зі створенням та функціонуванням Національної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації;

2) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

3) підготовка і перепідготовка керівного складу Цивільного захисту, його органів, управління та сил;

4) організація та керівництво проведенням робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

ІІ. Рентгенівське випромінювання - це:

1) випромінювання, яке виникає в результаті зміни стану енергії електронів, що знаходяться на внутрішніх оболонках атомів і має дуже коротку довжину хвилі (0,006-2 нм);

2) частинки, які виникають при розпаді радіоактивних елементів і утворюються тільки в зоні ядерного вибуху, викликають іонізацію речовини та вторинне випромінювання, яке складається із заряджених частинок і гамма-квантів;

3) потік електронів або позитронів, які виникають при радіоактивному розпаді;

4) високочастотне електромагнітне випромінювання, яке вільно проходить через тіло людини та інші середовища без помітного послаблення енергії зі швидкістю світла.

III. Режим діяльності у надзвичайній ситуації єдсзр функціонує при:

1) істотному погіршенні ви­робничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріо­логічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обста­новки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості ви­никнення надзвичайної ситуації);

2) нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії);

3) запровадженні в Україні або на окремих її територіях порядку, визначеному Кон­ституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан";

4) реальній за­грозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них.

IV. Організаційні заходи для захисту населення:

1) проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних і протиепідеміологічних заходів;

2) локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних мережах;

3) визначення потрібного угрупування сил і засобів запобігання і локалізації небезпеки;

4) соціально-психологічна реабілітація населення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.