Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

III. Ергономіка – це:

1) наука, яка вивчає сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей;

2) наука, яка комплексно вивчає людину та її діяльність, пов’язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище;

3) організаційний комплекс взаємопов’язаних астрометричних, фізіологічних, психофізичних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог для устаткування, яке дає змогу створювати оптимальні умови для діяльності та збереження здоров’я людини;

4) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці і обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників.

ІV. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний передати повідомлення усім потрібним органам протягом:

1) однієї години з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії;

2) 5 днів після одержання припису за формою Н-9;

3) 10 робочих днів;

4) 5 днів після закінчення розслідування причин виникнення професійного захворювання.

V. Відомчий контроль за охороною праці здійснюють:

1) Держпромгірнагляд;

2) вищі органи керівництва підприємствами (міністерства, Державні комітети, об’єднання підприємств та ін. );

3) місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів через посадових осіб, відповідальних за охорону праці у певному регіоні;

4) професійні спілки та їх об'єднання через свої виборні органи і представників (контролерів).

VI. Що може стати причиною різкого зменшення випуску сільськогосподарської і воєнної продукції?

1) значні руйнування на ОГД і великі втрати серед населення;

2) зниження боєздатності армії;

3) підвищення стійкості роботи ОГД;

4) здатність інженерно-технічного комплексу (ІТК) протистояти дії вражаючих факторів ядерної зброї.

Vіі. В якій зоні при виконанні рятувальних робіт та інших робіт переміщення людей потрібно проводити з використанням броньованої техніки?

1) зона радіаційної небезпеки;

2) зона помірного забруднення;

3) зона небезпечного забруднення;

4) зона сильного забруднення.

Viiі. Вкажіть, які з перечислених пунктів передбачає радіаційний і хімічний захист:

1) контроль за станом атмосферного повітря та опадів; накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;

2) організацію будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, реалізацію заходів санітарної охорони території;

3) завчасного пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки;

4) своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту, запровадження режимів карантину та обсервації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.