Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

VI. Колективний договір – це:

1) документ, який містить основні положення з питань праці, укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем;

2) угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін;

3) документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих;

4)документ, в якому йдеться про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством.

VII. Що може викликати патологічні зміни та розвиток захворювань центральної нервової системи під час певного виду діяльності?

1) втома;

2) перевтома;

3) шкідливі умови праці;

4) небезпечні умови праці.

VIII. Які вимоги включає безпечність технологічного процесу?

1) основні та загальні;

2) загальні та локальні;

3) технологічні та технічні;

4) основні та другорядні.

IX. До механічної дії струму належить:

1) ушкодження різноманітних тканин організму;

2) повне припинення діяльності органів дихання;

3) опіки окремих ділянок тіла;

4) розклад крові.

Х. Надзвичайний стан – це:

1) передбачений Конституцією України особ­ливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій;

2) порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат;

3) вихід з ладу технічних споруд (гребель, тунелів, будівель, шахт), пожежі, руйнування кораблів, поїздів, отруєння води в системах водопостачання тощо;

4) дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.