Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

VII. Норми зовнішнього повітря на одну людину, що подається у сховище для людини на 1 год при температурі повітря до 20 - 25°с:

1) 8 м3;

2) 10 м3;

3) 11 м3;

4) 13 м3.

VIII. Вкажіть, які з перечислених пунктів передбачають інженерний захист:

1) контроль за станом атмосферного повітря та опадів, накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;

2) організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

3) завчасного пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

4) своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту; знезаражування осередку ураження, необхідне знезаражування людей, тварин тощо.

IX. Постійними органами управління з питань техногенно-екологічної без­пеки, цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій на об'єктовому рівні є:

1) Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

2) Рада міністрів Автономної Респуб­ліки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;

3) районні державні адміністрації і вико­навчі органи Рад;

4) структурні підрозділи підприємств, уста­нов та організацій або спеціально призначені особи з питань над­звичайних ситуацій.

Х. Еквівалентна доза визначає:

1) іонізуючу здатність випромінювання в повітрі;

2) біологічний вплив різних іонізуючих випромінювань на організм людини і є мірою для оцінки небезпеки шкоди здоров’ю людини;

3) біологічний вплив на навколишнє середовище;

4) енергію іонізуючої речовини, яка поглинута одиницею маси опроміненого середовища.

Варіант № 13

Завдання 1 (тести)

І. Цивільний захист України - це:

1) система заходів, які виконують державні органи влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та громадяни з метою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період;

2) організаційно поєднана система заходів, спрямованих на попередження надзвичайних ситуацій, передбачених планами на мирний час та в особливий період;

3) державна система органів управління, сил і засобів, для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру;

4) функціональний обов'язок центральних та місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

II. Експозиційна доза характеризує:

1) енергію іонізуючої речовини, яка поглинута одиницею маси опроміненого середовища;

2) іонізуючу здатність випромінювання в повітрі. За одиницю дози в системі СІ прийнято Кл/кг (кулон/кг) - це така доза випромінювання, при якій в 1 кг сухого повітря виникають іони, які несуть заряд в 1 кулон електрики кожного знаку;

3) біологічний вплив різних іонізуючих випромінювань на організм людини і є мірою для оцінки небезпеки шкоди здоров’ю людини;

4) хімічний вплив різних іонізуючих випромінювань на навколишнє середовище;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.