Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

I. Протипожежні відстані - це:

1) такі конструкції, які мають нормовану межу вогнестійкості і перешкоджають поширенню вогню;

2) здатність конструкції зберігати несучі та огороджувальні функції в умовах пожежі; 3) протипожежні стіни, перегородки, перекриття, зони, тамбури-шлюзи, двері, вікна, люки, клапани, гребні тощо;

4) один з найпоширеніших у будівництві заходів для запобігання можливості розповсюдження пожежі на сусідні будівлі та споруди.

ІІ. Майданчики для проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні мати:

1) рівне покриття з ухилом не більше 7˚;

2) тверде та рівне покриття з ухилом не більше 5˚;

3) рівне та тверде покриття з ухилом більше 5˚;

4) тверде та рівне покриття з ухилом більше 7˚.

III. Організація праці – це:

1) наука, яка комплексно вивчає людину та її діяльність, пов’язану з використанням технічних засобів для підвищення ефективності діяльності в системі людина-предмет діяльності-середовище;

2) галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників від умов праці і обґрунтовує заходи і засоби щодо збереження та зміцнення здоров’я працівників;

3) організаційний комплекс взаємопов’язаних астрометричних, фізіологічних, психофізичних, психологічних, соціально-психологічних та гігієнічних вимог для устаткування, яке дає змогу створювати оптимальні умови для діяльності та збереження здоров’я людини;

4) сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей.

IV. Нещасні випадки, професійні захворювання і аварії на виробництві підлягають розслідуванню згідно з:

1) Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232;

2) МОН за погодженням з відповідним профспілковим органом;

3) Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру;

4) Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

V. Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" працівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, НЕ забезпечуються в порядку державного соціального страхування такими типом допомоги, як:

1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

2) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку;

3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсіями за вислугу років для деяких категорій працівників;

4) допомогою з нагоди народження дитини, допомогою на поховання.

VI. Один з основних шляхів підвищення стійкості роботи промислових об’єктів у надзвичайних умовах мирного і воєнного часів - це:

1) підвищення стійкості управління об'єктом;

2) підготовка об’єкта до проведення відновлювальних робіт;

3) надійність захисту робітників і службовців від сучасних засобів ураження;

4) підвищення стійкості матеріально-технічного постачання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.