Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

Vііі. Засоби індивідуального захисту призначені:

1) для захисту людини від шкідливих речовин та радіаційних речовин;

2) для захисту органів дихання, очей, обличчя від отруйних і радіоак­тивних речовин та бактеріальних засобів;

3) для багаторазового захисту шкіри, біологічних аерозолів, радіоактивного пилу та короткочасного захисту від легкозаймистих речовин;

4) для збереження життя і здоров'я людини в умовах застосування зброї масового ураження, під час аварій, катастроф, стихійних лих.

IX. Режим діяльності у надзвичайному стані єдсзр функціонує при:

1) нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії та епіфітотії);

2) реальній за­грозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

3) запровадженні в Україні або на окремих її територіях порядку, визначеному Кон­ституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан";

4) запровадженні в Україні або на окремих її територіях порядку, визначеному Кон­ституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

Х. Поглинута доза характеризує:

1) біологічний вплив на навколишнє середовище;

2) енергію іонізуючої речовини, яка поглинута одиницею маси опроміненого середовища;

3) іонізуючу здатність випромінювання в повітрі;

4) біологічний вплив різних іонізуючих випромінювань на організм людини і є мірою для оцінки небезпеки шкоди здоров’ю людини;

Варіант№ 15

Завдання 1 (тести)

І. Силами ЦЗ є:

1) спеціалізовані формування;

2) війська, спеціалізовані і невоєнізовані формування;

3) армія;

4) невоєнізовані формування.

II. Комісія з питань тбб та нс у режимі повсякденного функціонування:

1) розглядає питання щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

2) вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

3) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників (відвідувачів), що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

4) забезпечує залучення сил і засобів Міндоходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

ІII. Опромінення може бути:

1) внутрішнім, що характеризується проникненням радіоактивного ізотопа всередину організму, та зовнішнім;

2) загальним (опромінення всього організму) та місцевим;

3) довготривалим ( при дії протягом тривалого часу) та короткочасним;

4) усі вище названі;

IV. Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це надзвичайна ситуація, яка:

1) розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням;

2) на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області України;

3) виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків, які впливають на довкілля, на сусідні населені пункти, інженерні споруди;

4) розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті й наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони, а також на об'єктах житлово-комунальної сфери.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.