Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нові Тести.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
160.8 Кб
Скачать

Iiі. Надзвичайна ситуація об'єктового рівня - це надзвичайна ситуація, яка:

1) розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті й наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони, а також на об'єктах житлово-комунальної сфери;

2) розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням;

3) виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків, які впливають на довкілля, на сусідні населені пункти, інженерні споруди;

IV. Сховища – це:

1) спорудження, які призначені для захисту людей від йонізуючого випромінювання, зараження їх радіоактивними речовинами, краплями НХР (небезпечних хімічних речовин) і аерозолями біологічних засобів;

2) захисні споруди герметичного типу, що захищають від усіх вражаючих факторів, котрі виникають при НС мирного і воєнного часу;

3) щілини, траншеї, землянки а також споруди господарсько­го призначення (погреби, овочесховища, тощо), щілини з ґрунтовим покриттям;

4) спорудження, які захищають від вражаючих факторів будь-якого характеру.

V. При яких обставинах може створитися хімічна обстановка:

1) в результаті аварійного розливу бензину;

2) при викиданні СДОР;

3) при викиданні радіонуклідів;

4) в результаті поширення збудників масових захворювань.

VІ. Хто очолює Національну раду з питань безпеки життєдіяльності населення?

1) президент України;

2) органи місцевого самоврядування;

3) віце-прем’єр-міністр України;

4) прем’єр-міністр України.

VII. Перспективне планування, як правило, розраховане на термін від:

1) квартал, місяць, декаду;

2) 1 рік;

3) 2-5 років;

4) 5 і більше.

VIII. Вібрація поділяється на такі види:

1) загальна і технологічна;

2) транспортна і техногенна;

3) загальна і локальна;

4) постійна і непостійна.

XI.Безпечність виробничого устаткування досягається:

1) правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів, робочих процесів;

2) максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування;

3) врахуванням вимог до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування і зберігання;

4) усі відповіді правильні.

X. Державний пожежний нагляд - це:

1) структура, яка займається координацією і вдосконаленням роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів;

2) служба, яка контролює виконання правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації;

3) нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності;

4) служба, яка встановлює порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів, розробляє типові документи з питань пожежної безпеки.

Варіант № 24

Завдання 1 (тести)

I. Які існують заходи попередження виникнення горючого середовища:

1) максимально можливе використання негорючих та важкогорючих матеріалів замість горючих;

2) підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких поширення полум'я виключається;

3) установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках;

4) всі відповіді вірні.

ІІ.Тривалість використання протигазу при важко¬му фізичному навантаженні (біг, перенесення вантажів, земляні роботи) не повинна перевищувати:

1) 180 хв;

2) до 120 хв;

3) 40 хв;

4) до 2 год.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.