Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ. КП ІННОВАЦІЯ 3грудня 2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
933.89 Кб
Скачать

Висновки і пропозиції

Завершення написання КП. У них рекомендуються викласти підсумки досліджень у вигляді узагальнення найсуттєвіших положень. Висновки повинні відображати зміст тільки конкретного КП (з даної теми), бути короткими, ясно і чітко сформульованими. При виконанні цих вимог суть КП можна зрозуміти з наведених висновків, не читаючи основного тексту.

Висновки повинно бути в межах 6….8 пунктів:

 • перший – узагальнюючий. Виконанні дослідження були присвячені темі, що дозволяє підвищити, збільшити, покращити;

 • два наступні – аналізу стану галузі, технології;

 • один – виявленні недоліки та необхідні запровадження, інноваційних розробок;

 • два-три – сутність запропонованих розробок;

 • один – ефективність запропонованих розробок;

 • один – пропозиція виробництву.

Висновки повинні в обов’язковому порядку підкріплюватись цифровим матеріалом.

Висновки слід починати такими зворотами:

 • таким чином ;

 • на завершення;

 • вище вказане дозволяє зробити такі висновки;

 • узагальнюючи, слід відзначити.

Список рекомендованої літератури

ДО ВИКОНАННЯ КП

 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р., №40 – ІМ.

 2. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14 вересня 2006 року, № 143 – М.

 3. Наказ Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства промислової політики України від Про затвердження Методики оцінки ефективності виконання інноваційних проектів та діяльності технологічних парків 21.11.2005 р., № 434/668/442.

 4. Буяр А. Інвестиційно-інноваційний розвиток свинарства // Економіка сільського господарства. - № 11. – 2008. - С.66 – 73.

 5. Буяр А., Прока Н. Забезпечення ефективного розвитку свинарства // Економіст. - №4. - 2009. - С.90-96.

 6. Бугров В.С. Инновационніе технологи производства свинині: учебноепособие / В.С. Буяров, О.А. Михайлова, В.В. Крайс, А.В. Буяров. – Орел: изд-во Орел ГАУ, 2009. – 352 с.

 7. Вітков М.С. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на інноваційні основі. / М.С. Вітков. – К. : ННЦІАЕ, 2008. – 220 с.

 8. Кулаєць М.М. Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / М.М. Кулаєць, Л.О. Куцеконь // Економіка АПК. – 2009. - №7. – С.75 – 80.

Интернет-ресурсы:

 1. www.abbisun.com

 2. www.agritech.it

 3. www.alltech.com

 4. www.aviagen.com

 5. www.avimpia.it

 6. www.azainternational.it

 7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com

 8. www.bigdutchman.de

 9. www.bto-exhibitions.nl

 10. www.carfed.ch

 11. www.ciplast.it

 12. www.cobb-vantress.com

 13. www.codaf.net

 14. www.cortizootecnici.com

 15. www.diamondsystem.com

 16. www.dosatron.com

 17. www.dsmnutritionalproducts.com

 18. www.eurotier.de

 19. www.facco.net

 20. www.farmerautomatic.de

Додатки

ДОДАТОК А

Титульний аркуш курсового проекту

Міністерство аграрної політики та продовольства України двнз «Херсонський державний аграрний університет»

кафедра Технології виробництва продукції тваринництва

(повна назва кафедри)

Курсовий проект

з дисципліни «Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва»

(назва дисципліни)

на тему: “

Студента (ки) _____ курсу ____групи

напряму підготовки_______________

спеціальності____________________

________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ Пелих Н.Л.

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___Панкєєв С.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Херсон - 20 __рік

ДОДАТОК

Вступ

Актуальність вибраної теми

Практичне значення,

Мета виконаних досліджень

Задачі

Об’єкт

ДОДАТОК

РЕФЕРАТ (приклад)

Тема «ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОЇ СВИНИНИ»

І. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1. Мета: виробництво високоякісної безпечної для споживача свинини; використання інноваційних технологій; застосування ресурсоощадних технологій; підвищення прибутковості галузі свинарства; пошук специфічних ринків для середнього та малого бізнесу в аграрній галузі.

2. Напрями: інтенсифікація виробництва; інвестування в науку і виробництво; розвиток спеціалізованих на виробництві органічної рослинницької продукції свинарських підприємств та фермерських господарств; впровадження інноваційних технологій.

3. Стан та проблеми галузі:

Стан: економічний тиск на виробника змушує його максимально орієнтуватися на прибуток (прирости свиней). Якість та безпечність продукту залишається поза увагою виробників, однак є вирішальними для споживачів, адже п’ятдесят відсотків споживачів згодні платити на 10% більше при купівлі екологічної продукції.

Проблеми: інтенсивні технології мають беззаперечну перевагу над традиційними. Відбувається вимивання з ринку якісних продуктів, як і традиційних продуктів. Якісні продукти є більш дорогими. Споживачі, які мають можливість придбати якісні вироби не можуть цього зробити через відсутність чітко визначених та відповідно маркованих продуктів на ринку у зв’язку з відсутністю законодавчого забезпечення процесу виробництва екологічної свинарської продукції.

4. Характеристика проекту:

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт з ліцензійним і консалтинговим супроводом.

Продукція: виробнича - високоякісна натуральна продукція свинарства, технології екологічного виробництва; комерційна - прибутковість підприємств.

II.  ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1. У виробництві: використання вітчизняних порід з потенційно високою резистентністю та адаптаційною здатністю; застосування новітніх розробок в сфері годівлі свиней; оптимальні умови поставок і реалізації; висока прибутковість виробництва.

2. У технології: утримання на основі біологізації технологічних процесів з врахуванням фізіологічних особливостей тварин; гібридизація перевищує стандарти по продуктивності на 10….12%; селекційно-технологічне забезпечення гібридним поголів’ям.

3. У комерції: передача ліцензійних прав на використання ОІВ; стабільні умови контрактації; підвищення ціни на органічну (натуральну) продукцію на 40-50%; екологічна продукція.

III.  ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ інновацій: вартість проекту - 24,8 млн. грн.; термін окупності - 2,5 роки; витрати на інновацію – 750 тис. грн.; віддача на 1 грн. інноваційних витрат - 2 грн. прибутку; науково-технологічний супровід - 3 роки.

IV.  ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧІ-ПОКАЗНИКИ: виробнича потужність комплексу - 6 тис. ц свинини в рік; основних свиноматок – 300 гол.; середня інтенсивність росту поголів’я: 250г - група підсисних поросят; 320г - на дорощуванні, 600г - на відгодівлі; рентабельність - 40,7%.

V.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: висока якість продукції; скорочення на виробництво продукції всіх видів ресурсів завдяки більш збалансованому використанню агробіологічних факторів; підвищення економічно'і мотивації, залучення зацікавлених сторін та удосконалення організації та технології виробництва, закупівель, переробки, продажу та реклама даної продукції сприятиме збільшенню її обсягів; опанування нових сегментів ринку.

Висновок: в Україні існує великий потенціал для розвитку виробництва екологічної продукції свинарства; господарства, що можуть вирощувати екологічну продукцію можна знайти в кожній області України.

РЕФЕРАТ (приклад)

Тема «ВИРОБНИЦТВО ТА ТРАНСФЕР ВИСОКОЯКІСНИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СВИНАРСТВІ»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.