Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Урок музики в адигейській школі.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
563.71 Кб
Скачать

Позаурочна діяльність

1. Адыгские народні казки й добутки з нартского епосу. Адыгские рухливі ігри: Прилож. до програми “Національна культура адыгов” / Сост. А.Б. Чуяко. Майкоп, 1993.

2. Адыгские рухливі ігри: Прилож. до програми “Національна культура адыгов” / Сост. А.Б. Чуяко. Майкоп, 1993.

3. Аль-Омар А. Іслам. Майкоп, 1994.

4. Аталиков В. М. Адыгские народні ігри. Нальчик, 1996.

5. Аталиков В.М. Адыгские дитячі ігри. Нальчик, 1996.

6. Бгажноков Б.Х. Традиційне й нове в застільному етикеті адыгских народів // Рада. етнографія. 1987. № 2.

7. Бгажноков Б.Х. Черкеське грище: сюжет, сематика, мантика. Нальчик, 1991.

8. Бегак Б.А. Виховання мистецтвом: Для вчителя нач. класів. М., 1981.

9. Джандар Б.М. Особливості морального виховання старшокласників національної (адигейської ) школи: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Майкоп, 1995.

10. Емтыль З.Я. Адыгская інтелігенція (кінець XIX - початок XX вв.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Майкоп, 1999.

11. Емтыль Р.Х. Культура адигейського народу: Метод. рік. для учит. і студ. Майкоп, 1997.

12. Мистецтво плетива адыгской циновки: Програма для внеклас. студійної гурткової роботи общеобразоват. шк. і внешкол. установ Респ. Адигея / Сост. А.М. Ланин, З.Л. Гучев; Ред. Ш.С. Хавдок. Майкоп, 1994.

13. Іслам: Історія виникнення, обряди. Майкоп, 1996.

14. Історія Адигеї: Підручник для 10-11 класів / Під ред. Э.А. Шеуджен. Майкоп, 1992.

15. Кисельов А.А. Матеріальна й духовна культура західних адыгов в 19 - початку 20 в // По сторінках історії Кубані: Краєзнавчі нариси. Краснодар, 1993.

16. Коджесау Э.Л. Про деякі питання кустарного виробництва в адыгов в 19 в. // Адыг. НДІ яз., лит. і ист.: Учені записки. Майкоп, 1970. Т. 11.

17. Коджесау Э.Л. Про звичаї й традиції адигейського народу // Учені записки // Адыгнии яз., лит. і ист. Майкоп, 1968. Т. 8.

18. Конституція Російської Федерації. Конституція Республіки Адигея: Програма курсу й метод. рекомендації / Сост. М.Ш. Чеучев; Ред. Т.А. Беретарь. Майкоп, 1995.

19. Коран: сказання, переказу, притчі: (Цитати з коммент. / Авт.-сост. Х. Исмаилов. М., 1991.

20. Кошев М.А. З історії освіти горців Північного Кавказу в 19 - початку 20 століття. Нальчик, 1991.

21. Культура адыгов: (по свідченнях європейських авторів) / Сост. Х.М. Казанів. Нальчик, 1993.

22. Культура адыгов: Етнограф. исслед. Майкоп, 1986.

23. Культура й побут адыгов: Етнограф. исслед./ Під ред. Г.С. Читаючи. Майкоп, 1981.

24. Культура й побут адыгов: Етнограф. исслед.: Сб. статей. Майкоп, 1991.

25. Культура й побут адыгов: Етнограф. дослідження: Вып. 1-8. Майкоп, 1976, 1978, 1980, 1981, 1983, 1986, 1989, 1991.

26. Культура й побут адыгов: Етнограф. дослідження: ТТ. 1-8. Майкоп, 1967, 1971, 1977, 1980, 1981, 1983, 1988, 1991.

27. Культура й побут колгоспного селянства Адигейської Автономної області. М.-Л., 1964.

28. Культура й побут народів Північного Кавказу (1917-1967) / Під ред. В.К. Гарданова. М., 1968.

29. Культурна діаспора народів Кавказу: генезис, проблеми вивчення. Черкесск, 1993.

30. Ланин А.М. Позакласна робота з відродження золотого шиття адыгов: (Метод. рекомендації в допомогу вчителям изобразит. мистецтва й праці общеобразоват. шкіл). Майкоп, 1993.

31. Мамбетов Г.Х. Про гостинність і застільний етикет адыгов // Учені записки / Адыг. НДІ яз., лит. і ист. Майкоп, 1968. Т. 8.

32. Мафедзев С.Х. Адыгские дитячі ігри в 19-початку 20 в. // Етнографічний^-етнографічний-археолого-етнографічний збірник. Нальчик, 1974. Вып. 1.

33. Мафедзев С.Х. Адыгские рухливі ігри для дітей (з м'ячем і дерев'яною кулею) // Питання етнографії й этносоциологии Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1981.

34. Мафедзев С.Х. Про народні ігри адыгов (19-почало 20 в.). Нальчик, 1986.

35. Мафедзев С.Х. Обряди й обрядові ігри адыгов. Нальчик, 1979.

36. Мафедзев С.Х. Статуси хлопчиків і дівчинок, чоловіків і жінок і їхню роль у моральному вихованні // Актуальні проблеми феодальної Кабарди: Сб. Нальчик, 1992.

37. Машбаш И.Ш. Вибрані добутки: В 3 т. Майкоп, 1991.

38. Меретуков М. А. Етнографічне вивчення адигейського народу за роки Радянської влади // Адыг. НДІ яз., лит. і ист.: Учені записки: Історія. Майкоп, 1972. Т. 15.

39. Меретуков М.А. Із суспільного побуту адыгов // Адыг. НДІ яз., лит. і ист.: Культура й побут адыгов: Етнограф. исслед.: Сб. статей. Майкоп, 1991. Вып.8.

40. Меретуков М.А. Родина й сімейний побут адыгов колись і тепер // Культура й побут адыгов. Майкоп, 1977. Вып. 2.

41. Мижаев М. Звичаї адыгов і сучасність. Черкесск, 1980.

42. Мир культури. Нальчик, 1990. Вып. 1.

43. Миськова А. Кошеня Мурка: Вірші для дітей. Майкоп, 1993.

44. Мыжей М. Звичаї адыгов і сучасність. Черкесск, 1980.

45. Намитоков Ю.К. Розвиток шкільного утворення в Адигейській автономній області // Національні школи за 40 років / Під общ. ред. Ф.Ф. Советкина. М., 1958.

46. Наука - Адигеї: Матеріали науково-практичної конференції вчених Адигеї. Майкоп, 1994.

47. Національна доктрина утворення в Російській Федерації (проект) // Бюлетень Міністерства утворення РФ: Вище й середнє професійної утворення. 1999. № 11.

48. Національна культура адигейського народу: 1-4 кл.: Проект: Програма для русскоязыч. шк. / Сост. М.З. Дзигунова, А.Б. Чуяко. М., 1993.

49. Ногмов Ш.Б. Історія адигейського народу: Историко-этногр. нарис. Майкоп, 1994.

50. Вдачі, традиції й звичаї народів Кавказу: (Тези загальноросійської конференції). Пятигорск, 1997.

51. Вітчизняна художня культура: Програма для пед. коледжу й общеобразоват. установ / Авт. програми: З.Ф. Бовыкина й Е.Ю. Шумская. Майкоп, 1996.

52. Пам'ятники історії й культури Республіки Адигея / Сост. С.Р. Ачмиз і ін. Майкоп, 1998.

53. Пєшкова В.Е. Робота вчителя-вихователя групи продовженого дня в початкових класах шкіл Адигеї: Метод^-метод-учбово-метод. посібник студ. факультету нач. кл. до спец. семінару. Майкоп, 1996.

54. Полякова Т.М. Конституція Російської Федерації й Конституція Республіки Адигея: Метод. посібник / Ред. Шеуджен Э.А. Майкоп, 1996.

55. Проблеми утворення на Північному Кавказі: Сб. науч. ст. / Ред. кіл. Давидов Ю.С. і ін. Пятигорск, 1998.

56. Російська національна культура: 1-4; 5-11 кл.: Проект прогр. / З.Ф. Бовыкина, Т.П. Кубавшева, А.М. Ланин і ін. Майкоп, 1993.

57. З миру по нитці: Сб. сценаріїв шк. свят і інтелектуальних ігор / Авт.-сост. И.П. Коновалова, И.В. Пономаренко. Майкоп, 1996.

58. Смирнова Я. С. Виховання дитини в адыгском аулі колись і тепер // Адыг. НДІ яз., лит. і історії. Учені записки. Майкоп, 1968. Т. 8.

59. Соціальні проблеми молоді. Майкоп, 1993.

60. Тлебзу М.Д. Навчання французькій мові на початковому етапі в умовах адыгейско-русского двомовності: Метод. посібник для вчителів фр. яз. Майкоп, 1993.

61. Тлехуч А. М., Ханаху Р. А. Про формування інтересу молоді до традиційної народної творчості адыгов // Соціальні проблеми молоді / Під ред. А. А. Хагурова. Майкоп, 1993.

62. Тынянский Н.Ф. Нові казки. Майкоп, 1998.

63. Унарокова Р. Б. Форми спілкування адыгов: (Опосередковані форми спілкування в традиційній культурі адыгов на матеріалі фольклорних текстів). Майкоп, 1998.

64. Господарство й матеріальна культура народів Кавказу в 19-20 вв. М., 1971. Вып. 1.

65. Хутыз К.К. Полювання в адыгов: (ист.-етнограф. аспект). Майкоп, 1999. Кн. 1.

66. Чунтыжева Т.Я. Весільно-обрядова культура причорноморських адыгов у структурі народної педагогіки і її значення для сучасної освітньої практики: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Майкоп, 1999.

67. Чунтыжева Т.Я. Весільно-обрядова культура причорноморських адыгов як этнопедагогическая цінність. Майкоп, 1998.

68. Шадже А. Ю. Гармонізація міжнаціональних відносин: (Деякі аспекти духовного життя). Майкоп, 1990.

69. Шадже А. Ю. Національні цінності в системі загальнолюдських цивілізацій // Проблеми дослідження вузівської науки й методики викладання: Сб. статей. Майкоп, 1995. Вып. 2.

70. Шаова И.Е. Педагогічна діяльність і педагогічні ідеї адыгского просвітителя С.Х. Сиюхова (1887-1966): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Майкоп, 1997.

71. Шеуджен Э. А. Історія Адигеї: Розповіді для дітей. Майкоп, 1996.

72. Шеуджен Э.А. Історія Адигеї: Розповіді для дітей: Посібник для уч-ся нач. шк.: В 2 ч. Майкоп, 1995; 1997.

73. Шортанов А. Т. Адыгская міфологія. Нальчик, 1982.

Додаток