Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Урок музики в адигейській школі.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
563.71 Кб
Скачать

Музичне навчання й виховання в 3 класі

При збереженні в 3 класі основної мети музичних виховань - засобами музики розвивати й формувати особистість - особливо важливими завданнями будуть:

а) виробити вміння школярів сприймати й переживати музичний зміст добутку, його емоційність;

б) підсилити взаємозв'язку між сприйняттям, посильним розбором і виконавським втіленням;

в) розвивати музичний слух (ритмічне й ладове почуття).

Основними темами чвертей в 3 класі будуть теми:

1. Пісня, танець і марш переростають у пісенність, танцевальность і маршевость.

2. Інтонація.

3. Розвиток музики.

4. Побудова (форми) музики.

В області хорових співів - співати в діапазоні до1 - ре1, не допускати формованого звучання; при співі відтворювати мелодію интонационно точно, дотримуючись чіткій артикуляції й дикції. Уміти співати на одному подиху більше довгі музичні фрази. Необхідно прислухатися до власних співів і співу товаришів, точно вести свої партії при співі каноном і в піснях з елементами двухголосия при самостійному голосоведении; співати виучені пісні всім класом невеликими групами або індивідуально із супроводом або без нього. Добре розуміти диригентський жест у розмірах 2/4, 3/4, 4/4.

В області слухання музики учні 3 класи закріплюють знання про зміст музики, її характеру, засобах музичної виразності, поглиблюють знання про структуру добутку, основних форм - одночастинної, двухчастной (куплетної), трехчастной, варіації, рондо. Необхідно навчити дітей розрізняти звучання окремих музичних інструментів, оркестрів (духових, симфонічного, народних інструментів), хорів (однорідного й змішаних). Уміти за допомогою вчителя робити порівняльний аналіз двох музичних добутків по їхньому характері й засобам виразності. Уміти привести приклади різнохарактерних добутків. Розуміти музичні терміни, пов'язані з досліджуваними добутками.

В області музичної грамоти учні повинні знати знаки нотних записів, тривалості (четверта, восьма, половинна) і паузи цих длительностей, про крапку біля нот; орієнтуватися в позначеннях темпу й динаміки; визначати на слух сильні й слабкі долі в розмірах 2/4 і 3/4, уміти їх тактировать; визначати на слух стійкі щаблі ладу. Учні повинні мати подання про мажорний і мінорний лад і їхні тризвуки. Відтворювати ритмічний малюнок пісень, що виконують, різноманітні ритмічні вправи (одноголосно й двухголосно), ритмічні ігри, канони, записувати ритмічні диктанти, використовуючи чверті й восьмі, а також паузи цих длительностей. Сольфеджировать вправи, уривки пісень, закінчення на тоніці або іншому стійкому щаблі (за вказівкою вчителя).

ТЕМИ XV.

Музичне навчання й виховання в 4 класі

Особливо важливим завданням в 4 класі становить всебічно музыкально-слуховое розвиток школярів. Насамперед це стосується розвитку музичного слуху в області мелодійного й гармонійного сприйняття, пов'язаного з ладовими відчуттями. Ритмічне почуття буде засновано на відчутті метричної пульсації, учні закріплюють поняття сильних і слабких доль у різних метрах. Тембровий слух дітей формується при сприйнятті звуковысотных співвідношень ладу, при зіставленні звучання різних інструментів. Одним їхній засобів активного музичного слухового розвитку школярів є їх власна музична діяльність: імпровізація, рух під музику, гра на музичних інструментах, спів, слухання.

Особливе місце на уроках музики 4 класи займає тема про музику народу Адигеї, про особливості музики нашої багатонаціональної республіки, про її зв'язки з музикою інших народів нашої країни, про ролі музики в інтернаціональному, патріотичному вихованні, установленні дружніх відносин між народами миру. З деякими добутками народної творчості й композиторів Адигеї діти займалися на уроках попередніх класів і мають подання про музику рідного краю. Учителеві необхідно звертати увагу на її специфічні особливості народної музичної мови: наявність великої кількості діатонічних семиступенных ладів, перевага мінорних нахилень, кварто-квинтовые інтонації, багатоголосся, відсутність опорних терцовых тонів, гострота й багатство ритмів. Дітей необхідно: познайомити із творчістю композиторів, таких як Нехай А. К., Тхабисимов У. Х., Анзароков Ч. М., Чич Г. К., Самогова Г. А. і ін.

Школярі знайомлять із такими темами уроків:

1. Музика Адигеї.

2. Між музикою Адигеї й музикою інших народів моєї країни немає непереходимых границь.

3. Між музикою різних народів миру немає непереходимых границь.

4. Композитор-виконавець-слухачі.

В області вокально-хорових співів діти повинні співати в діапазоні до1 - ре2 (мі2), не зловживати крайніми звуками діапазону. Знати основні співочі правила (співоча установка, звукоутворення, звуковедение, подих, дикція й ін. ). Правильно користуватися співочим подихом, співати на одному подиху музичні фрази в піснях повільного темпу, ощадливо витрачати подих у співучих піснях, уміти брати швидкий вдих у рухливих піснях. Співати интонационно точно, правильно в дикционном відношенні злагоджено й виразно пісні різного характеру із супроводом і без нього. Співати канони, двоголосні пісні, нескладні попевки й вправи із самостійним голосоведением, виразно виконуючи свою партію. Користуватися при співі нотним записом. Добре розуміти диригентський жест на 2/4, 3/4, 4/4.

З області слухання музики учні повинні мати короткі відомості про авторів досліджуваних добутків. По звучанню визначати, хто виконує добуток: оркестр (духовий, народний, симфонічний) або окремий інструмент (фортепіано, скрипка, флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, баян і т.д.), хор (жіночий, чоловічий, змішаний, дитячий) або окремий голос (чоловічий, жіночий, дитячий). Орієнтуватися в елементах, термінах щодо темпу, динаміки, ладу, регістра, жанру добутку й т.д.; у музичних формах (куплет, запікши, припев, проста трехчастная форма, варіації, рондо). Орієнтуватися в поняттях - опера, балет, симфонія, інструментальний концерт, квартет, сюїта, кантата, інструментальна п'єса, соната, вокальна або хорова пісня. Дітей необхідно навчити аналізувати прослуханий добуток відповідно до обсягу знань, названих вище, застосовувати при цьому знання, уміння й практичні навички, придбані при вивченні музичної грамоти й хоровому співі. Уміти за допомогою вчителя робити порівняльний аналіз двох музичних добутків по їхньому характері й засобам виразності. Уміти вести приклади різнохарактерних добутків.

В області музичної грамоти учні повинні знати розміщення нот на нотоносце в межах першої октави знати тривалості (ціла, половинна, чверть, восьма) і паузи відповідних длительностей. Учні знайомлять із нотою із крапкою (до половинній і четвертний длительностям з позначенням пауз, що відповідають цим длительностям), орієнтуються в розмірах 2/4, 3/4, 4/4. Діти повинні визначити на слух лад, стійкі й нестійкі щаблі ладу, уміти тактировать, сольфеджировать вправи, попевки й уривки з пісень у розмірах 2/4 і 3/4. Сольфеджировать і записувати нескладні мелодії в тональностях до мажор і ля мінор із застосуванням виучених длительностей і розмірів. Відтворювати більше складні ритмічні малюнки, канони, ритмічні вправи. Співати пісні й вправи із двох і трехголосым ритмічним супроводом, двоголосні із самостійним голосоведением. Виконувати імпровізації, вправи, спрямовані на розвиток творчої активності. Створювати ритмічний супровід до досліджуваних пісень, дописувати в невеликих попевках другий голос, закінчення на тоніці або іншому стійкому щаблі (за вказівкою вчителя).