Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЛЯ СТУД, ММВ бакалаврат / Урок музики в адигейській школі.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
563.71 Кб
Скачать

Тема XI. Розвиток творчої активності учнів у різноманітній музичній діяльності

Активізація процесу музыкально-эстетического виховання через творчість дитини обумовлено високою роллю творчості в пізнанні миру, необхідністю всебічного розвитку особистості. Творча діяльність дітей перебуває в прямої залежності від їхньої природної активності, а сам процес в атмосфері творчості здобуває розвиваючий характер.

Б. В. Асафьев писала: «Людина, що випробувала радість творчості, навіть у самому мінімальному ступені, поглиблює свій життєвий досвід, стає іншим по психологічному складі, чим людина лише наслідувала актам інших».

Творчість дитини пов'язане із самостійними діями, з уміннями оперувати знаннями, навичками, застосовувати їх у раніше невідомих умовах, у нових видах практики. Творчість тренує й розвиває пам'ять, мислення, активність, спостережливість, цілеспрямованість, логіку, інтуїцію. Метод дитячої творчості як метод виховання активізує процес засвоєння досвіду в пізнавально-пошуковій діяльності учнів.

По думці Б. М. Теплова, із всіх музичних здібностей загальн і важливої є здатність емоційної чуйності на музику. Потреба дітей виражати себе в музиці відбиває, поряд з емоційним, і особистісне відношення до неї, розвиває эстетический смак. Проявляючи себе музично, діти є не тільки слухачами або виконавцями музики, а також виступають як її творці. Творчий характер музичної діяльності визначається через синтез емоційної чуйності й мислення, логіки й інтуїції, абстрактного й конкретного подань.

Творчість школярів не є самостійним розділом уроку, а органічно включається в будь-яку форму прояву музичної діяльності: спів, слухання, рух, музичну гру, твори, мелодекламацію. Учителеві необхідно відібрати для уроку такі добутки, які служили б основою для формування конкретних творчих навичок. На уроці необхідно створити атмосферу творчої активності, продемонструвати перед дітьми як зразок певний прийом музичної діяльності. Учитель керує й направляє дитячу фантазію, проявляє себе сам у творчому відношенні, оскільки вся його музична діяльність служить зразком для дітей. Творчі завдання від уроку до уроку необхідно ускладнювати, однак на уроці варто спостерігати взаємодія всіх видів діяльності, що виходять їхній основний теми заняття.

При хоровому співі дітям можна запропонувати скласти другий голос до основного, придумати ритмічний або мелодійний супровід, вступ або висновок до пісні, використовуючи для цього дитячі музичні інструменти. При слуханні музики діти проявляють себе через художню або поетичну творчість, через рух, танець, пантоміму.

Особливе місце для пробудження творчих сил дитини і їхнього розвитку приділяється імпровізації. В імпровізаціях дитина як би розкріпачується, йому не треба наслідувати іншим, він виступає із власною творчістю. На першому етапі вчитель учить дітей ритмизировать різні слова, приказки. При цьому він звертає увагу на різну ритмізацію слів, приказок, загадок. Потім діти вчаться будувати мелодії на задані ритми й подтекстовывать запропоновані вчителем ритми, що відповідають словами. Необхідно навчити дітей зробити продовження заданого ритму, продовжити задану мелодію.

В імпровізаціях можна запропонувати дитині проілюструвати розповідь або маленьку історію інструментально-шумовим супроводом, скласти інструментальні-музично-інструментальні загадки. У знайомих дітям музичних добутках варто визначати характер ритму, темпу й підкреслити все це придуманим супроводом. Можна запропонувати дітям музицировать на вільну тему. Таким чином, у вільних імпровізаціях провідним початком є музичне чуття учня, що опирається на попередній музичний слуховой досвід. Творчі завдання необхідно проводити систематично й цілеспрямовано, ускладнюючи їх відповідно рівню пізнавальної діяльності учнів.