Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія Навчальна програма.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
103.48 Кб
Скачать

Тема 3. Культура стародавніх цивілізацій

Заняття 2

Мета: визначення універсальних рис та своєрідності матеріальної і духовної культури стародавніх цивілізацій, їхній вплив на подальший розвиток культур Сходу і Заходу.

Зміст практичного заняття:

 1. Традиційність та життєздатність культур Стародавнього Сходу.

 2. Культура Стародавнього Китаю.

 3. Культура Стародавньої Індії.

 4. Культура Стародавніх цивілізацій Ірану та Афганістану.

Завдання для обов'язкового виконання:

Домашні завдання:

Порівняти характерні риси східної і західної ментальності. Підготувати інтерпретацію трьох культурних артефактів, що

яскраво демонстрували б самобутність відповідного типу культури (Китай, Індія, Іран та Афганістан).

Аудиторні завдання:

Міф та його значення для розвитку культури.

Стародавній Схід як культурологічне поняття.

Феномен культурної самобутності.

Рекомендована література: 5, 14, 25, 32, 33, 67, 68, 78, 81, 88, 97, 109, 121, 123, 129

Тема 4. Античність та її місце в історії світової культури

Заняття 3

Мета: дослідження культурних здобутків епохи античності, впливу античної традиції на формування системи цінностей західноєвропейської культури.

Зміст практичного заняття:

 1. Своєрідність культури античного світу.

 2. Поліси. Побут та дозвілля стародавніх греків та римлян.

 3. Становлення наукової та філософської думки в Стародавній Греції та Римі.

 4. Античне та ранньохристиянське мистецтво.

Завдання для обов'язкового виконання:

Домашні завдання:

Підготувати інтерпретацію двох культурних артефактів, що яскраво демонстрували б самобутність відповідного типу культури (Грецька, Римська).

Аудиторні завдання:

Поясніть твердження німецького вченого Лауса про те, що неможливо уявити освічену людину, яка незнайома з досягненнями старогрецької культури.

Яке значення егейського (крито-мікенського) та героїчного (гомерівського) періодів у розвитку античної культури?

Як античний поліс вплинув на формування античної культури?

Як ви розумієте такі особливості давньоримської культури як еклектизм, енциклопедизм та практицизм?

Які відмінності між культурами Стародавньої Греції та Риму?

Рекомендована література: 10, 11, 12, 34, 35, 70,77, 104, 118, 121

Тема 5. Візантійська культура

Заняття 4

Мета: дослідження візантійської культури у її зв’язку з античністю та розвитком середньовічної Європи, пошук витоків своєрідності візантійського мистецтва.

Зміст практичного заняття:

 1. Християнство як світова та ідеологічна основа Візантійської імперії.

 2. Вплив візантійської культури на формування та розвиток культури Київської Русі.

 3. Культура Візантії та розвиток середньовічної Європи.

Завдання для обов'язкового виконання:

Домашні завдання: Візантійське мистецтво: підготувати інтерпретацію культурного артефакту, що презентує самобутність візантійського культурного типу.

Аудиторні завдання:

Чому культуру Візантії називають «мостом» від античності до середньовіччя, а також «мостом» між культурою Заходу й Сходу?

Чому Візантія вважається оплотом християнства?

Візантійська філософія, своєрідність та основні етапи.

Охарактеризувати особливості художньої традиції Візантії.

Рекомендована література: 2, 47, 69, 111, 121, 123