Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культурологія Навчальна програма.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
103.48 Кб
Скачать

Тема 5. Історична своєрідність культури Месопотамії

План

 1. Джерельна база вивчення культури Межиріччя.

 2. Короткі відомості з історії Шумеру, Аккаду, Вавилону.

 3. Періодизація та характерні риси історії культури Месопотамії.

 4. Релігійно-міфологічні уявлення.

 5. Писемність, наукові знання, освіта та література в Межиріччі.

 6. Архітектура та образотворче мистецтво.

Проблемно-пошукові питання:

 1. Чим характеризуються релігійні уявлення в культурі Месопотамії?

 2. Порівняйте уявлення про потойбічне життя єгиптян і мешканців Месопотамії.

 3. Вавилонські міфи. Аналогії з Біблією.

 4. Що являв собою Зиккурат?

 5. Своєрідність епосу про Гільгамеша.

 6. Кодекс законів царя Хаммурапі.

 7. Порівняйте єгипетський і вавилонський канони образотворчого мистецтва.

Методичні рекомендації:

Тема висвітлюється у зв’язку з загальними закономірностями виникнення давньосхідних цивілізацій. Месопотамія як культурологічне поняття пов’язана, перш за все, з проблемою етнічної неоднорідності, що визначила своєрідність державного устрою та світоглядні уявлення месопотамської культури. Уваги потребує питання, як особливості географічної регіоналізації, економічного життя, об'єктивних умов організації соціального існування позначилися на ментальності шумерів, аккадців, ассирійців. Як характерні риси міфології, релігії, літератури, наукового знання, художніх здобутків давньомесопотамської культури визначили своєрідність космоцентризму соціокультурних і ціннісних вимірів давньої Месопотамії?

Варто звернути увагу на джерела інформації про культуру Месопотамії. Основним джерелом знань була Біблія, де є розповіді про будівництво Вавілонської вежі, про правителя Навуходоносора і полонення євреїв, про халдеїв – мешканців Вавілона, про столицю Асірії – Ніневію – «велику блудницю», про чаші гніву, яку сім ангелів вилили на приєвфратські землі. Опис цих місць зустрічається і у давньогрецького історика Геродота. Він захоплювався стінами Вавілона – такої ширини, що на них могли роз'їхатися дві бойові колісниці, прирахував до чудес світу «висячі сади Семіраміди». У XIX ст. відбулися грандіозні археологічні відкриття в долинах Тигру і Євфрату. Були розкопані головні міста Месопотамії, розшифрована писемність, що дозволило досить детально реконструювати минуле Дворіччя і принаймні спробувати дати відповідь на питання, куди могла зникнути велика цивілізація.

Рекомендована література: 5, 14, 25, 32, 78, 88, 121, 123, 129

Тема 6. Проблема культурного синтезу

План

1.Культурологічна та історична типологія культурних регіонів.

2.Регіональна єдність та національна своєрідність культури країн регіонів.

3.Роль расово-етнічного фактора у формуванні націй і культур.

Проблемно-пошукові питання:

 1. Тенденції до культурної інтеграції: історія та сучасність.

 2. Механізми поширення культурних інновацій.

 3. Що таке культурний симбіоз?

 4. Як впливає політична регіоналізація на формування культурних зон?

Методичні рекомендації:

Перед студентами стоїть важливе завдання: спираючись на історію формування культурних регіонів, показати закономірності культурного синтезу як одного із закономірностей існування культури. Тенденції до культурної інтеграції простежуються з найстародавніших часів: стародавній Вавілон і Стародавній Єгипет, еллінізм та давньоримська культура епохи імперії тощо. В ці епохи відбуваються процеси расового та етнічного змішування, запозичення та поширення культурних інновацій, культурний симбіоз та культурний синтез, які забезпечують формування культур якісно нового типу, як з точки зору расово-етнічного носія, так і з точки зору рівня культурно-цивілізаційних процесів.

Вивчення історії будь-якого культурного регіону повинно враховувати проблему культурного синтезу. Студенти повинні знати політичну географію регіону, особливості культурних зон, особливості етнічно-расового складу. Знати особливості і основні чинники формування нових націй, їх своєрідність у порівнянні з іншими регіонами. Студенти повинні вміти ідентифікувати культурні артефакти і соціально-політичні і мистецьки явища країн регіонів з точки зору расово-етнічних складових, наявності чи відсутності місцевого субстрату, розуміти культурні чинники і механізми, які сформували те або інше національне або регіональне культурне явище, розуміти механізм формування нових націй в сучасних умовах.

Рекомендована література: 5, 29, 32, 42, 51, 93, 95, 97, 124