Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зм¦ст модуль 3 Отчетность предприятия.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

10.3. Податкова звітність з податку на прибуток Склад податкової звітності з податку на прибуток

З  01.04.2011 р. набирав чинності Розділ III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, який змінив порядок визначення  прибутку до оподаткування і, відповідно, форми звітності з податку на прибуток.

Податкова звітність з податку на прибуток підприємств складається з Декларації та 17 додатків.

Наказом ДПАУ від 28.02.11 р. № 114 „Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства” затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за № 397/19135).

Податкова декларація з податку на прибуток включає:

- Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства

Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації

- Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації

Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації

Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації

Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації

Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації

Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації

Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації

Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації

Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації

Додаток АД до рядка 20 Податкової декларації

Додаток ВП до Податкової декларації

Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації

Додаток ЦП до рядка 03.20 додатка ІД Податкової декларації

Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1, рядків 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1, рядків 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2, рядків 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3,, рядків 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації

Додаток АК до рядків 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 та та рядків 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації

Додаток ВО до рядка 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 та рядка 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації

Розглянемо порядок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та додатків до неї.

Формування інформації про доходи підприємства

В Декларації загальна сума доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування відображається в рядку 01, який є розрахунковим та складається із «Доходу від операційної діяльності» - рядок 02 та «Інших доходів» - рядок 03І Д (табл. 10.1):

Таблиця 10.1 - Витяг із Декларації

Показники

Код рядка

Сума, грн

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

01

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

Інші доходи

03 ІД

Розглянемо порядок формування зазначених рядків.

1. Дохід від операційної діяльності

Відповідно до Податкового кодексу, дохід від операційної діяльності включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера. Відображається дохід від основної діяльності, якою займається підприємство. Це саме той дохід, за яким слід формувати собівартість. Якщо розглядати цей вид доходу у розрізі  фінансової звітності, то це рядок 010 (без ПДВ) форми 2 «Звіт про фінансові результати».

2.  Інші доходи - це всі доходи, які не пов’язані з основною діяльністю підприємства. Інші доходи, які відображаються в рядку 03 ІД формуються на основі Додатку ІД, що додається до Декларації. В зазначеному додатку необхідно деталізувати доходи, що відносяться в «Інші доходи».

Особливості заповнення Додатку ІД.

Всі рядки, що подані в додатку відповідають класифікації інших доходів, яка надана у Податковому кодексі. В табл. 10.2 наведено перелік доходів, що входять до складу «Інших», відповідність рядків Декларації та статей Податкового Кодексу, на основі яких заповнюється Декларація та додатки.

Таблиця 10.2 – Перелік інших доходів

з/п

Інші доходи

Код рядка Додатка ІД Декларації з податку на прибуток

Стаття ПКУ

1

Дивіденди

Проценти

Роялі

Доходи від володіння борговими вимогами

03.1

03.2

03.3

03.4

135.5.1.

2

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.7

135.5.2.

3

Суми штрафів та/або неустойки чи пені

03.8

135.5.3.

4

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих 

03.9

135.5.4.

5

Суми безповоротної фінансової допомоги

03.10

135.5.4

5.1

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду 

03.10.1

135.5.5

6

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному періоді від не платників податку (або платників з іншими ставками)  (крім – фінансової допомоги від засновника)

03.12

135.5.5

7.

Суми заборгованості

03.11СБ

135.5.7

8.

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.13

135.5.8.

9.

Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

03.14

135.5.9.

10

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.15

135.5.10.

11.

Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до п. 137.3 ст.137 розділу III Кодексу 

03.16

137.3

12.

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України 

03.17

146

13.

Дохід, визначений відповідно до ст.147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням 

03.18

147

15.

Позитивне значення курсових різниць

03.19

153.1

16.

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами

03.20 ЦП

153.8

17.

Суми страхового відшкодування 

03.21

156

18.

Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном 

03.22

153.13

19.

Суми безнадійної кредиторської заборгованості 

03.24

159

20.

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -) 

03.25

21.

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -) 

03.26

22.

Інші доходи

03.27

135.14

Слід звернути увагу, що в Додатку ІД містяться окремі статті, такі як, наприклад, оренда. Якщо основною діяльністю підприємства є надання майна в оренду, то дохід від такої діяльності потрібно буде відображати в доходах від операційної діяльності, а не в інших витратах. В Податковому кодексі зазначено, що за умови відсутності певних правил, варто використовувати П(С)БО, якщо ті не суперечать нормам Податкового кодексу. Відповідно до правил бухгалтерського обліку, такі доходи доцільно відносити до доходів від основної діяльності.

Заповняючи рядок 03.11 Додатку ІД, використовується ще один додаток - Додаток СБ, де відображаються суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості, а саме коригування сум доходів та витрат по безнадійній заборгованості та суму пені, що була нарахована на виконання вимог Податкового кодексу (п. 159.1.2). Зазначаються реквізити договору, на підставі якого здійснено коригування. Також, додаються копії документів, які підтверджують наявність такої заборгованості (договорами купівлі-продажу, рішеннями суду тощо), відповідно з вимогами пп. 159.1.3 Податкового кодексу.

Ще однією особливістю Додатку ІД є те, що рядок 03.20 заповнюється на основі Додатку ЦП - Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими корпоративними правами. Надається деталізація прибутку, отриманого від операцій з цінними паперами, деривативами та іншими корпоративними правами. 

Крім того, при заповненні рядка 03.27 Додатку ІД, платнику податку в довільній формі необхідно буде подавати розшифровку деяких сум та назв доходів, що були включені в інші доходи «Інших доходів».

Доходи минулих періодів, що не були враховані при обчисленні доходу при визначені об’єкта оподаткування, та виявлені у звітному податковому періоді відображаються у Додатку ВП до Декларації „Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилки”. В цьому додатку коригуються всі доходи: загальна сума доходу, що враховується при визначені об’єкта оподаткування – рядок 01, що формується з суми доходу від операційної діяльності рядок 02 та  інших доходів – рядок 03 ІД.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.