Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Розділ 3 Охорона праці на державному підприємстві «Ємільчинське лісове господарство»

  1. Організація управління охороною праці на підприємстві

Служба охорони праці на підприємстві створюється для організації виконання правових, організаційно – технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально – профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям.

До основних завдань системи управління охороною праці на підприємстві належать:

 1. відпрацювання заходів, що належать до державної політики з охорони праці на державному та регіональному рівнях;

 2. підготовка, прийняття та реалізація заходів з забезпечення безпечних умов праці, утримання в належному стані обладнання, споруд, інженерних мереж;

 3. організація і проведення навчання працівників охороні праці та проведення професійного відбору;

 4. облік, аналіз і оцінка стану умов безпеки праці;

 5. забезпечення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та від профзахворювань.

Основні функції системи управління охороною праці на підприємстві:

 • планування робіт;

 • розробка, прийняття і скасування нормативно-правових актів;

 • професійний відбір;

 • навчання з питань охорони праці;

 • регламентація процесу праці;

 • атестація робочих місць щодо умов праці;

 • паспортизація об’єктів, їх реєстрація та облік;

 • експертиза;

 • ліцензування і сертифікація;

 • забезпечення безпеки устаткування, будівель та споруд, процесів;

 • забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного обслуговування;

 • узгодження та видача дозволів;

 • попередження про виникнення небезпечних ситуацій;

 • розслідування та облік нещасних випадків;

 • розслідування та облік хронічних професійних захворювань;

 • розслідування та облік аварій;

 • фінансування робіт з охорони праці;

 • стимулювання охорони праці;

 • пропаганда та виховання безпечної поведінки;

 • контроль та інспектування;

 • наукове забезпечення;

 • міжнародне співробітництво.

Основні принципи охорони праці:

 1. повна відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 2. комплексне розв’язання завдань з охорони праці;

 3. соціальний захист працівників і повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 4. встановлення єдиних нормативів з охорони праці;

 5. здійснення навчання працівників. [60,c.43]

Заходи з охорони праці реалізуються через служби охорони праці на підприємстві.

Служба охорони праці створюється на підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», згідно статті 15 на досліджуваному державному підприємстві «Ємільчинське лісове господарство» створено службу охорони праці як окремий підрозділ. Служба охорони праці складається зі спеціалістів з вищою освітою та стажем роботи не менше 3 років за основним профілем виробництва.

Таблиця 3.1.

Нормативно-правова база регулювання охорони праці на підприємствах України

№ п.п.

Нормативно-правовий акт

Питання ОПБНС, що регулюються

1. Законодавство України з ОПБНС

1.1.

Конституція України

Загальне право кожного на охорону праці

1.2.

Кодекси України

Права та обов’язки сторін, їх відповідальність.

1.3.

Закони України

Права та обов’язки сторін, їх відповідальність з більш детальним розглядом можливих ситуацій.

1.4.

Інші нормативно-правові акти, в тому числі галузеві (стандарти, правила, норми, положення, інструкції, постанови, накази, рекомендації, акти підприємства тощо).

Здійснюють регулювання питань охорони праці за певними ознаками, різними видами підприємств, формують вимоги до організації охорони праці.

2. Міжнародне законодавство з ОПБНС (ратифіковане в Україні)

2.1.

Директиви ЄС з охорони праці

Загальне регулювання питань охорони праці.

2.2.

Міжнародні конвенції ОПБНС

Загальні міжнародні вимоги до організації охорони праці.

На підприємстві розроблено положення про службу охорони праці на підприємстві, положення про систему управління охороною праці на підприємстві, положення про роботу уповноважених з питань охорони праці на підприємстві та ряд інших документів.

Працівники під час прийняття на роботу, а також періодично згідно Положення про інструктажі і інших положень на підприємстві, відповідно до яких складено плани-графіки, проходять за рахунок підприємства інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим в разі аварій і правила поведінки у разі аварій. Для цього керівником підприємства створюється комісія, головою якої є сам директор підприємства, а членами її є спеціалісти різних відділів та представник профспілки (загалом не менше 3 осіб).

При проведенні паспортизації робочих місць на підприємстві також створюється комісія на чолі з директором, разом з головним спеціалістом відділу охорони праці, представниками санепідемстанції, пожежного нагляду які забезпечуються необхідними засобами і проводять перевірку відповідності робочих місць санітарним, пожежним та іншим вимогам чинного законодавства.

Забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом відбувається на підприємстві згідно з галузевими нормами і стандартами залежно від видів робіт і умов робіт, а також сезонності роботи. Так спец уніформа працівникам цехів видається кожні півроку, а рукавиці – один раз на місяць, працівникам пилорам, окрім вищевказаних засобів надаються респіратори, а працівникам які безпосередню працюють на лісоповалі – спецвзуття, також у кожному цеху створено санвузли з забезпеченням засобами індивідуальної гігієни.

Щорічно працівники підприємства проходять обов’язковий медогляд для забезпечення контролю та обліку змін у їх здоров’ї та виявлення ступеня впливу шкідливих факторів.

Розслідування нещасних випадків на підприємстві відбувається згідно Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. У разі виникнення нещасного випадку на виробництві повідомляється про це керівник, який протягом доби створює комісію з не менш як 3 осіб, причому до комісії не може входити безпосередній керівник робіт, на яких стався нещасний випадок. Комісія за період не менше 3 днів з часу настання нещасного випадку має обстежити місце його виникнення, одержати письмові пояснення потерпілого, опитати наявних свідків, визначити чи відповідають умови праці законодавству, причини настання нещасного випадку чи аварії, вивчити медичні висновки, виявити винних, скласти акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-1, Н-5, які підписуються всіма членами комісії і передати їх роботодавцеві для затвердження, у разі якщо нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом – акт Н-1 не складається.

Використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів на досліджуваному підприємстві не здійснюється на важких та шкідливих роботах, дані категорії працівників можуть бути зайняті лише в конторі лісового господарства та поблизу виробництва в столових та інших об’єктах обслуговування працівників і здійснюють діяльність з обслуговування, обліку, планування залежно від освіти, знань і досвіду, понадурочні роботи на підприємстві не практикуються, за винятком нештатних ситуацій, інвалідам забезпечуються умови праці згідно рекомендацій МСЕК. Усі відпустки працівникам надаються згідно законодавства з дотриманням їх прав на пільги залежно від категорії.

На підприємстві постійно проводиться пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, семінарів, бесід, оглядів залежно від ситуації.

Куточок охорони праці підприємства містить накази та розпорядження з питань охорони праці, призначення відповідальних осіб; нормативні документи; витяг з Закону України «Про охорону праці»; обов’язки працівників, відповідальних за охорону праці; загальні правила з запобігання травматизму; програма інструктажів з охорони праці; інформацію про першу допомогу потерпілому внаслідок нещасного випадку.

Аналізуючи розділ «Охорона праці» колективного договору слід відмітити, що адміністрація підприємства бере на себе обов’язок забезпечити щорічне виконання планів з охорони праці, розслідувати виникаючі нещасні випадки, проводити паспортизацію робочих місць, забезпечувати безперервну роботу санітарно-побутових приміщень, сприяти успішному функціонуванню відділу охорони праці, забезпечити додаткову відпустку працівникам, що працюють в небезпечних чи шкідливих умовах, забезпечити дотримання норм з охорони праці. Профспілковий комітет зобов’язується проводити вибори громадських інспекторів, затверджувати склади комісій з охорони праці на підприємстві, встановити постійний громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві, розглядати на засіданнях профкому заявки на спецодяг та постійно контролювати хід виконання колективного договору з питань охорони праці.

Чисельність СОП на нашому підприємстві кладає 3 особи, кількість працюючих на підприємстві становить 493 чоловік, визначимо за формулою необхідну чисельність працівників (станом на 2013 рік):

(3.1)

М=2+(493*1,8)/1820= 3 (осіб)

де – середньооблікова кількість працюючих на підприємстві; – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1 820 год., який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо; – коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва.

(3.2)

Кв=1+ (0+342)/493=1,7

де – кількість працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації; – кількість працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Таблиця 3.2.

Динаміка витрат ДП «Ємільчинське лісове господарство» на охорону праці

№ п.п.

Назва групи витрат

Назва різновиду витрат

Сума витрат, тис. грн.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

додаткові відпустки; скорочений робочий день;

лікувально-профілактичне харчування;

надання молока чи інших рівноцінних продуктів;

підвищені тарифні ставки. Доплати за умови та інтенсивність праці;

пенсії на пільгових умовах

147,2

142,4

131,5

2

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

витрати на працеохоронні заходи за колективним договором;

витрати на додаткові до колективного договору працеохоронні заходи;

витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування

32,6

36,7

38,9

3

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

вартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів;

витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку;

виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв;

вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів;

вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих унаслідок загибелі чи інвалідності

82,9

88,3

120,1

Отже, вивчивши стан охорони праці на підприємстві можна зробити висновок, що він знаходиться на задовільному рівні, чому сприяє державна форма власності на дане підприємство.

Розглянемо динаміку витрат підприємства на охорону праці у таблиці 3.2.

Аналізуючи дані таблиці бачимо що усі види витрат підприємства на охорону праці зростають в динаміці і найбільшу частку серед них становлять частково доцільні витрати, на другому місці перебувають недоцільні витрати і на останньому – доцільні витрати. Усе це може свідчити лише про неефективне проведення заходів з охорони праці, або ж вказані заходи проводяться лише «на папері». Існує необхідність підвищення ефективності роботи відділу охорони праці підприємства для скорочення частки неефективних витрат.