Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна Таня Хлівнюк (ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА).doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

2.3. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Ресурсний потенціал підприємства являє собою сукупність таких основних складових як матеріальний, нематеріальний, кадровий, інноваційний, фінансовий та управлінський потенціали. Для оцінки стану ресурсного потенціалу розглянемо кожну з його складових, виявивши взаємозв’язки між ними і визначивши загальний стан ресурсного потенціалу на підприємстві. Отже розглянемо рівень матеріального, нематеріального, кадрового, інноваційного, фінансового та управлінського потенціалів на ДП «Ємільчинське лісове господарство».

Об’єктом управління ресурсним потенціалом є витрати, що стосуються різних аспектів діяльності підприємства процес їхнього формування і зниження; суб’єктом управління є менеджери керуючої системи підприємства.

Оцінюючи матеріальний потенціал розглянемо стан та використання основних фондів підприємства у таблиці 2.13. Бачимо скорочення коефіцієнта оновлення основних засобів на 0,03 пункти за 3 роки, скорочення коефіцієнта приросту на 0,05 пунктів та зростання коефіцієнта зносу основних засобів на 10%, обладнання використовується не повністю, є одиниці обладнання що встановлені, але не використовуються, відбулося скорочення фондовіддачі майже на 15%, усе це свідчить про негативні тенденції на підприємстві, водночас зросла ефективність використання часу роботи обладнання, скоротилася питома вага простоїв у календарному фонді роботи обладнання, що призвело до зростання інтегрального коефіцієнта навантаження на 22% і зростання рентабельності основних фондів у 2 рази порівняно з 2011 роком, у зв’язку зі скороченням штату зросла і фондоозброєність (на 25,5%).

Таблиця 2.13.

Оцінка стану та використання основних фондів ДП «Ємільчинське лісове господарство» за 2011-2013 рр.

№ п/п

Показники

2011

2012

2013

Відхилення 2013р. до 2011р. (+,-)

1

Коефіцієнт оновлення ОФ

0,19

0,18

0,15

-0,03

2

Коефіцієнт вибуття ОФ

0,01

0,01

0,01

0

3

Коефіцієнт приросту ОФ

0,22

0,18

0,17

-0,05

4

Коефіцієнт зносу ОФ

0,58

0,59

0,64

0,06

5

Коефіцієнт придатності ОФ

0,42

0,41

0,36

-0,06

6

Коефіцієнт використання парку наявного устаткування

0,98

0,95

0,95

-0,04

7

Коефіцієнт використання парку встановленого обладнання

0,98

0,95

0,95

-0,03

8

Коефіцієнт використання зданого в експлуатацію обладнання

1

1

1

0

9

Коефіцієнт використання календарного фонду часу роботи обладнання

0,76

0,89

0,91

0,16

10

Коефіцієнт використання режимного часу роботи обладнання

0,82

0,94

0,95

0,13

11

Коефіцієнт використання планового часу роботи обладнання

0,99

0,94

1,02

0,02

12

Питома вага простоїв у календарному фонді часу роботи обладнання

0,13

0,05

0,04

-0,09

13

Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності

0,88

0,85

0,94

0,05

14

Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання

0,82

0,94

0,95

0,13

 15

Коефіцієнт змінності

0,82

0,94

0,95

0,13

16

Коефіцієнт інтенсивного навантаження

0,99

0,99

1,04

0,05

17

Інтегральний коефіцієнт навантаження

0,81

0,93

0,99

0,17

18

Фондовіддача

2,70

2,38

2,30

-0,40

19

Фондомісткість

0,37

0,42

0,44

0,06

20

Рентабельність ОФ

1,46

1,57

2,92

1,46

21

Фондоозброєність

39,3

44,67

49,31

10,01

Отже бачимо деяке покращення ступеня використання основних фондів на підприємстві, хоча існують і суттєві прорахунки у політиці управління основними засобами на підприємстві.

Ефективність використання підприємством оборотних фондів проаналізуємо за таблицею 2.14. Згідно даних відділу збуту підприємства у 2011 році було укладено 150 договорів, у 2012 – 160, у 2013 – 190, з них договорів поставки товарів на підприємство: у 2011 – 62, у 2012 – 69, у 2013 – 72.

Таблиця 2.14.

Система показників ефективності використання оборотних фондів ДП «Ємільчинське лісове господарство»

№ п/п

Показники

2013

2012

2013

Відхилення 2013 до 2011 (+/-)

1

Кількість коефіцієнтів виконання договорів

62

69,00

72,00

10,00

2

Коефіцієнт нерівномірності постачань матеріалів

0,79

0,81

0,88

0,08

4

Матеріаловіддача

2,13

1,81

1,90

-0,23

5

Матеріаломісткість

0,47

0,55

0,53

0,06

6

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції

0,63

0,72

0,72

0,09

7

Коефіцієнт використання матеріалів

0,75

0,79

0,80

0,04

8

Коефіцієнт матеріальних витрат

1,03

1,06

1,08

0,05

9

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

2,35

1,96

1,94

-0,41

10

Тривалість обороту матеріальних запасів

152,95

183,87

185,21

32,25

Згідно таблиці коефіцієнт нерівномірності постачань матеріалів позитивно зріс на 11,4% у 2013 порівняно з 2011 роком, зріс коефіцієнт використання матеріалів на 6,6%, проте бачимо скорочення матеріаловіддачі і зростання матеріаломісткості, що є негативним у діяльності підприємства і стало результатом зростання коефіцієнта матеріальних витрат на 5%, відповідного зростання вказаних витрат у собівартості продукції на 14,3%, негативно зросла тривалість обороту матеріальних запасів на 32,25 днів. Усе вище перелічене свідчить про слабкість матеріального потенціалу підприємства і необхідність вжиття термінових заходів щодо зниження негативного ефекту на виробничо-господарську діяльність підприємства.

Кадровий потенціал оцінимо за даними таблиці 2.15.

Таблиця 2.15.

Основні показники оцінки кадрового потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

Показники

Роки

Відхилення

2011

 

2012

 

2013

 

2013 р. до 2011 р.

+/-

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

603

564

493

-110

Прийнято працівників, осіб

25

9

3

-22

Вибуло працівників, осіб,

68

76

111

43

у тому числі:

 

 

 

 

– за власним бажанням

58

76

82

24

– за порушення дисципліни

9

0

0

-9

– по скороченню штатів

0

0

29

29

– з інших причин

1

0

0

-1,00

Коефіцієнт найму

0,04

0,02

0,01

-0,04

Коефіцієнт вибуття кадрів

0,11

0,13

0,23

0,11

Коефіцієнт плинності кадрів

0,11

0,13

0,17

0,06

Коефіцієнт стабільності кадрів

0,89

0,87

0,83

-0,06

Коефіцієнт змінності робочих місць

135,6

117,15

110,65

-24,95

Коефіцієнт використання змінного режиму

67,8

58,573

55,326

-12,47

Коефіцієнт безперервності

0,7533

0,7349

0,7787

0,03

Інтегральний коефіцієнт використання робочих місць

51,076

43,044

43,08

-8,00

Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу

158,51

176,41

154,45

-4,06

Середньорічний виробіток продукції одним працюючим

109,88

117,61

154,45

44,57

Зміна середнього заробітку працюючих за період

1,28

-1,54

5,97

4,69

Зміна середньорічного виробітку

31,7

17,9

55,03

23,33

Економія (перевитрата) фонду заробітної плати

-121,4

-2147

715,1

836,50

Оцінюючи кадровий потенціал підприємства згідно з таблицею, бачимо, що чисельність прийнятих працівників значно скоротилася за останні роки (на 88%), чисельність тих, що вибули – зросла на 63,24%, причому більшість з них звільнилася за власним бажанням і лише незначна кількість(29 осіб)- за скороченням штату та порушення трудової дисципліни (9 осіб). Тому коефіцієнт прийняття кадрів зменшився на 0,04, коефіцієнт вибуття кадрів – зріс на 0,11 пунктів, коефіцієнт стабільності кадрів – скоротився на 0,06, а плинності – відповідно зріс. Коефіцієнт використання змінного режиму негативно скоротився на 18,4%,коефіцієнт безперервності позитивно зріс (на 3,4%), проте інтегральний коефіцієнт використання робочих місць скоротився на 15,7%, а продуктивність праці промислово-виробничого персоналу скоротилася на 2,3% Усе це відображає незадовільну кадрову політику підприємства. Водночас зріс середньорічний виробіток одного працюючого на 41% порівняно з базисним періодом. Зростання середньорічного виробітку відбувалося більшими темпами, аніж зростання середньорічного заробітку працівників, як наслідок на у 2013 році економія фонду оплати праці склала 836,5 тис. грн, що відобразилося зростанням суми фінансового результату підприємства у вказаному звітному періоді.

Аналізуючи інноваційний потенціал підприємства слід зазначити, що наданий момент часу ДП «Ємільчинське лісове господарство» не займається інноваційною діяльністю. Водночас розглядаючи елементи інноваційного потенціалу слід відзначити, що на підприємстві сформована лінійно-функціональна структура управління, що сприяє розвитку інноваційного потенціалу, однак розвиток інших елементів (таких як прогресивна технологія, організація і оплата праці, універсальні дослідно-конструкторські роботи, стиль управління з делегуванням повноважень та сприятливий психологічний клімат) не знаходиться на належному рівні.

До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу на ДП «Ємільчинське лісове господарство» можна віднести:

  • Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок.

  • Недосконалість нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності.

  • Невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного розвитку та ін.

Отже рівень інноваційного потенціалу на підприємстві низький.

Оцінку фінансового потенціалу як вагомої складової ресурсного потенціалу підприємства проведемо за даними наступних таблиць.

Аналізуючи ліквідність підприємства бачимо позитивне зростання коефіцієнтів покриття та швидкої ліквідності, оскільки коефіцієнт покриття сягає нормативу (>1) – на підприємстві достатньо оборотних засобів для покриття боргів, коефіцієнт швидкої ліквідності досяг нормативу у звітному 2013 році і свідчить про збільшення частини поточних зобов’язань, що можуть бути погашені не лише за рахунок грошових коштів, а й за рахунок очікуваних фінансових надходжень.

Таблиця 2.16.

Показники оцінки ліквідності ДП «Ємільчинське лісове господарство»

№п/п

Показники

Значення

Відхилення 2013 до 2011 (+/-)

2011

2012

2013

1

Коефіцієнт покриття

1,03

1,13

1,21

0,18

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,5

0,56

0,76

0,26

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0235

0,0011

0,0072

-0,016

4

Частка оборотних засобів в активах

0,32

0,25

0,24

-0,07

5

Частка виробничих запасів в оборотних активах

0,27

0,28

0,27

0

6

Робочий капітал, тис. грн.

-987

-1277

-834

153

Скорочення коефіцієнта абсолютної ліквідності у 3 рази і недосягнення ним нормативного значення свідчить про неготовність підприємства негайно погасити поточні зобов’язання. Питома вага оборотних засобів в активах скоротилася за 3 роки на 25%, частка виробничих запасів у оборотних активах не змінилася, робочий

Таблиця 2.17.

Показники оцінки фінансової стійкості ДП «Ємільчинське лісове господарство»

№п/п

Показники

Значення

Відхилення 2013 до 2011 (+/-)

2011

2012

2013

1

Коефіцієнт автономії

0,68

0,71

0,69

0,01

2

Коефіцієнт фінансової залежності

1,48

1,41

1,46

-0,02

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

2,75

3,28

2,74

-0,01

4

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

5,62

6,03

4,58

-1,04

5

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

0,01

0,04

0,08

0,07

6

Коефіцієнт фінансування

0,36

0,30

0,36

0

7

Коефіцієнт стійкості фінансування

0,68

0,71

0,69

0,01

8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,25

0,22

0,25

0

9

Коефіцієнт поточних зобов’язань

1

1

1

0

капітал мав від’ємне значення протягом усього періоду дослідження і свідчить про перевищення суми поточних зобов’язань над сумою оборотних активів.

Аналізуючи фінансову стійкість підприємства у таблиці 2.17. бачимо зростання на 1,5% коефіцієнта автономії у звітному році порівняно з базисним, отже скоротилася залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, коефіцієнт фінансової стійкості негативно скоротився на 3,6%, коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами скоротився на 18,5%, тобто частка оборотних активів, що фінансується за рахунок власних оборотних засобів скоротилася. Ступінь мобільності використання підприємством власних коштів позитивно зросла, що характеризується коефіцієнтом маневреності. Коефіцієнт стійкості фінансування який не сягає нормативу дещо зріс (1,47%), проте його значення відображає недостатність на підприємстві стійких джерел формування фінансових ресурсів.

Розглянемо показники ділової активності підприємства у наступній таблиці.

Таблиця 2.18.

Показники оцінки ділової активності ДП «Ємільчинське лісове господарство»

№п/п

Показники

Значення

Відхилення 2013 до 2011 (+/-)

2011

2012

2013

1

Коефіцієнт оборотності активів

3,97

3,62

3,82

-0,15

2

Тривалість обороту активів

92,02

100,85

95,62

3,60

3

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

14,14

14,58

13,96

-0,18

4

Тривалість обороту оборотних активів

25,81

25,04

26,15

0,34

5

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

6,11

5,23

5,48

-0,63

6

Тривалість обороту власного капіталу

59,74

69,80

66,63

6,90

7

Коефіцієнт завантаженості активів

0,25

0,28

0,26

0,01

8

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

0,07

0,07

0,07

0

9

Коефіцієнт завантаженості власного капіталу

0,16

0,19

0,18

0,02

10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

32,50

30,65

24,64

-7,86

11

Тривалість обороту дебіторської заборгованості

11,23

11,91

14,81

3,58

12

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів,%

45,93

49,30

62,27

16,33

13

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

75,01

90,59

76,94

1,94

14

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

4,87

4,03

4,74

-0,12

15

Частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі джерел активів,%

15,79

19,04

23,09

7,30

Аналізуючи ділову активність підприємства бачимо негативне скорочення коефіцієнтів оборотності активів (3,8%), оборотних активів (1,3%), дебіторської заборгованості (24,2%) та власного капіталу (10,3%), тобто зросла тривалість обороту вказаних активів, дебіторської заборгованості та власного капіталу. Коефіцієнти завантаженості активів та власного капіталу позитивно зросли відповідно на 4% та на 12,5%. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості позитивно зріс на 2,6%, а частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі джерел активів негативно зросла на 46,23%.

Ефективність господарювання підприємства проаналізуємо за даними таблиці 2.19.

Таблиця 2.19.

Показники оцінки ефективності господарювання ДП «Ємільчинське лісове господарство»

№ п/п

Показники

Роки

Відхилення 2013 до 2011 (+/-)

2011

2012

2013

1

Рентабельність продукції, %

33,69

30,31

27,92

-5,78

2

Рентабельність операційної діяльності, %

1,94

1,94

0,79

-1,15

3

Рентабельність звичайної діяльності, %

1,83

1,89

1,66

-0,18

4

Рентабельність господарської діяльності, %

1,83

1,89

1,66

-0,18

5

Коефіцієнт покриття виробничих витрат

1,34

1,30

1,28

-0,06

6

Коефіцієнт окупності виробничих витрат

0,75

0,77

0,78

0,03

7

Валова рентабельність продажу продукції

25,20

23,26

21,82

-3,38

8

Чиста рентабельність продажу продукції

0,72

0,54

0,66

-0,06

9

Рентабельність доходу від операційної діяльності, %

1,90

1,91

0,78

-1,12

10

Рентабельність підприємства, %

2,15

2,39

4,86

2,71

11

Рентабельність власного капіталу, %

27,46

17,66

25,82

-1,64

12

Рентабельність залученого капіталу, %

27,62

26,23

38,21

10,60

13

Рентабельність необоротних активів, %

10,37

8,07

12,27

1,90

14

Рентабельність оборотних активів, %

26,60

24,43

32,60

6,00

15

Коефіцієнт покриття активів

0,99

0,90

0,95

-0,04

16

Коефіцієнт окупності активів

0,25

0,28

0,26

0,01

17

Коефіцієнт покриття власного капіталу

1,53

1,31

1,37

-0,16

18

Коефіцієнт окупності власного капіталу

0,16

0,19

0,18

0,02

Отже, коефіцієнт окупності виробничих витрат позитивно зріс на 4%, рентабельність підприємства зросла у 2013 порівняно з базисним на 26%, рентабельність залученого капіталу зросла на 38,3%, рентабельність необоротних активів зросла на 18,3%, а оборотних – на 22,6%, коефіцієнт окупності власного капіталу зріс на 12,5%. Усе це відображає деяке покращення в діяльності підприємства, однак такі показники як рентабельність продукції, рентабельність звичайної та операційної діяльності, рентабельність господарської діяльності, коефіцієнт покриття виробничих витрат, рентабельність продажу та інші розраховані і представлені в таблиці показники ефективності скоротилися, що відображає переважне погіршення ефективності господарювання підприємства.

Оцінюючи управлінський потенціал ДП «Ємільчинське лісове господарство» слід відмітити позитивне зростання кількості працівників з вищою освітою, як видно з наступної таблиці.

Таблиця 2.20.

Склад та структура персоналу ДП «Ємільчинське лісове господарство» за освітою

Показники

Роки

Відхилення 2013 р. до 2011 р.

2011

2012

2013

осіб

питома вага, %

осіб

питома вага, %

осіб

питома вага, %

%

пунктів структури

Всього працівників

603

100

564

100

493

100

81,76

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

– з вищою освітою

47

7,79

59

10,46

56

11,36

119,15

3,56

– з середньою спеціальною і технічною

386

64,01

354

62,77

294

59,63

76,17

-4,38

– з середньою загальною

170

28,19

151

26,77

143

29,01

84,12

0,81

Отже, чисельність працівників з вищою освітою зросла на 19,5%, чисельність же інших категорій працівників скоротилася. Так чисельність працівників з середньою спеціальною і технічною освітою скоротилася на 23,83%, а з середньою загальною – на 15,88%.

Питома вага витрат на управлінський персонал у вартості реалізованої продукції:

ПВрп2011 = х100%=3,76%

ПВрп2012 = х100%=4,3%

ПВрп2013 = х100%=3,4%

Питома вага управлінських витрат у загальному фонді оплати праці підприємства:

ПВфоп2011 =х100%=12,1%

ПВфоп2012 =х100%=14,7%

ПВфоп2013 =х100%=12,6%

Питома вага керівників у загальній чисельності персоналу:

ПВк=х100%=22,72%

ПВк=х100%=25%

ПВк=х100%=21,9%

Як бачимо, питома вага управлінських витрат на управлінський персонал у вартості реалізованої продукції скоротилася на 0,36%, питома вага управлінських витрат у загальному фонді оплати праці підприємства навпаки, зросла у звітному році на 0,5%, причому питома вага керівників скоротилася на 0,82%. Усе це свідчить про зростання оплати праці керівників набагато швидшими темпами, аніж зростання оплати праці виробничого персоналу, що є негативним.

Отже, проаналізувавши ресурсний потенціал ДП «Ємільчинське лісове господарство» бачимо, що ресурсний потенціал підприємства є малим і потребує свого розвитку. Так матеріальний потенціал підприємства можна охарактеризувати як слабкий, оскільки покращення ступеня використання основних фондів супроводжувалося скороченням їх ступеня оновлення, оборотні фонди характеризувалися зростанням матеріаломісткості продукції та зростанням тривалості обороту запасів за 3 роки на 32,25 днів. Фінансовий потенціал підприємства невисокий, існують проблеми з ліквідністю, фінансовою стійкістю та діловою активністю підприємства, більшість показників ефективності діяльності скоротилися протягом досліджуваних років. Існує різкий перекіс в бік кадрового та управлінського потенціалу підприємства, які перебувають на значно вищому рівні, аніж інші складові ресурсного потенціалу даного підприємства і безперервно продовжують розвиватися.

Тому, для отримання підприємством можливостей для свого розширення, якісного зростання показників і сталого розвитку, слід впроваджувати різного роду заходи для збалансування усіх складових ресурсного потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство».